Journal of Language Education and Research
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-5602 | e-ISSN 2149-5602 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Hakan ÜLPER | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlere


Journal of Language Education and Research (JLERE) is a professional, bi-annual and double-blind peer-reviewed international journal. Our journal is indexed/listed by ULAKBIM TR Index,  MLA International Bibliography, DOAJ, Linguistics Abstracts Online,   ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), SIS, SOBIADResearchBibThe Linguist List,  Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Index of Turkish Education, and PBN (Polska Bibliografia Naukowa).

Journal of Language Education and Research

ISSN 2149-5602 | e-ISSN 2149-5602 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Hakan ÜLPER | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jlere
Cover Image


Journal of Language Education and Research (JLERE) is a professional, bi-annual and double-blind peer-reviewed international journal. Our journal is indexed/listed by ULAKBIM TR Index,  MLA International Bibliography, DOAJ, Linguistics Abstracts Online,   ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), SIS, SOBIADResearchBibThe Linguist List,  Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Index of Turkish Education, and PBN (Polska Bibliografia Naukowa).

Volume 6 - Issue 1 - Apr 25, 2020
 1. Baş Editör Yazısı
  Pages 1 - 1
  Hakan ÜLPER
 2. Fransa ve Belçika’dan Gelen Türk Öğrencilerin Türkçe’ye İlişkin Görüşleri: Anadolu Üniversitesi Örneği
  Pages 1 - 16
  Cihan AYDOĞU , Bahtınur GÜNDOĞDU , Meltem ERCANLAR
 3. Dijital Öykü Yazarlığının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 17 - 34
  Nazan DOLA , İbrahim Seçkin AYDIN
 4. Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatımlarındaki İmla Hataları
  Pages 35 - 55
  Ömer KEMİKSİZ
 5. Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Güncel Türkçe Öğretim Programları
  Pages 56 - 71
  Efecan KARAGÖL
 6. Improving Turkish EFL Learners’ Lexical Knowledge through Topic Interest-Based Reading
  Pages 72 - 87
  Fatma DEMİRAY AKBULUT
 7. Sevim Ak Öykülerindeki Deyimler Üzerine Bir İnceleme
  Pages 88 - 104
  Sevgen ÖZBAŞI
 8. Ortaokul Öğrencilerinin Söz Varlığını Geliştirmeye Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
  Pages 105 - 126
  Nil Didem ŞİMŞEK
 9. HEM’lerde Suriyeliler’e Türkçe Öğreten Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 127 - 144
  Hülya PİLANCİ , Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ , Olcay SALTIK , Sebahat YAŞAR
 10. Türkçe Eğitiminde Yakın Okuma Yönteminden Yararlanma Üzerine Bir Çalışma (Bir Etkinlik Örneği)
  Pages 145 - 167
  Erhan ŞEN
 11. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Kitaplarının Tasarım, İçerik ve Eğitsel Özelliklerine Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi
  Pages 168 - 186
  Erkan ÇER
 12. Türkçe Sözlüklerin Sözcük Vurgusu Bakımından Karşılaştırılması
  Pages 187 - 200
  Safa ÇELEBİ , Muhsine BÖREKÇİ
 13. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Politikası Bağlamında İran İslam Cumhuriyeti
  Pages 201 - 215
  Umut BAŞAR
 14. The Analysis of Multiple Choice Items in Final Exam of Preparatory Students
  Pages 216 - 237
  Sibel TOKSÖZ , Nazlı BAYKAL
 15. A Critical Review on the Equivocal Definition of Comprehensible Input and the Misleading Use of the Term “Acquisition”
  Pages 238 - 250
  Hilal PEKER , Onur OZKAYNAK
 16. Seçilmiş On Bir Eserden Hareketle Orhon, Uygur ve Karahanlı Türkçesinde Ur- Eyleminin Durum Ekli Tamlayıcıları Üzerine
  Pages 251 - 270
  Vildan ÇAKMAK
 17. Türkçede İlgi Tümceciği Adası Dışına Yapılan Taşımalar Üzerine Bir İnceleme
  Pages 271 - 280
  Sinan ÇAKIR
Indexes and Platforms