Journal of Language Education and Research
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2149-5602 | e-ISSN 2149-5602 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Hakan ÜLPER | jlere


Journal of Language Education and Research (JLERE) is a bi-annual journal, which is published in October and AprilAccording to the academic promotion criteria, it is the "other international refereed journal" devoted to  contributing to academic development of teachers as well as academics through publishing unique and scientific manuscripts related to all levels, from pre-school to tertiary education, in the fields of teaching and learning mother and foreign languages, general and applied linguistics as well as language research.

In line with this aim, any unique, theoretical, conceptual, or methodological scientific manuscript written in English or Turkish on any issue related to language education and language research can be submitted to the journal for possible consideration for publication. The manuscripts to be submitted for the journal should not have been published before or submitted to any other publisher for consideration.

Journal of Language Education and Research (JLERE) is a professional, bi-annual and double-blind peer-reviewed international journal. Our journal is indexed/listed by ULAKBIM TR Index,  MLA International Bibliography, DOAJ, Linguistics Abstracts Online,   ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), SIS, SOBIADResearchBibThe Linguist List, ve Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Index of Turkish Education, and PBN (Polska Bibliografia Naukowa).

ULAKBIM TR Index 59bfc506177c1-bpfull.jpg59bfc506177c1-bpfull.jpg DOAJ  logo.giflogo-ceeol-slider.pngERIH PLUS   DRJI_Logo.jpg   logo.png   logo-minik.png   logo_PBN_BETA_pl.png  scholar_logo_64dp.png  logo1.jpg   Img.aspx?img=Sis-Logo.png

Journal of Language Education and Research

ISSN 2149-5602 | e-ISSN 2149-5602 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Hakan ÜLPER | jlere
Cover Image


Journal of Language Education and Research (JLERE) is a bi-annual journal, which is published in October and AprilAccording to the academic promotion criteria, it is the "other international refereed journal" devoted to  contributing to academic development of teachers as well as academics through publishing unique and scientific manuscripts related to all levels, from pre-school to tertiary education, in the fields of teaching and learning mother and foreign languages, general and applied linguistics as well as language research.

In line with this aim, any unique, theoretical, conceptual, or methodological scientific manuscript written in English or Turkish on any issue related to language education and language research can be submitted to the journal for possible consideration for publication. The manuscripts to be submitted for the journal should not have been published before or submitted to any other publisher for consideration.

Journal of Language Education and Research (JLERE) is a professional, bi-annual and double-blind peer-reviewed international journal. Our journal is indexed/listed by ULAKBIM TR Index,  MLA International Bibliography, DOAJ, Linguistics Abstracts Online,   ERIH PLUS, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), SIS, SOBIADResearchBibThe Linguist List, ve Directory of Research Journal Indexing, Google Scholar, Index of Turkish Education, and PBN (Polska Bibliografia Naukowa).

ULAKBIM TR Index 59bfc506177c1-bpfull.jpg59bfc506177c1-bpfull.jpg DOAJ  logo.giflogo-ceeol-slider.pngERIH PLUS   DRJI_Logo.jpg   logo.png   logo-minik.png   logo_PBN_BETA_pl.png  scholar_logo_64dp.png  logo1.jpg   Img.aspx?img=Sis-Logo.png

Volume 5 - Issue 2 - Oct 2019
 1. Baş Editör Yazısı
  Pages 1 - 1
  Hakan Ülper
 2. Ergatif ve pasif arasında seçim yapma eğilimi: İngilizce öğretmenleri için bir önerme
  Pages 68 - 75
  Turgay Han, Zinat Mahzoun
 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Pages 76 - 92
  Mustafa CANER, Bekir DİREKÇİ, Berker KURT
 4. Students’ Homework Performance and Views on Edmodo
  Pages 93 - 115
  Ahmet Yalçın, Mustafa Şevik
 5. 2018 Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
  Pages 116 - 138
  Necdet Aykaç, Miriam Zeliha Stebler
 6. Awareness of Speaking Abilities in English over Four Years of Undergraduate Study
  Pages 139 - 156
  Philip Glover
 7. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü Ve Deyimlerin Öğretim Stratejileri
  Pages 157 - 171
  Eda Tekin, Bayram BAŞ
 8. An Analysis of the Relatıonship between Teaching Concerns and Personality Traits of In-Service EFL Teachers
  Pages 172 - 191
  Didem Atan, Demet Yaylı
 9. Metacognition in a Foreign Language Reading Context
  Pages 192 - 212
  Nesrin Ozturk
 10. Türkçe Eğitimi Akademik Alanına İlişkin Bir Değerlendirme: Web of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik İnceleme
  Pages 213 - 231
  İzzet Şeref, Beytullah Karagöz
 11. TÖMER Türkçe Öğretim Programlarının Bilişsel Stratejiler Açısından İncelenmesi
  Pages 232 - 250
  Mustafa Ulutaş, Mehmet KARA
 12. Dil Dizgesinde Eşdizimlilik: Öğretim Odaklı Dilbilimsel Betimleme Örneği
  Pages 251 - 266
  Olena Kozan
 13. Yazmaya İlişkin Tutum Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışmaları
  Pages 267 - 282
  Ömer Faruk TAVŞANLI, Asude Bilgin, Kasım Yıldırım
 14. A Corpus-driven Study on the Turkish Focus Particle Sırf
  Pages 283 - 297
  Muhammet Fatih Adıgüzel
 15. Sosyal Medyada Kullanılan Alıntı Sözcükler Üzerine: Youtube Yorumları Örneği
  Pages 298 - 313
  İsmail ÇOBAN
 16. Yabancılara Türkçe Öğretimine Yönelik Ders Kitaplarındaki Konuşma Etkinliklerinin Dil Öğrenme Stratejileri Açısından İncelenmesi
  Pages 314 - 333
  Sevil Hasırcı
 17. Çocuk Edebiyatının Temel İşlevleri: Felski'nin Yaklaşımı Doğrultusunda Bir Değerlendirme
  Pages 334 - 351
  Sedat KARAGÜL
 18. How Do Men and Women Refuse? A Study on Refusal Speech Acts
  Pages 352 - 365
  Ruhan Güçlü
 19. Kitap İnceleme: Kuramdan Uygulamaya Yabancılara Türkçe Dilbilgisi Öğretimi
  Pages 366 - 368
  Funda Uzdu Yıldız
 20. Kitap İncelemesi: İngilizce (Kullana)bilmek? Dil Öğrenmeyi Kolaylaştıran 115 Öğretici Öneri
  Pages 369 - 373
  İsmail Yaman
Indexes and Platforms