Author Guidelines

  1. Gönderilen makale, daha önce başka bir yerde yayımlanmamıştır (Konferanslarda özet olarak sunulan çalışmalar, tez veya doktora tezinden üretilmiş yayınlar gönderilebilir.)
  2. Gönderilen makale, aynı anda başka bir dergiye veya yayın yerine gönderilmemiştir.
  3. Gönderilen makale, Microsoft Word programı ve/veya  bu programla uyumlu başka bir kelime işlemci kullanılarak hazırlanmıştır.
  4. Gönderilen makalede, diğer yazarlara ait fikirlere, şekillere, tablolara vs. uygun şekilde atıfta bulunulmuştur. Gerekli hallerde, ilgili yazarlardan ve/veya yayın evlerinden izin alınmıştır.
  5. Gönderilen makale, dergi şablonuna göre hazırlanmıştır ve yazım kontrolünden geçirilmiştir.
  6. Gönderilen makalenin içeriğiyle ilgili her türlü sorumluluk tarafım(ız)a aittir.

Dergiye gönderilecek makaleler hazırlanırken Yazar Rehberi sekmesinde yer alan makale şablonu kullanılmalıdır.