Author Guidelines and Manuscript Templates

ÖNEMLİ DUYURU:

1. Kasım 2020 tarihinden itibaren, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, sadece tam metni İngilizce/Türkçe ya da sadece İngilizce olarak yazılmış çalışmaları kabul edecektir.
2. İsteyen yazarlarımız aday makalelerini ilk aşamada sadece Türkçe tam metin olarak yükleyebilirler.
3. Hakem süreci olumlu tamamlanırsa yayım aşamasında İngilizce/Türkçe ya da sadece İngilizce tam metni yüklemek zorunludur.
4. Yayım aşamasında İngilizce tam metinler için proof reading yapıldığına ilişkin bir tercüme bürosundan alınmış belge yüklenmesi zorunludur.
5. Tam metinlerin hazırlanmasında dergimizin taslağı dikkate alınmalıdır.


Authors are kindly asked to read the AUTHOR GUIDELINES on the following link and then use the suitable to format their manuscripts. 

 https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere/page/2361

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research