Dergi Kurulları

YAYIN KURULU

Board Members


Prof. Dr. Ferit KILIÇKAYA, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
ferit.kilickaya@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
fidelcakmak@gmail.com

Prof. Dr. Gökhan ÇETİNKAYA, Pamukkale Üniversitesi
gokhanc@pau.edu.tr

Prof. Dr. Gölge SEFEROĞLU,Orta Doğu Teknik Üniversitesi
golge@metu.edu.tr

Prof. Dr. Hakan ÜLPER, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
hakanulper@gmail.com

Dr. Işıl ULUÇAM-WEGMANN, Universitat Duisburg-Essen
isil.ulucam@uni-due.de

Prof. Dr. ilknur KEÇİK, Anadolu Üniversitesi
ikecik@anadolu.edu.tr

Prof. Dr. Jaroslaw Krajka, Maria-Curie Sklodowska Üniversitesi
jarek.krajka@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR, Tilburg Üniversitesi
k.yagmur@tilburguniversity.edu

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI,Universite de Rouen
Mehmet-Ali.Akinci@univ-rouen.fr

Prof. Dr. Yeon KYOO-SEOK, Hankuk University of Foreign Studies
alimksyeon@hufs.ac.kr

Prof. Dr. Yeşim AKSAN, Mersin Üniversitesi
yaksan@mersin.edu.tr

Language Editors
Dr. A. Samet Demirkaya - English
Ege Kiraz - Turkish

Formatting / Style
Ferit Kılıçkaya

________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/en/pub/jlere

ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research