Milli Folklor
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD, INDEX COPERNICUS, ESJI, SIS ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

Milli Folklor

ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com
Kapak Resmi


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD, INDEX COPERNICUS, ESJI, SIS ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

2020 Güz Sayısı Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 127 - 21 Eyl 2020
 1. Birkaç Söz
  Sayfalar 4 - 4
  M. Öcal OĞUZ
 2. Gerçek Ozan Kimdir Diye Sorarsan/Çağına Tanıklık Eden Kişidir: Âşıkların Toplumsal Rolleri Açısından Koronavirüs Konulu Eserleri
  Sayfalar 5 - 17
  Selcan TEKE
 3. Salgın Hastalıkların Âşık Tarzı Türk Şı̇ı̇rı̇ne Yansıması: Yenı̇ Tı̇p Koronavı̇rüs (Covıd-19) Örneğı̇
  Sayfalar 18 - 34
  Ömer SARAÇ
 4. Covı̇d-19: Küresel Salgın Sürecı̇nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavı̇ Uygulamaları
  Sayfalar 35 - 45
  Melike KAPLAN
 5. Yaşlılık Algısının Koronavirüs Salgını Sürecindeki Kültürel Değişimi
  Sayfalar 46 - 58
  Meryem ÖZDEMİR
 6. Yarasa Çorbası: Koronavı̇rüs Hakkında Modern Çağın Mı̇tlerı̇ ve Şehı̇r Efsanelerı̇
  Sayfalar 59 - 71
  Mustafa DUMAN
 7. Covıd-19 Küresel Salgın Dönemı̇ ve Sonrası Müze Etkı̇nlı̇klerı̇
  Sayfalar 72 - 86
  Pınar KASAPOĞLU AKYOL
 8. Covid-19 Salgını Sürecinde El Sanatları Geleneğı̇ Deneyı̇mlerı̇
  Sayfalar 87 - 100
  Bilge TÜZEL
 9. Kültürel Mı̇ras Aktarımında Tı̇yatro Sanatından Yararlanmanın Örneğı̇ Olarak “Bı̇r Nefes Dede Korkut” Oyunu
  Sayfalar 101 - 112
  Dilaver DÜZGÜN , Rumeysa Meliha GÜNAY
 10. Dede Korkut Kı̇tabı’nın Hı̇kâye Formatında İlk Yenı̇denyazımı: “Mustafa Rahmı̇, Korkud Atanın Kı̇tabı: Evvel Zamanda...”
  Sayfalar 113 - 130
  Salahaddin BEKKİ , Enis YALÇIN
 11. İncili Çavuş Fıkralarında Kış/Taşlama Miti
  Sayfalar 131 - 142
  Ebru ŞENOCAK , Fevziye ALSAÇ
 12. Mı̇zahın Sınırları: “Gülme”nı̇n Memleketı̇ Olur Mu?
  Sayfalar 143 - 155
  Bayram BAŞ , Emine ULU ASLAN
 13. Kazak Jırlarında Yönetim Fikri ve Yönetici Tipi
  Sayfalar 156 - 171
  Mendigül NOGAYBAYEVA , Almas TOXANBAYEV
 14. Türk Halk Bı̇lı̇mı̇ Çalışmalarında Müzı̇ğı̇n İşlevsellı̇ği Üzerı̇ne Eleştı̇rel Bı̇r Değerlendı̇rme
  Sayfalar 172 - 185
  Bülent AKIN
 15. Karacaoğlan Şiirinin Felsefi Temelleri
  Sayfalar 186 - 193
  Sadık Erol ER
 16. Çiçeklerin Gizli Dili
  Sayfalar 194 - 208
  Neslihan KOÇ KESKİN
 17. İyilikseverlik ve Alçak Gönüllülük Bağlamında Kutadgu Bilig ile Kültür Aktarımı
  Sayfalar 209 - 222
  Neşe KARA ÖZKAN
 18. Hı̇lmı̂ Kıbrısı̂ Efendı̇’nı̇n Dı̇vançe’sı̇nden Yansıyan Atasözlerı̇ ve Deyı̇mler
  Sayfalar 223 - 243
  İ̇kbal ÖKSÜZOĞLU
 19. Bı̇r Türkünün Doğuş Hı̇kâyesı̇: “Ay Deresı̇”
  Sayfalar 244 - 259
  Sevilay GÖK AKYILDIZ
 20. Trabzon’un Yomra İlçesı̇nde Sığırlara Verı̇len Adlar Üzerı̇ne Bı̇r İnceleme
  Sayfalar 260 - 269
  Aleyna YILDIRIM
 21. Muharrem KASIMLI, Açıklamalı Âşık Edebiyatı Sözlüğü
  Sayfalar 270 - 271
  Sona RZAYEVA
 22. Nuray BİLGİLİ, Türklerde 5 Element/Türk Kozmoloji Düşüncesinde Elementler
  Sayfalar 272 - 273
  Fevziye ALSAÇ
 23. Karjaubay SARTKOJAULY, Zapiski Kazahskogo Türkologa/ The Kazakh Turkologist’s Totes/ Kazak Türkoloğun Notları. Almatı: “Arıs”, Almatı, 2018, ISBN: 978-601-291-402-3, 475 sayfa.
  Sayfalar 274 - 276
  Yerde ÖZER
Duyurular

Kutadgu Bilig Dosyası

09 Şubat 2019 tarihinde on birincisini gerçekleştirdiğimiz Millî Folklor DünYarın Yuvarlak Masa Toplantısında alınan karar doğrultusunda Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak 124. sayımızda Kutadgu Bilig Dosyası da yer alacaktır. 2019 yılının UNESCO tarafından Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yılı olarak anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınması vesilesiyle yayımlanması planlanan dosya için yazı göndermede son tarih 05 Eylül 2019’dur.