Milli Folklor
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

Milli Folklor

ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com
Kapak Resmi


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

Cilt 16 - Sayı 124 - 15 Ara 2019
 1. Birkaç Söz
  Sayfalar 4 - 4
  Mehmet Öcal OĞUZ
 2. Kutadgu Bilig'in Felsefi Bağlamı
  Sayfalar 5 - 16
  Vefa TAŞDELEN
 3. Yapısal ve İşlevsel Bir Anlatı Unsuru Olarak Ara Sözler: Kutadgu Bilig Örneği
  Sayfalar 17 - 29
  Mustafa DUMAN
 4. Kazakistan’da Yapılmış Kutadgu Bilig Çalışmalarının Kronolojik Kaynakçası Hakkında Bir Deneme
  Sayfalar 30 - 50
  Bekarys NURİMANOV , Amangeldi MAMYT
 5. Kutadgu Bilig Hakkında Çin’de Yapılan Çalışmalar ve Eleştirel Değerlendirmeler
  Sayfalar 51 - 61
  Osman CÜME
 6. Halk Kültürü Değişmeleri ve Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 62 - 74
  Dilaver DÜZGÜN
 7. “Motıf-Index of Folk-Literature” Kullanımı ve Karşılaşılan Bazı Sorunlara Çözüm Önerileri
  Sayfalar 75 - 90
  Erkan KARAGÖZ
 8. Ortaçağ İngiliz Romansı Olan Havelok The Dane'de Millî Kimlik
  Sayfalar 91 - 104
  Hülya TAFLI DÜZGÜN
 9. Türk Destanlarındaki Kadın Tiplerin Tespiti ve Tahlili: Kırgız Destanları Örneği
  Sayfalar 105 - 120
  Hüseyin AKSOY , Selami FEDAKAR
 10. Bir Kadın Seyyahın Kaleminden Osmanlı'da 18. Yüzyıl Saraylı Kadın Erkek Giysileri: Bir Kültürü Tanımak
  Sayfalar 121 - 135
  Nazlı GÜNDÜZ
 11. Osmanlı Haremi'nde Geleneksel Seyirlik Oyunlar
  Sayfalar 136 - 146
  Murat KOCAASLAN
 12. İran Türklüğünde Geleneksel Türk İnançlarının Etki ve İzleri
  Sayfalar 147 - 159
  Mousa RAHİMİ
 13. Dabbe Zehr-i Cin Filminin Türk Halk Bilimiyle Bağlantılılığının Charles Sanders Peirce'ın Göstergebilim Kuramıyla İncelenmesi
  Sayfalar 160 - 174
  Berceste Gülçin ÖZDEMİR
 14. Demir Kazınan Kültür: Samsun Yöresi Demirci Damgaları
  Sayfalar 175 - 188
  Seyfullah GÜL , Ali YILMAZ
 15. Küpe Motifinin Kültür Değişimi Kuramları Bağlamındaki Yolculuğu
  Sayfalar 189 - 201
  Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL
 16. Haşhaş Bitkisinin Anadolu Kültüründeki Yeri ve İzleri
  Sayfalar 202 - 212
  Ayşe Fatma EROL , Erman YANIK
 17. Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Beypazarı Evleri
  Sayfalar 213 - 229
  Şirin YILMAZ
 18. Erken Cumhuriyet Dönemindeki Toplumsal Değişimi Posta Pulları Üzerinden Okumak
  Sayfalar 230 - 245
  Mustafa YILMAZ
 19. Ezgi METİN BASAT, Köy Seyirlik Oyunlarında İnsan, Doğa ve Topluluk İlişkisi, Ankara: Grafiker Yayınları, 2019, ISBN: 6059247832, 204 sayfa
  Sayfalar 246 - 257
  Kubilay AKTULUM
 20. Halil İbrahim ŞAHİN, Âşıklık Yolunda Bir Kamber Matemî. Ankara: Gazi Kitabevi, 2019, ISBN: 978-605-344-963-8, 206 sayfa.
  Sayfalar 258 - 259
  Burakhan KABAÇAM
Duyurular

Kutadgu Bilig Dosyası

09 Şubat 2019 tarihinde on birincisini gerçekleştirdiğimiz Millî Folklor DünYarın Yuvarlak Masa Toplantısında alınan karar doğrultusunda Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak 124. sayımızda Kutadgu Bilig Dosyası da yer alacaktır. 2019 yılının UNESCO tarafından Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yılı olarak anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınması vesilesiyle yayımlanması planlanan dosya için yazı göndermede son tarih 05 Eylül 2019’dur.