Milli Folklor
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

Milli Folklor

ISSN 1300-3984 | e-ISSN 2146-8087 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Geleneksel Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. | http://www.millifolklor.com
Kapak Resmi


Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 1989 yılında yayın hayatına başlamıştır. Halk Bilimi, Etnoloji, Antropoloji, Edebiyat ve kültür araştırmaları alanındaki çalışmalara yer veren Millî Folklor Dergisi 1998 yılından itibaren kimi ulusal/uluslararası indeksler ve veritabanları tarafından taranmaktadır. AHCI, CSA, EBSCO, GJS, IBSS, MLA, SCOPUS, SJR, TA, UPD ve TÜBİTAK/ULABİM/TR DİZİN tarafından kaydedilen Millî Folklor Dergisi,  araştırma, derleme, inceleme, çeviri, söyleşi ve tanıtma içerikli bilimsel metni hem basılı hem de elektronik ortamda okuru ile paylaşmaktadır. 

Cilt 16 - Sayı 125 - 20 Mar 2020
 1. Birkaç Söz
  Sayfalar 4 - 4
  Mehmet Öcal OĞUZ
 2. Türklük Biliminin Yorulmaz Kalemi: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin (Hayatı ve Eserleri)
  Sayfalar 5 - 30
  Esma ŞİMŞEK , Hatice İÇEL
 3. Yola Önce Çıkan Hayru’l- Halef
  Sayfalar 31 - 34
  Saim SAKAOĞLU
 4. Çok Uluslu Hıdırellez: Sınırlar ve Sorunlar
  Sayfalar 35 - 45
  M. Öcal OĞUZ
 5. Geleneğin İcadı ve Yeniden Canlandırılması Tartışmaları Ekseninde Bir Kazak Geleneği: Amal Merekesi-Körisüv Küni (Amal Bayramı/Görüşme Günü)
  Sayfalar 46 - 59
  Cemile KINACI , Fatih BALCI
 6. Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı İle Orhon Kağanlık Yazıtlarındaki Bozkır Kültürüne Ait Unsurlar
  Sayfalar 60 - 70
  Salih DEMİRBİLEK
 7. Dede Korkut Kitabı'nı Kaos ve Kozmos Bağlamında Okuma
  Sayfalar 71 - 81
  Serkan KÖSE
 8. Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri'deki Üçgen Arzular Işığında Teorik ve Teolojik Evrenselliği Sorgulamak
  Sayfalar 82 - 99
  Günil AYAYDIN CEBE , Gamze AKBAŞ ARSLANOĞLU
 9. “Kızılırmak” ve “Karakoyun” Efsaneleri Bağlamında Kültürün Yeniden Üretiminde Halk Anlatılarının İşlevselliği
  Sayfalar 100 - 109
  Mehmet GÜNEŞ
 10. Muharrem Ritüellerinde İslam Öncesi İnanç İzleri: İran Türkleri Örneği
  Sayfalar 110 - 122
  Behruz BEKBABAYİ , Umut BAŞAR
 11. Halk Hikâyelerinden Cem Ritüellerine Bir Şiirin Yeniden Bağlamlandırılması Örneği: Kırat Semahı
  Sayfalar 123 - 137
  Serdar ERKAN
 12. Psikoanalitik Halkbilimi Kuramı Temelinde Türk Yemek Kültürünün Çağrışım Sınırsızlığı: “Oburluğun Cinselliği”
  Sayfalar 138 - 149
  Eray ALPYILDIZ
 13. Osmanlı Devleti’nde Eski Bir Türk Geleneği: Çanak Yağması
  Sayfalar 150 - 162
  Mustafa CAN
 14. Kına Gecesi Ritüelinde Anlam Arayışı: Çağrışımlar, Düşünyapılar, Dönüşümler
  Sayfalar 163 - 176
  Şirin YILMAZ
 15. Kültürel Yabancılaşma Bağlamında Türkiye’de İsim Verme Pratiklerinin Değişimi ve Popüler Kültür Figürleri
  Sayfalar 177 - 187
  Oğuzhan BİLGİN
 16. Kentleşme ve Kentsel Gelişim Bağlamında Açık Kamusal Alanların Sürdürülebilir Kentler Açısından Değeri
  Sayfalar 188 - 201
  Nihal Arda AKYILDIZ
 17. Kutadgu Bilig'de "Bey" Figürünün Otantik Liderlik Yaklaşımı Açısından Analizi
  Sayfalar 202 - 214
  Duygu TERZİ ÇOBAN , Hasan TUTAR
 18. İyiden Ödüle Kötüden Cezaya: Kutadgu Bilig’e Kültürel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 215 - 226
  Hasan GÜZEL , Hasan HAYIRSEVER
 19. Sarıcakaya (Eskişehir) Dağküplü Köyü Mekikli Dokumaları
  Sayfalar 227 - 247
  Ebru ÇATALKAYA KÖK , Fatma Nur BAŞARAN
 20. Erdal AKSOY, Afro-Türkler: Etnik Köken ve Kimlik, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2019, ISBN: 978-605-196-270-2, 207 sayfa.
  Sayfalar 248 - 249
  Zeynep Serap TEKTEN AKSÜRMELİ
 21. Mustafa İSEN, Bir Muhacir Köyünün Hikâyesi Nalköyü, İstanbul: Kapı Yayınları, 2019, ISBN: 978-605-7838-13-1, 181 sayfa.
  Sayfalar 250 - 253
  Aysun Ezgi YILMAZ
 22. Adem KOÇ, Kemik Ve Dal: Eskişehir’de Kutsal Ziyaret Mekânları. Ankara: Kesit Yayınları, ISBN: 6057898302, 320 sayfa.
  Sayfalar 254 - 255
  Mehmet DALDAL
 23. Tuğçe ERDAL, Taş, Can ve Kutsal: Yozgat’ta Ziyaret Mekânları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2019, ISBN: 978-605-2101-43-8, 606 sayfa.
  Sayfalar 256 - 259
  Selcan GÜRÇAYIR TEKE
 24. Mustafa GÜLTEKİN, Masal Anası Kezban Karakoç ve Repertuvarı, Ankara: Grafiker Yayınları, 2019, ISBN: 978-605-2233-39-9, 415 sayfa.
  Sayfalar 260 - 263
  Mustafa DUMAN
Duyurular

Kutadgu Bilig Dosyası

09 Şubat 2019 tarihinde on birincisini gerçekleştirdiğimiz Millî Folklor DünYarın Yuvarlak Masa Toplantısında alınan karar doğrultusunda Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak 124. sayımızda Kutadgu Bilig Dosyası da yer alacaktır. 2019 yılının UNESCO tarafından Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yılı olarak anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınması vesilesiyle yayımlanması planlanan dosya için yazı göndermede son tarih 05 Eylül 2019’dur.