Amaç

Türkiye ve Türk dünyasındaki halk bilimi ve Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) çalışmalarını kültür araştırmaları yöntemleriyle yayımlamak, bu alandaki çalışmaları yerelden ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeye taşımak, dünyadaki halk bilimi ve SOKÜM çalışmalarını izlemek, halk bilimi, etnoloji ve antropoloji çalışmalarının ve SOKÜM'ün Korunması Sözleşmesi'nin hedeflerinin kuramsal ve yöntemsel gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı Türkçe veya Latin harfli uluslararası dillerden birinde (Fransızca, İngilizce veya İspanyolca) yayımlamak.

Kapsam

Türk kültürü, halk bilimi, etnoloji, antropoloji  ve SOKÜM çalışmalarına kuramsal ve yöntemsel açıdan katkı sağlayacak araştırmaya dayalı özgün makaleler, alanın gelişimine katkı sağlayacak tanıtım ve eleştiri yazıları, çeviri yazılar, alandan veya yazılı kaynaklardan yapılan derlemeler.