Abonelik

Abone Olacaklar, Geleneksel Yayıncılık Ltd. Şti. Posta Çeki 1911533'a veya Türkiye İş Bankası Gazi Mahallesi Şubesinde Geleneksel Yayıncılık Ltd. Şti. adına açılan 4206 0258 016 numaralı hesaba (IBAN: TR460006400000142860258016) Abone Bedelini yatırdıkları ve dekontunu tarayarak e-posta adresimize veya posta yoluyla Yazışma Adresimize gönderdikleri takdirde dergimiz bir yıl süreyle adreslerine gönderilecektir. (Dergimizin dağıtımı yalnızca abonelerimize yapılmaktadır.)
Abone Bedeli: 100 TL. (Mart 2015 tarihinde çıkacak 105. Sayıdan itibaren abone olanlara dergimizin ilk 100 sayısından oluşan koleksiyonumuzun CD’si hediye edilmektedir.)
(Öğretmen, öğrenci, KTB folklor araştırmacılarına tanıtım ve teşvik amacıyla %50 indirimlidir. Kurumlar ve Tüzel Kişiler bu uygulamanın dışındadır. Ayrıca indirimli veya indirimsiz 5'ten az aboneliklerde 20 TL posta/kargo ücreti alınır.)
Yazışma Adresimiz: P.K. 336 06420 Yenişehir/Ankara-TÜRKİYE
İletişim: gelenekselyy@gmail.com
gelenekselyayincilik@gmail.com