Editör Kurulu

M. Öcal Oğuz, ocal.oguz@hbv.edu.tr, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Selcan Gürçayır Teke selcan.teke@hbv.edu.tr, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Tuna Yıldız, tuna.yildiz@hbv.edu.tr, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kubilay Aktulum - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, aktulumk@yahoo.com

Prof. Dr. Halit Çal - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, halit.cal@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Nurettin Demir - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, demir@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. İsmet Doğan - GAZİ ÜNİVERSİTESİ, idogan@gazi.edu.tr 

Prof. Dr. Hamiye Duran GAZİ ÜNİVERSİTESİ, hamiye@gazi.edu.tr 

Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİyavuz.kartallioglu@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, hulya.kasapoglu@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Muhtar Kutlu - ANKARA ÜNİVERSİTESİ, mkutlu@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, nazim.polat@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Fırat Purtaş -  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, purtas@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz - GAZİ ÜNİVERSİTESİ, mgoz@gazi.edu.tr 

Prof. Dr. Hale Şıvgın - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİhale.sivgin@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Ali Yakıcı - GAZİ ÜNİVERSİTESİ, yakici@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Naciye Yıldız - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİnaciye.yildiz@hbv.edu.tr 

Doç. Dr. Pervin Ergun - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİpervin.ergun@hbv.edu.tr 

Doç. Dr. Ruhi Ersoy - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİruhi.ersoy@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş - TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜİVERSİTESİ, tdtubadurmus@gmail.com

Doç. Dr. Melike Kaplan - ANKARA ÜNİVERSİTESİ, mkaplan@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİorhan.kurtoglu@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Ezgi Metin Basat - ezgimetinbasat@gmail.com

Doç. Dr. Gülin Öğüt Eker - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, eker@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel  - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİevrim.ozunel@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Nezir Temur - GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ntemur@gazi.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Akarpınar - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, rbahar@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Himmet Biray (1958-1995)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kasapoğlu Akyol - ANKARA ÜNİVERSİTESİ, pkasapoglu@ankara.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Türkyılmaz - ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, dturkyilmaz@gazi.edu.tr

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Mehmet AÇA Balıkesir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU (1946-2013) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN Necmettin Erbakan Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Işıl ALTUN Kocaeli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Ardahan Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa ARSLAN Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Erman ARTUN (1948-2016) Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Ensar ASLAN Ahi Evren Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Tayfun ATAY Okan Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIS University of Madison-Wisconsin (A.B.D.)
Prof. Dr. Gülhan ATNUR Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Pakize AYTAÇ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nedim BAKIRCI Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Muhan BALİ (1936-2008) İstanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İlhan BAŞGÖZ University of Indiana (A.B.D.)
Prof. Dr. Selahatin BEKKİ Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Dan BEN-AMOS University of Pennsylvania (ABD)
Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN Johannes Gutenberg Üniversitesi (Almanya)
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU Uludağ Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ayşe Yücel ÇETİN Gazi Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. İsmet ÇETİN Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN Mersin Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Faruk ÇOLAK Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. George DEDES School of Oriental and African (İngiltere)
Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
Prof. Dr. İbrahim DİLEK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet DOĞAN Kırıkkale Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Jean-Pierre DUCASTELLE La Maisen des Géant d'Ath (Belçika)
Prof. Dr. Hamiye DURAN Gazi Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali DUYMAZ Balıkesir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Metin EKİCİ Ege Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Armağan ELÇİ İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Şükrü ELÇİN (1912-2008)  Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Gürbüz ERGİNER (1945-2009) Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Metin ERGUN Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Laszlo FELFÖLDİ Associations for the European Centre for Traditional Culture(Macaristan)
Prof. Dr. Henry GLASSIE Indiana Üniversitesi (ABD)
Prof. Dr. Sinan GÖNEN Selçuk Üniversitesi (Türkiye) 
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM Erciyes Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Başkent Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Şakir İBRAYEV Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan)
Prof. Dr. Hatice İÇEL Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Alimcan İNAYET Ege Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Marc JACOBS Flemish Centre for the of Popular Culture (Belçika)
Prof. Dr. Ali KAFKASYALI Giresun Üniversitesi(Türkiye)
Prof. Dr. Metin KARADAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC)
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT Akdeniz Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Muharrem KASIMLI Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan)
Prof. Dr. Muharrem KAYA (İstanbul Kültür Üniversitesi, m.kaya@iku.edu.trd)
Prof. Dr. Süleyman KAYIPOV Kırgız Türk Manas Üniversitesi (Kırgızistan)
Prof. Dr. Chérif KHAZNADAR La maison des cultures du monde (Fransa)
Prof. Dr. Aynur KOÇAK Yıldız Teknik Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK On Dokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Muhtar KUTLU Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Wolfgang MIEDER Vermont University (ABD)
Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Töre MİRZAYEV Bilimler Akademisi (Özbekistan)
Prof. Dr. Kamil V. NERİMANOĞLU İstanbul Aydın Üniversitesi (Azerbaycan)
Prof. Dr. James P. LEARY University of Madison-Wisconsin (ABD)
Prof. Dr. Mehmet Naci ÖNAL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN (Hacettepe Üniversitesi) (Türkiye)
Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Hayrettin RAYMAN Bozok Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Karl REICHL University of Bonn (Almanya)
Prof. Dr. Bengisu RONA School of Oriental and African (İngiltere)
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU Selçuk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mila SANTOVA Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü (Bulgaristan)
Prof. Dr. Uli SCHAMILOGLU University of Madison-Wisconsin (ABD)
Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU (1941-2014) Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmed SKOUNTI Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine (Fas)
Prof. Dr. Rieks SMEETS University of Leiden (Hollanda)
Prof. Dr. Mahir ŞAUL Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign (ABD)
Prof. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN - Çukurova Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK Fırat Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Muammer Mete TAŞLIOVA Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Abdeljelil TEMİMİ Temimi Vakfı (Tunuseli)
Prof. Dr. Nezir TEMUR Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali TORUN K. Dumlupınar Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nüket TÖR Kastamonu Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. F. Ahsen TURAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Laurier TURGEON University of Laval (Kanada)
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN İzmir Ekonomi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Tülay UĞUZMAN ER Başkent Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ali YAKICI Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Nerin YAYIN Ege Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Naciye YILDIZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Kemal YÜCE (1952-2016) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye)

Akademik Temsilciler

YURT İÇİ

ADANA 
Prof. Dr. Refiye OKUŞLUK ŞENESEN 

ADIYAMAN 
Dr. Öğr. Üyesi Sunay AKKAYA 

AMASYA 
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Fatih KUŞDEMİR 

ANTALYA 
Dr. Öğr. Üyesi Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL 

ARDAHAN 
Dr. Öğr. Üyesi Nina PETROVİÇ 

BALIKESİR 
Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN 
Dr. Öğr. Üyesi Berna AYAZ 

BARTIN 
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜMÜŞ 

BİNGÖL 
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz IRMAK 

BOLU 
Doç. Dr. Meral OZAN 

BURDUR 
Dr. Öğr. Üyesi Kadriye TÜRKAN 

BURSA 
Doç. Dr. Hülya TAŞ 

ÇANAKKALE 
Dr. Öğr. Üyesi Handan KASIMOĞLU 

ÇANKIRI 
Doç. Dr. Abdülselam ARVAS 
Doç. Dr. Nurgül BEGİÇ 
Ahmet Serdar ASLAN 

DENİZLİ 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sürur ÇELEPİ 

DİYARBAKIR 
Dr. Öğr. Üyesi Abdülbasit SEZER 

EDİRNE 
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN 
Dr. Öğr. Üyesi Selma ERGİN SOL 

ELAZIĞ 
Dr. Öğr. Üyesi Birol AZAR 

ERZURUM 
Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ 
Doç. Dr. Ömer YILAR 

ESKİŞEHİR 
Doç. Dr. Adem KOÇ 

GAZİANTEP 
Doç. Dr. Behiye KÖKSEL 
Doç. Dr. Mehmet EROL 

İSTANBUL 
Prof. Dr. Yakup ÇELİK 
Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ 

İZMİR 
Doç. Dr. Selami FEDAKAR 
Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar BAYRAKTAR 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERSAL KAHRAMANMARAŞ 
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ERŞAHİN 

KARAMAN 
Dr. Hüseyin AKSOY 

KARS 
Dr. Öğr. Üyesi Adem BALKAYA

KIRIKKALE 
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ 
Doç. Dr. Aktan Müge ERCAN 

KIRKLARELİ 
Doç. Dr. Bülent BAYRAM 

KIRŞEHİR 
Prof. Dr. Salahattin BEKKİ 

KOCAELİ 
Prof. Dr. Işıl ALTUN 

KONYA
Prof. Dr. Sinan GÖNEN 
Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ayva 

KÜTAHYA 
Dr. Öğr. Üyesi Erdal ADAY 

MANİSA 
Dr. Öğr. Üyesi Gürol PEHLİVAN 


MARDİN 
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra UYGUR 

MERSİN 
Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN 

MUĞLA 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Abbas ÇINAR 
Dr. Öğr. Üyesi Baki Bora HANÇA 

MUŞ 
Dr. Öğr. Üyesi Canser KARDAŞ 

NEVŞEHİR 
Doç. Dr. Adem ÖGER 

NİĞDE 
Prof. Dr. Nedim BAKIRCI 
Prof. Dr. Hatice İÇEL 
Dr. Öğr. Üyesi Namık ASLAN 

ORDU 
Dr. Emine ÇAKIR 

SAKARYA 
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Kürşad KOCA 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KÖKTAN 

SAMSUN 
Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK 
Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN 

SİNOP 
Dr. Öğr. Üyesi Songül ÇEK CANSIZ 

SİVAS 
Adil ÇELİK 
 
UŞAK 
Dr. Öğr. Üyesi Derya ÖZCAN 

YOZGAT 
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ERDAL YURT DIŞI

AZERBAYCAN 
Prof. Dr. Muharrem KASIMLI 

GÜRCİSTAN 
Prof. Dr. Marika JİKİA 

HOLLANDA 
Mehmet TÜTÜNCÜ 

JAPONYA 
Missuko KOJIMA 

KAZAKİSTAN 
Prof. Dr. Tattıgül KARTEYEVA
Prof. Dr. Şakir İBRAYEV
Dr. Öğr. Üyesi Bekarys NURİMANOV 

KORE CUMHURİYETİ 
Prof. Dr. Eunkyung OH 

KKTC 
Yrd. Doç. Dr. Hasan YÜKSEL 

NAHCIVAN M. C. 
Doç. Muharrem CAFEROV 
Doç. Esker GADIMOV 

ÖZBEKİSTAN 
Prof. Dr. Cabbar İŞANKUL 

POLONYA 
Doç. Dr. Danuta CHMIELOWSKA 

SLOVAKYA 
Dr. Xenia CELNAROVA 

UKRAYNA 
Doç. Dr. Tudora ARNAUD


Duyurular

Kutadgu Bilig Dosyası

09 Şubat 2019 tarihinde on birincisini gerçekleştirdiğimiz Millî Folklor DünYarın Yuvarlak Masa Toplantısında alınan karar doğrultusunda Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak 124. sayımızda Kutadgu Bilig Dosyası da yer alacaktır. 2019 yılının UNESCO tarafından Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib Tarafından Yazılışının 950. Yılı olarak anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınması vesilesiyle yayımlanması planlanan dosya için yazı göndermede son tarih 05 Eylül 2019’dur.