Türkbilig
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-6011 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig


Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir.
1. Türkbilig’in Amacı:
a) Türk dili, edebiyatı ve kültürünün tarihsel ve modern alanlarına ait yeni ve orijinal bilimsel çalışmaları Türkoloji alanının hizmetine sunmak.
b) Türkoloji alanındaki çalışmaları, modern teoriler çerçevesinde yorumlayıp yerelden, ulusal, ve uluslar arası düzeye taşıyarak evrensel dilbilim, edebiyat bilimi ve kültür bilimi alanlarına katkıda bulunmak.
2. Türkbilig’in Kapsamı:
Türk dillerinin ve edebiyatlarının betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı yönleriyle/sorunlarıyla ilgilenen Türkbilig, bunların yanı sıra halk bilimi, bölgesel ilişkiler, tarih, din gibi Türk dili ve edebiyatı ve kültürü ile ilgili diğer alanlardan da yazıları kabul etmektedir.

Türkbilig

ISSN 1302-6011 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig
Kapak Resmi


Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir.
1. Türkbilig’in Amacı:
a) Türk dili, edebiyatı ve kültürünün tarihsel ve modern alanlarına ait yeni ve orijinal bilimsel çalışmaları Türkoloji alanının hizmetine sunmak.
b) Türkoloji alanındaki çalışmaları, modern teoriler çerçevesinde yorumlayıp yerelden, ulusal, ve uluslar arası düzeye taşıyarak evrensel dilbilim, edebiyat bilimi ve kültür bilimi alanlarına katkıda bulunmak.
2. Türkbilig’in Kapsamı:
Türk dillerinin ve edebiyatlarının betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı yönleriyle/sorunlarıyla ilgilenen Türkbilig, bunların yanı sıra halk bilimi, bölgesel ilişkiler, tarih, din gibi Türk dili ve edebiyatı ve kültürü ile ilgili diğer alanlardan da yazıları kabul etmektedir.
Cilt 2021 - Sayı 41 - 29 Haz 2021
 1. ÜBERLEGUNGEN ZU EINEM HISTORISCHEN WÖRTERBUCH DES JAKUTISCHEN
  Sayfalar 1 - 10
  Michael KNÜPPEL
 2. ONGİ YAZITINDAKİ (BATI YÜZÜ, 3. SATIR) YwLwq (= YULUQ) ÜZERİNE
  Sayfalar 11 - 26
  Erdem UÇAR
 3. BĖÇİN SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE YENİ BİR ÖNERİ
  Sayfalar 27 - 36
  Mihriban AYDIN, Erhan AYDIN
 4. DEDE KORKUT HİKȂYELERİNDEKİ BİRLEŞİKLER
  Sayfalar 37 - 54
  Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL
 5. KAVRAMSAL METAFOR ÖRNEĞİ OLARAK AGIR VE ESKİ TÜRKÇEDE BİR KAVRAMSAL HARİTA DENEMESİ
  Sayfalar 55 - 70
  Kenan AZILI, Aziz Tolga KOÇ
 6. ESKİ TÜRK YAZITLARINDA SAYILAR: ANLAMSAL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 71 - 81
  Arda KARADAVUT
 7. MACAR TÜRKOLOGLARINA VE ARAŞTIRMALARINA DAİR
  Sayfalar 83 - 94
  éva CSÁKI
 8. KAŞKAY TÜRKÇESİ TERCÜME ESER: KUMBUCA PAŞA HİKÂYESİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE
  Sayfalar 95 - 116
  Abdulkadir ATICI
 9. TÜRKMENCEDE +çX ve +çXlXk EKLERİ
  Sayfalar 117 - 126
  Maral TÖRE
 10. LATİN HARFLİ ÇEVİRİ YAZI METİNLERİNDEKİ TÜRKÇEYE KONUŞMA DİLİ BAĞLAMINDA İŞLEVSEL BİR YAKLAŞIM (16. - 18. YY.)
  Sayfalar 127 - 162
  Suat ÖZER
 11. ÇAĞATAYCA BİR YAZMA ESER: ṢALAT-I MESʿUDÎ-Yİ TÜRKÎ
  Sayfalar 163 - 172
  Zubaida SHADKAM, Yktiyar PALTORE
 12. TABÎBNÂME BAĞLAMINDA TÜRKÇEDE YAKIN ANLAM
  Sayfalar 173 - 180
  Zeliha GADDAR
 13. MOĞOLİSTAN KAZAKLARININ KAZAKİSTAN’A GÖÇ ETMESİ SONUCU UYUM SAĞLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN DİLSEL SORUNLAR
  Sayfalar 181 - 192
  Raima AUYESKHAN
 14. RECAİZADE MAHMUT EKREM VE DÜNYADAN HARİÇ OLMAYAN ŞİİR
  Sayfalar 193 - 204
  Gizem AKYOL
 15. CENAP ŞAHABETTİN SEMBOLİST MİDİR?
  Sayfalar 205 - 220
  İsmail SÜPHANDAĞI
 16. İbrahim Şahin’den Tehlikeli Estetik
  Sayfalar 221 - 224
  Nurcan ANKAY
 17. Yılmaz, E., Tezcan, N., Demir, N. (ed.) (2020). Semih Tezcan Kitabı. Ankara: Nobel Yayınları, xxxii+512.
  Sayfalar 225 - 230
  Samed Can ASLAN
 18. TÜRKBİLİG TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DİZİNİ
  Sayfalar 231 - 246
  Buket Nur KIRMIZIGÜL
Dizinler
Yazı Gönderimi

Dergimize gönderilecek makalelerin sadece turkbiligdergisi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İndekslenme Bilgileri

TR-Dizin

EBSCO Host

Linguistic Bibliography

MLA

İdeal Online

ERIH Plus