ISSN: 1302-6011
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir.
1. Türkbilig’in Amacı:
a) Türk dili, edebiyatı ve kültürünün tarihsel ve modern alanlarına ait yeni ve orijinal bilimsel çalışmaları Türkoloji alanının hizmetine sunmak.
b) Türkoloji alanındaki çalışmaları, modern teoriler çerçevesinde yorumlayıp yerelden, ulusal, ve uluslar arası düzeye taşıyarak evrensel dilbilim, edebiyat bilimi ve kültür bilimi alanlarına katkıda bulunmak.
2. Türkbilig’in Kapsamı:
Türk dillerinin ve edebiyatlarının betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı yönleriyle/sorunlarıyla ilgilenen Türkbilig, bunların yanı sıra halk bilimi, bölgesel ilişkiler, tarih, din gibi Türk dili ve edebiyatı ve kültürü ile ilgili diğer alanlardan da yazıları kabul etmektedir.

2021 - Cilt: 2021 Sayı: 42

Araştırma Makalesi

3. AUS DER FRÜHGESCHİCHTE DER „RUNEN“-TÜRKISCHEN FORSCHUNGEN

Araştırma Makalesi

7. BAĞIŞIK, BAĞIŞIKLIK, BAĞIŞ ve BAĞIŞLA- SÖZCÜKLERİ ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

8. KISRAK SÜTÜNDEN ŞARABA ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE süçig KELİMESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Araştırma Makalesi

9. XII. YÜZYILA KADAR TÜRKÇE ESERLERDE METHİYE GELENEĞİ VE ŞAİR-HÜKÜMDAR İLİŞKİLERİ

Araştırma Makalesi

10. GÖLET KELİMESİ ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

11. KIRIM YARLIKLARINDA GEÇEN KİŞİ ADLARI

Araştırma Makalesi

12. FİNLANDİYA TATAR AĞIZLARINDA FİNCENİN ETKİSİ

Araştırma Makalesi

15. Türkçe Kim-Ne Sorularında Kapsamlılık Belirticisi Olarak Çoğulluk

Araştırma Makalesi

17. GÜNLÜK İLETİŞİMDE KARGIŞLAR VE İLETİŞİMSEL İŞLEVLERİ

Araştırma Makalesi

19. Geçmişle Geleceğin Arasında Gagavuzya: Bir Dilbilimsel Görüntü İncelemesi

Araştırma Makalesi

21. ALİ ŞİR NEVÂYÎ’NİN SÂKÎ-NÂME’SİNDE TASAVVUFUN İZLERİ

Araştırma Makalesi

22. Türkçe ve İngilizcede Özür Dileme ile İlgili Dilsel Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

23. ŞERMİN YAŞAR’IN ÇOCUK KİTAPLARINDA BİR ANLATIM TARZI OLARAK MİZAH

Kitap İncelemesi

25. Yaşar ŞİMŞEK, Türkler ve Kur’an, İstanbul, Selenge, 2021

İndekslenme Bilgileri

TR-Dizin

EBSCO Host

Linguistic Bibliography

MLA

İdeal Online

ERIH Plus

Yazı Gönderimi

Dergimize gönderilecek makalelerin sadece turkbiligdergisi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.