Türkbilig
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-6011 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig


Türkbilig’den Merhaba,

Türkbilig, yirminci yılın ilk sayısında değerli okuyucular karşısına Türklük bilimine katkı verici araştırma ve inceleme ağırlıklı yazılar ile çıkmaktadır. Bunların kısaca tanıtımı şöyle: Semantik veya uygulamalı dilbilim çerçevesinde iki dilde cinsiyet tutumu karşılaştırmalı inceleniyor. Yenisey Türkleri arasında ölüm algısı yazısını; Pallas’ın tespit ettiği hayvan adları ile bağlı yazının çevirisi izler. Hatice Şirin’in ‚Afacan Sözcüğü Üzerine‘ adlı yine semantik ile bağlı yazısını, Erhan Aydın’ın Bilge Tonyukuk Bitigi’nin yazıtında yer alan bir ibareye yeni okuma önerisi yazısı izler. Eski Uygur dönemi ile bağlı bir semantik sorunu ele alan yazıyı Nalbat ve Aça’nın ortak yazısı takip eder. Eski bozkır değerleri ve düşünce yapısının incelendiği yazıyı, I.dünya savaşı sonunda esir düşen Türk askerlerinin esarette yarattığı edebiyatı konu alan yazı izler. Klasik şiirde ‚dendan‘ sorununu elen yazıyı, kelime etimolojisi ile bağlı yazı takip eder ve yazılar, Yakup Kadri ile bağlı bir tanıtma yazısı ile sona erer.

Türkbilig, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yayın etiğine sıkıca bağlıdır. Dergiye gelen yazıları, ilk sayısından itibaren hakemlik müessesini iyi işletmek suretiyle bilimsel değerlendirme süzgecinden geçiren dergimiz, yeni teknolojik ve bilimsel ihtiyaçlar doğrultusunda yayın etiği ilkelerini güncellemekte; böylece yeni yayın etiği ilkelerini benimsemektedir. Bu vesile ile, Türkbilig dergisi, her daim güncel evrensel yayın etiği ilkelerine özen göstermektedir. 

Değerli Okuyucular,
Derginin yirminci yılının ilk sayısına katkıda bulunanlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Virüs tutsağı olmadığımız ve tüm kötü günlerden kurtulma olanağı bulduğumuz günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalınız.

Dursun YILDIRIM
Genel Yayın Editörü

Türkbilig

ISSN 1302-6011 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig
Kapak Resmi


Türkbilig’den Merhaba,

Türkbilig, yirminci yılın ilk sayısında değerli okuyucular karşısına Türklük bilimine katkı verici araştırma ve inceleme ağırlıklı yazılar ile çıkmaktadır. Bunların kısaca tanıtımı şöyle: Semantik veya uygulamalı dilbilim çerçevesinde iki dilde cinsiyet tutumu karşılaştırmalı inceleniyor. Yenisey Türkleri arasında ölüm algısı yazısını; Pallas’ın tespit ettiği hayvan adları ile bağlı yazının çevirisi izler. Hatice Şirin’in ‚Afacan Sözcüğü Üzerine‘ adlı yine semantik ile bağlı yazısını, Erhan Aydın’ın Bilge Tonyukuk Bitigi’nin yazıtında yer alan bir ibareye yeni okuma önerisi yazısı izler. Eski Uygur dönemi ile bağlı bir semantik sorunu ele alan yazıyı Nalbat ve Aça’nın ortak yazısı takip eder. Eski bozkır değerleri ve düşünce yapısının incelendiği yazıyı, I.dünya savaşı sonunda esir düşen Türk askerlerinin esarette yarattığı edebiyatı konu alan yazı izler. Klasik şiirde ‚dendan‘ sorununu elen yazıyı, kelime etimolojisi ile bağlı yazı takip eder ve yazılar, Yakup Kadri ile bağlı bir tanıtma yazısı ile sona erer.

Türkbilig, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yayın etiğine sıkıca bağlıdır. Dergiye gelen yazıları, ilk sayısından itibaren hakemlik müessesini iyi işletmek suretiyle bilimsel değerlendirme süzgecinden geçiren dergimiz, yeni teknolojik ve bilimsel ihtiyaçlar doğrultusunda yayın etiği ilkelerini güncellemekte; böylece yeni yayın etiği ilkelerini benimsemektedir. Bu vesile ile, Türkbilig dergisi, her daim güncel evrensel yayın etiği ilkelerine özen göstermektedir. 

Değerli Okuyucular,
Derginin yirminci yılının ilk sayısına katkıda bulunanlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Virüs tutsağı olmadığımız ve tüm kötü günlerden kurtulma olanağı bulduğumuz günlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalınız.

Dursun YILDIRIM
Genel Yayın Editörü
Sayı 39 - 12 May 2020
Dizinler
Yazı Gönderimi

Dergimize gönderilecek makalelerin sadece turkbiligdergisi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İndekslenme Bilgileri

TR-Dizin

EBSCO Host

Linguistic Bibliography

MLA

İdeal Online

ERIH Plus