Türkbilig
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-6011 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig


Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir.

Türkbilig

ISSN 1302-6011 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilig
Kapak Resmi


Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir.
Cilt 20 - Sayı 40 - 16 Ara 2020
 1. SARICA KÖYÜ ve KÖYDEKİ KÜÇÜREK KÖY YER ADLARI ÜZERİNE
  Sayfalar 1 - 14
  Vahit TÜRK
 2. TÜRKÇEDE İKİLİ (DOUBLET) ALINTILAR
  Sayfalar 15 - 22
  Hatice ŞİRİN
 3. PHONETIC RENDERINGS IN TURKISH ARABISMS AND FARSISMS
  Sayfalar 23 - 47
  Kamil STACHOWSKI
 4. ÇOKLUK İŞARETLEYİCİSİ OLARAK ESKİ TÜRKÇE telim (EOT: delim) SÖZCÜĞÜ VE KÖKENİ ÜZERİNE
  Sayfalar 49 - 62
  Ferruh AĞCA
 5. METALEKSİKOGRAFİNİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ TEMELİNDE DİVĀNU LUGĀTİ’T-TÜRK’ÜN EL YAZMA NÜSHASI VE BELLİ BAŞLI DİVĀNU LUGĀTİ’T-TÜRK YAYINLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 63 - 94
  Ezgi DEMİREL
 6. ESKİ UYGURCADA GELECEK ZAMAN BELİRTECİ -GAy ve-DAçI EKLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME
  Sayfalar 95 - 105
  Juyeong JANG
 7. YAKUT DİLİ LÛGATİ’NİN YENİ YAYINI ÜZERİNE
  Sayfalar 107 - 113
  Hasan HAYIRSEVER
 8. TÜRKÇEDE KELİME BAŞI HECE İKİLEŞMESİ VE TÜREME OLAYI
  Sayfalar 115 - 132
  Kaan YILMAZ
 9. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ ÇALIŞMALARINDA KRONOLOJİK BİR BOŞLUK: İRAN SAHASI
  Sayfalar 133 - 148
  Umut BAŞAR
 10. AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE KELİME GRUBU OLARAK ZARF (ZERF) BİRLEŞMELERİNİN İŞLEVİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KARŞILIĞI
  Sayfalar 149 - 160
  Elza ALIŞOVA DEMİRDAĞ
 11. TANPINAR’IN NERVAL’İNE DAİR
  Sayfalar 161 - 180
  İbrahim ŞAHİN
 12. MAİ VE SİYAH’TA DUYULAR VE DUYUMLAR
  Sayfalar 181 - 187
  Seval ŞAHİN
 13. TÜRKÇÜ DERGİLERDE RUNİK HARFLİ YAZITLAR
  Sayfalar 189 - 196
  Deniz DEPE
 14. ÖMER SEYFETTİN’İN “MAHÇUPLUK İMTİHANI” ADLI TİYATRO ESERİNİN MİZAH UNSURLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 197 - 204
  Aydan ENER SU
 15. İHSAN OKTAY ANAR’IN EFRÂSİYAB’IN HİKÂYELERİ ADLI ESERİNDE BİR ELEŞTİRİ ARACI OLARAK GROTESK ANLATIM
  Sayfalar 205 - 216
  Nurcan ANKAY
 16. KÜLTÜR ve BİLİM TARİHİNDE İSKENDER’LE BİR YOLCULUK: “İSKENDERNÂME” VE “ACÂİBÜ’L- MAHLÛKÂT” TÜRÜ ESERLERİN KÖKENLERİ VE İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 217 - 234
  Melike GÖKCAN
 17. ZARİF BEŞİRİ’NİN 1931 TARİHLİ “UYGUR EDEBİYATI” ADLI ESERİ
  Sayfalar 235 - 250
  Bülent BAYRAM
 18. UYGUR SİVİL BELGELERİNİN MOĞOL TARİHİ ARAŞTIRMALARINDAKİ ÖNEMİ
  Sayfalar 251 - 260
  Bilen YILMAZ
 19. içindekiler 2020-40
  Sayfalar 1 - 10
  Dursun YILDIRIM
 20. Buddhism in Central Asia I: Patronage, Legitimation, Sacred Space, and Pilgrimage, Editörler: Carmen Meinhert ve Henrik H. Sørensen, Leiden/ Boston: Brill, Dynamics in the History of the Religions 11, 2020, XX + 321 s.
  Sayfalar 261 - 264
  Buket Nur KIRMIZIGÜL
 21. Kenan AZILI (2020), Ana Oğuzca Durum Morfemleri -İç Rekonstrüksiyon Bağlamında Bir İnceleme-, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 254 s.
  Sayfalar 265 - 267
  Aziz Tolga KOÇ
 22. Kozgambayeva Gülnar, (2020). Moğolistan Kazaklarının Tarihi, Kültürü ve Bugünü. Ankara: Akçağ Yayınları.
  Sayfalar 269 - 274
  Raima AUYESKHAN
 23. KİTAP KATARI
  Sayfalar 275 - 278
  Dursun YILDIRIM
Dizinler
Yazı Gönderimi

Dergimize gönderilecek makalelerin sadece turkbiligdergisi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İndekslenme Bilgileri

TR-Dizin

EBSCO Host

Linguistic Bibliography

MLA

İdeal Online

ERIH Plus