ISSN: 1302-6011
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Türkbilig, 2000 yılında yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir.
1. Türkbilig’in Amacı:
a) Türk dili, edebiyatı ve kültürünün tarihsel ve modern alanlarına ait yeni ve orijinal bilimsel çalışmaları Türkoloji alanının hizmetine sunmak.
b) Türkoloji alanındaki çalışmaları, modern teoriler çerçevesinde yorumlayıp yerelden, ulusal, ve uluslar arası düzeye taşıyarak evrensel dilbilim, edebiyat bilimi ve kültür bilimi alanlarına katkıda bulunmak.
2. Türkbilig’in Kapsamı:
Türk dillerinin ve edebiyatlarının betimsel, teorik, eşzamanlı, artzamanlı ve karşılaştırmalı yönleriyle/sorunlarıyla ilgilenen Türkbilig, bunların yanı sıra halk bilimi, bölgesel ilişkiler, tarih, din gibi Türk dili ve edebiyatı ve kültürü ile ilgili diğer alanlardan da yazıları kabul etmektedir.

2023 - Cilt: 2023 Sayı: 45

Araştırma Makalesi

8. KUTADGU BİLİG’DE İKİNCİL EDATLAR

Çeviri

2. TÜRKÇE MIŞ VE IMIŞ ÖGELERİ İŞLEVSEL ÇÖZÜMLEMENİN BOYUTLARI

İndekslenme Bilgileri

TR-Dizin

Scopus

EBSCO Host

Linguistic Bibliography

MLA

İdeal Online

ERIH Plus

Yazı Gönderimi

Dergimize gönderilecek makalelerin sadece turkbiligdergisi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.