Temel İletişim
Ad: Prof. Dr. Bülent GÜL
E-posta: semeteyhan@gmail.com
Editör
Ad: Ferruh AĞCA
E-posta: ferruhagca@yahoo.com
Teknik İletişim
Ad: Kenan AZILI
E-posta: kenanazili@hotmail.com
Yazı Gönderimi

Dergimize gönderilecek makalelerin sadece turkbiligdergisi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İndekslenme Bilgileri

TR-Dizin

EBSCO Host

Linguistic Bibliography

MLA

İdeal Online

ERIH Plus