Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2458-9624 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/etad


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Dergimiz TR dizin başvuru sürecinde olduğundan 13.02.2021 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek makaleler için aşağıdaki uygulamalara geçilmiştir.

1. Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için Etik Kurul Onay Belgesinin ibrazı zorunludur.
2. Makale gönderimlerinde Benzerlik Raporu istenmektedir. (Kaynakça hariç en fazla %20).
3. Makalenin tüm yazarları için “ORCID numarası” alınması zorunludur.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES), araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde eğitim bilimleri alanında özgün araştırma ve derleme makaleleri, çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanarak yayınlayan, ulusal hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir. Yılda iki kez (Haziran ve Aralık), tam metin bilimsel makaleleri elektronik ortamda yayınlamaktadır. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayınlanmamış/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin telif hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi’ne ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir.  


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2458-9624 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/etad
Kapak Resmi


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Dergimiz TR dizin başvuru sürecinde olduğundan 13.02.2021 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek makaleler için aşağıdaki uygulamalara geçilmiştir.

1. Araştırması 2020 yılı ve sonrasında yapılan nitel ve nicel araştırmalar için Etik Kurul Onay Belgesinin ibrazı zorunludur.
2. Makale gönderimlerinde Benzerlik Raporu istenmektedir. (Kaynakça hariç en fazla %20).
3. Makalenin tüm yazarları için “ORCID numarası” alınması zorunludur.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES), araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde eğitim bilimleri alanında özgün araştırma ve derleme makaleleri, çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanarak yayınlayan, ulusal hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir. Yılda iki kez (Haziran ve Aralık), tam metin bilimsel makaleleri elektronik ortamda yayınlamaktadır. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayınlanmamış/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin telif hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi’ne ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir.  


Cilt 8 - Sayı 1 - 28 Haz 2021
 1. Öğretmenlerin Mesleki İmajlarının İş Doyumlarına Etkisi
  Sayfalar 1 - 15
  Hüseyin Onur CANSIZ, Mustafa ÖZGENEL
 2. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterlilikleri ile Teknoloji Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 16 - 25
  Açelya ÖZER, Selami ERYILMAZ
 3. Karmaşık Soyut Ötesi Düşünme Ölçeğini Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 26 - 38
  Mehmet BAŞARAN, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Menüleri Hakkındaki Görüşleri: Gaziantep Örneği
  Sayfalar 39 - 51
  Emine Hilal İNAN, Leyla ÖZGEN
 5. COVID-19 Pandemi Sürecinin Öğrenci Davranışları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 52 - 64
  Elif TARLAKAZAN, Burak Erhan TARLAKAZAN
 6. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerini Gerçekleştirme ve Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 65 - 74
  Ece BARBOROS, Efe AKBULUT
 7. Türkiye’de Çocuklara Yönelik Sivil Toplum Kuruluşları: Dernekler
  Sayfalar 75 - 87
  Hurşide Kübra ÖZKAN KUNDURACI, Kevser TOZDUMAN YARALI
 8. Rehberlikte Program Geliştirme Dersinde Uygulanan Karma Öğrenme Etkinliklerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 88 - 102
  Sevim AŞİROĞLU
 9. İlkokul ve Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi (Adıyaman İli Örneği)
  Sayfalar 103 - 121
  Mehmet GÜLTEKİN, Hasan AYDEMİR
 10. Lisansüstü Eğitimlerine Devam Eden Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri, Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 122 - 141
  Fatma AVCI, Ekrem Cengiz AKDENİZ
 11. Making Sense of Teaching and Learning During the COVID 19 Pandemic: Studying Online at Home in Isolation
  Sayfalar 142 - 166
  Mehmet Ali İÇBAY
 12. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri: İçsel ve Dışsal Faktörler
  Sayfalar 167 - 178
  Aycan BULDUR, Meryem Ezgi KESKİN, Esma BÖREKÇİ
 13. Lise Öğrencilerinin Kimyasal Denge Konusunda Grafik Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 179 - 204
  Nilgün SEÇKEN, Çağlar ÇELİK
 14. İşbirlikli Öğretim Yönteminin Türkçe Dersinde Akademik Başarı, Motivasyon ve Öğrenme Kalıcılığı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 205 - 227
  Aysel ARSLAN, Ali Osman ENGİN
 15. Batı Masallarında Kadın Kahramanların Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 228 - 236
  Taner KONDAKCI, Selman BÖLÜKBAŞI
Yazarların Dikkatine

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız.


MAKALE ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 


TELİF HAKKI DEVİR FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.