e-ISSN: 2458-9624
Başlangıç: 2014
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Dergimiz TR dizin başvuru sürecinde olduğundan 13.02.2021 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek makaleler için aşağıdaki uygulamalara geçilmiştir.

1. Dergimize gönderilen ve etik kurul kararı gerektiren nitel ve nicel araştırmalar için Etik Kurul Onay Belgesinin ibrazı zorunludur.
2. Makale gönderimlerinde Benzerlik Raporu istenmektedir. (Kaynakça hariç en fazla %20).
3. Makalenin tüm yazarları için “ORCID numarası” alınması zorunludur.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES), araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde eğitim bilimleri alanında özgün araştırma ve derleme makaleleri, çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanarak yayınlayan, ulusal hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir. Yılda iki kez (Haziran ve Aralık), tam metin bilimsel makaleleri elektronik ortamda yayınlamaktadır. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayınlanmamış/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin telif hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi’ne ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir.  


2023 - Cilt: 10 Sayı: 1

Yazarların Dikkatine

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonuna göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız.


MAKALE ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 


TELİF HAKKI DEVİR FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.