Amaç

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, başta eğitim olmak üzere topluma ilişkin tüm konularda yapılacak olan bilimsel çalışmalarla akademik alana ve topluma hizmet amacı taşımaktadır. 

Kapsam

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir.