ISSN: 2146-7455
e-ISSN: 2146-7455
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli yazar/lar,

2019 yılı başında itibaren, SUJE dergisi, uluslararası düzeyde kabul gören indekslere girebilme hedefi çerçevesinde, pek çok yeni ölçütü uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede, bu uygulamalarda başı çekenler, SUJE dergisinin İngilizce-Türkçe yayın biçimine dönüştürülmesi ve İngilizce dil kontrollerinin yapılması olmuştur. Dergimizin öncelikli hedefi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen yetiştirme alanında, “alan indekslerinden” birinde taranan hale gelmektir. Bu nedenle, SUJE editör kurulunun görüşleri neticesinde, bundan böyle, SUJE İngilizce dil editörleri tarafından akademik İngilizce dili yetersiz olan tüm çalışmalardan, belgelendirilmesi kaydıyla, Proofreading-Düzeltme istenecektir. İngilizce dil editörleri tarafından akademik İngilizce dili yetersiz bulunan ve belirtilen nitelikte Proofreading yaptırmayan, ya da Proofreading-Düzeltme sonrasında, dili halen yetersiz bulunan aday çalışmalar, hakem ve editör değerlendirmesi olumlu olsa bile, SUJE dergisinde yayınlanmayacaktır. Bununla birlikte 2022 yılı itibari ile SUJE dergisi doğrudan eğitim bilimleri alanı ile ilgili olmayan çalışmaları da değerlendirmeye almayacaktır. Tüm yazarlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
2022 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

4. A Study on High School Students’ Critical Thinking Skills

Sakarya University Journal of Education | 2011 ISSN: 2146-7455

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.