Sakarya University Journal of Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |


Önemli Duyuru
Değerli bilim insanları,
Dergimizin taranmış olduğu TR Dizin 2020 yılı dergi değerlendirme kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır. TR Dizin 2020 yılında güncellenen Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8'e istinaden dergimize gönderilen aday çalışmalardan “Etik Kurul Onayı” belge olarak talep edilecek; Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Diğer taraftan “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, 2020 yılı öncesinde gönderilmiş değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması TR Dizin tarafından beklenmemektedir. Ancak süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunludur. Bu sebeple 2020 yılında dergimize gönderilen veya gönderilecek tüm çalışmalardan ilgili belge ve bilgiler istenecektir.
2020 yılı öncesinde dergimize gönderilen çalışmalar için ise makalenin değerlendirme süreci bittikten ve yayınlanma kararını verilmesinin ardından yazarlardan "Etik Kurul Onay" bilgi ve belgeleri istenecektir. 2020 yılı öncesi gönderilmiş olan ve Etik kurulu onayı olmayan makalelerde ise yayına karar verildikten sonra yazarlardan "XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Sakarya University Journal of Education Dergisi ve Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim." şeklinde bir onay metninin yazarlar tarafından imzalanması ve dergimiz sekreteryasına gönderilmesi istenecektir. Beyan metni yayına kabul edilen çalışmanın son sayfasından yayınlanacak ve yazarlar tarafından kabul edildiği belirtilecektir. Bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar yazar/yazarlara iade edilecektir.
Bilgilerinize sunulur.
SUJE Editörler Kurulu

Sakarya University Journal of Education

ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Önemli Duyuru
Değerli bilim insanları,
Dergimizin taranmış olduğu TR Dizin 2020 yılı dergi değerlendirme kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır. TR Dizin 2020 yılında güncellenen Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8'e istinaden dergimize gönderilen aday çalışmalardan “Etik Kurul Onayı” belge olarak talep edilecek; Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Diğer taraftan “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, 2020 yılı öncesinde gönderilmiş değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması TR Dizin tarafından beklenmemektedir. Ancak süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunludur. Bu sebeple 2020 yılında dergimize gönderilen veya gönderilecek tüm çalışmalardan ilgili belge ve bilgiler istenecektir.
2020 yılı öncesinde dergimize gönderilen çalışmalar için ise makalenin değerlendirme süreci bittikten ve yayınlanma kararını verilmesinin ardından yazarlardan "Etik Kurul Onay" bilgi ve belgeleri istenecektir. 2020 yılı öncesi gönderilmiş olan ve Etik kurulu onayı olmayan makalelerde ise yayına karar verildikten sonra yazarlardan "XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Sakarya University Journal of Education Dergisi ve Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim." şeklinde bir onay metninin yazarlar tarafından imzalanması ve dergimiz sekreteryasına gönderilmesi istenecektir. Beyan metni yayına kabul edilen çalışmanın son sayfasından yayınlanacak ve yazarlar tarafından kabul edildiği belirtilecektir. Bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar yazar/yazarlara iade edilecektir.
Bilgilerinize sunulur.
SUJE Editörler Kurulu

Cilt: 10 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 1 - 15 Nis 2020
 1. Improving the Attitudes of Preservice Social Studies Teachers towards Mathematics through the Use of the Creative Drama Method
  Sayfalar 1 - 28
  Gözdegül ARIK KARAMIK , Nadire Emel AKHAN
 2. Levels of Students with Intellectual Disability in Associating Natural and Artificial Sounds to their Sources
  Sayfalar 29 - 52
  Gökhan DEMİRCİOĞLU , Gonca KAVGACI
 3. Attachment to Parents as a Predictor of Multidimensional Life Satisfaction Among Adolescents
  Sayfalar 53 - 66
  Tuncay ORAL , Ali KARABABA
 4. Pre-Service Teachers’ Perceptions of the Teaching Principles and Methods Course: Metaphor Analysis
  Sayfalar 67 - 89
  Hanife ESEN AYGÜN , Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN
 5. Transformational School Leadership: Predictor of Collective Teacher Efficacy
  Sayfalar 90 - 103
  Ramazan CANSOY
 6. The Effect of Logotherapy Oriented Group Counseling on Post-Traumatic Embitterment Disorder
  Sayfalar 104 - 119
  Betül DÜŞÜNCELİ , Mustafa KOÇ
 7. A Validity and Reliability Study of Story Writing Anxiety Scale
  Sayfalar 120 - 135
  Aysun EROĞLU
 8. Investigating the Predictors of the International Baccalaureate Diploma Programme Outcome Scores
  Sayfalar 136 - 151
  Öykü DULUN
 9. Entrance System for High Schools: Development of the Guttman Attitude Scale towards Local Placement
  Sayfalar 152 - 165
  Meltem COŞKUN , Bahattin İNAM , Necla TURANLI
 10. Reflections from Applied Behavior Analysis on Inclusion of Preschool Children with Autism Spectrum Disorder
  Sayfalar 166 - 186
  Yeşim GÜLEÇ ASLAN
 11. Nonverbal Communication in German-Albanian Cultural Contrast
  Sayfalar 187 - 201
  Brikena KADZADEJ , Vjosa HAMİTİ
 12. Importance of Oral Ritual Calendric Poetry
  Sayfalar 202 - 209
  Atdhe HYKOLLİ , Seniha KRASNİQİ
Dizinler