Sakarya University Journal of Education
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |


Önemli Duyuru

Değerli bilim insanları,

Dergimizin taranmış olduğu TR Dizin 2020 yılı dergi değerlendirme kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır. TR Dizin 2020 yılında güncellenen Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8'e istinaden dergimize gönderilen aday çalışmalardan “Etik Kurul Onayı” belge olarak talep edilecek; Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Diğer taraftan “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, 2020 yılı öncesinde gönderilmiş değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması TR Dizin tarafından beklenmemektedir. Ancak süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunludur. Bu sebeple 2020 yılında dergimize gönderilen veya gönderilecek tüm çalışmalardan ilgili belge ve bilgiler istenecektir.

2020 yılı öncesinde dergimize gönderilen çalışmalar için ise makalenin değerlendirme süreci bittikten ve yayınlanma kararını verilmesinin ardından yazarlardan "Etik Kurul Onay" bilgi ve belgeleri istenecektir. 2020 yılı öncesi gönderilmiş olan ve Etik kurulu onayı olmayan makalelerde ise yayına karar verildikten sonra yazarlardan "XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Sakarya University Journal of Education Dergisi ve Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim." şeklinde bir onay metninin yazarlar tarafından imzalanması ve dergimiz sekreteryasına gönderilmesi istenecektir. Beyan metni yayına kabul edilen çalışmanın son sayfasından yayınlanacak ve yazarlar tarafından kabul edildiği belirtilecektir. Bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar yazar/yazarlara iade edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.
SUJE Editörler Kurulu

Sakarya University Journal of Education

ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Önemli Duyuru

Değerli bilim insanları,

Dergimizin taranmış olduğu TR Dizin 2020 yılı dergi değerlendirme kriterlerinde değişiklikler yapılmıştır. TR Dizin 2020 yılında güncellenen Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8'e istinaden dergimize gönderilen aday çalışmalardan “Etik Kurul Onayı” belge olarak talep edilecek; Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Diğer taraftan “Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, 2020 yılı öncesinde gönderilmiş değerlendirme sürecinde ya da kabul edilmiş olan çalışmalar için uygulanması TR Dizin tarafından beklenmemektedir. Ancak süreci 2020 yılında başlayan yayınlar için zorunludur. Bu sebeple 2020 yılında dergimize gönderilen veya gönderilecek tüm çalışmalardan ilgili belge ve bilgiler istenecektir.

2020 yılı öncesinde dergimize gönderilen çalışmalar için ise makalenin değerlendirme süreci bittikten ve yayınlanma kararını verilmesinin ardından yazarlardan "Etik Kurul Onay" bilgi ve belgeleri istenecektir. 2020 yılı öncesi gönderilmiş olan ve Etik kurulu onayı olmayan makalelerde ise yayına karar verildikten sonra yazarlardan "XXXX başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Sakarya University Journal of Education Dergisi ve Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğu ve bu çalışmanın herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiş olduğunu taahhüt ederim." şeklinde bir onay metninin yazarlar tarafından imzalanması ve dergimiz sekreteryasına gönderilmesi istenecektir. Beyan metni yayına kabul edilen çalışmanın son sayfasından yayınlanacak ve yazarlar tarafından kabul edildiği belirtilecektir. Bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar yazar/yazarlara iade edilecektir.

Bilgilerinize sunulur.
SUJE Editörler Kurulu

Cilt 9 - Sayı 3 - 30 Ara 2019
 1. Teachers’ Job Motivation Resources: Scale Development Study
  Sayfalar 408 - 433
  Burcu YAVUZ TABAK , Emre SÖNMEZ , Kübra YENEL , Adnan KAN
 2. Türkçe ve Türk Kültürü Dersine Dair İhtiyaç Analizi
  Sayfalar 434 - 454
  Özay KARADAĞ , Bayram BAŞ
 3. Investigation of the Effects of Group Research Method of Applying Modeling Based Teaching Method in the Particle Structure and Properties of Matter Unit on Constructivist Learning
  Sayfalar 455 - 475
  Yusuf ZORLU , Fatih SEZEK
 4. Investigating Attitudes towards Refugee Students based on Several Variables: Revised Version of Refugee Student Attitude Scale
  Sayfalar 476 - 494
  Ragıp TERZİ , Ahmet GÖÇEN , Bilal ALTUN
 5. The Associaton between Cognitive-Emotion Regulation and Emotion Management
  Sayfalar 495 - 505
  Hatice İrem ÖZTEKE KOZAN , Mustafa BALOĞLU , Şahin KESİCİ
 6. An Analysis of the Relationship between Teachers’ Subjective Wellbeing and Their Occupational Resilience
  Sayfalar 506 - 521
  Abdullah ÇETİN
 7. Examining The Factors That May Restrict Teacher Candidates To Access Recreational Activities
  Sayfalar 522 - 536
  Recep ÖZ , Mehmet YAZICI , Murat Tolga KAYALAR , Yasemin ÇAKMAK YILDIZHAN
 8. An Investigation of Pre-Service and In-Service Teachers’ Perceptions of Teacher Quality in Turkey
  Sayfalar 537 - 549
  Görsev SÖNMEZ BORAN , Burcu GÜRKAN , Nuri Can AKSOY
 9. An Investigation of Pre-Service English Teachers’ Self-Efficacy in Web Pedagogical Content Knowledge
  Sayfalar 550 - 566
  Hakkı BAĞCI , Cihat ATAR
 10. The Role of L1 in Foreign Language Teaching Classrooms
  Sayfalar 567 - 576
  Mustafa DURMUŞ
 11. Examination of the relationship between social studies teacher candidates of pre-service teacher identity levels and possible self-esteem levels
  Sayfalar 578 - 590
  Kamil UYGUN , Mehmet Akif KARALI
 12. Use of Conjunctions in Columns by Güneri Civaoğlu: A Text-Linguistics Analysis
  Sayfalar 591 - 613
  Erkan ÖZDEN
 13. The Development of Vocational and Technical Secondary Education in Turkey
  Sayfalar 614 - 627
  Subhan EKŞİOĞLU , Mehmet TAŞPINAR
 14. A Review of Foreign Language Teachers’ Assessment Literacy
  Sayfalar 628 - 650
  Emine PEHLİVAN ŞİŞMAN , Kağan BÜYÜKKARCI
Dizinler