PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKOKUL 2. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ RESİM-METİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2015, Cilt 9, Sayı 2, 251 - 268, 29.12.2015

Öz

Bu araştırma, ilkokul 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki resimlemelerin metinlerle ilişkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın inceleme nesnesi, Doku Yayınevi’ne ait 2. sınıf Türkçe ders kitabıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanmıştır. 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki hedef metinlere ait resimlemeler (16 metin, 36 resim) çalışma kapsamına alınmış, fotoğraf vb. illüstratif ögeler ve serbest okuma metinlerine ait resimlemeler kapsam dışında bırakılmıştır. Alan yazın taramasının ardından oluşturulan “Resim-Metin İlişkisi Kategori Listesi” uzman görüşüne sunulmuş, dönütler doğrultusunda on maddelik bir liste oluşturulmuştur. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, tüm resim ve metinlerin yerleştirilmesinde zemin-fon ilişkisine dikkat edildiği, resimlerin metnin içeriğiyle kısmen paralel olarak konumlandırıldığı, resimlerin metinlerin başlıklarını desteklediği, resimlerin öğrencilerin metni tahmin etmesine imkân sağladığı, resimlerdeki figürlerin metnin bağlamındaki duygularla örtüşmede yeterli olmadığı, resimlerin metinlerde yer alan kavramlara yüksek oranda gönderme yaptığı, resimlerin verilmek istenen iletileri desteklediği, öyküleyici ve bilgilendirici türdeki metinlere ait resimlerin ana fikri desteklediği ve şiir türündeki metinlere ait resimlerin ise ana duyguyu desteklemekte yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

EVALUATION OF TURKISH TEXTBOOK FOR SECOND GRADE IN TERM OF IMAGE TEXT RELATION

Yıl 2015, Cilt 9, Sayı 2, 251 - 268, 29.12.2015

Öz

This study has been carried out with the purpose of determining the relation of the images with the texts in 2nd grade Turkish course book. Research object of the study is 2nd grade Turkish course book Published by DokuYayınevi. In the study, one of qualitative research methods, document review was used and images of the target texts in the 2nd grade Turkish course book (16 texts, 36 images) were included in the study and illustrative elements such as photographs, etc. and images of free reading texts are excluded. “Image-Text Relation Category List” created after literature review is submitted for an expert opinion and a 10-item list was created in accordance with the feedback. Descriptive analysis technique was used for analysing the data. Images and texts evaluated within the scope of “Image-Text Relation Category List” were reported qualitatively and occasionally by making direct quotations from the Turkish course book.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Funda İNAN YILDIZ>
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4929-2254
Türkiye


Bayram BAŞ>

0000-0003-3569-9395

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA İnan Yıldız, F. & Baş, B. (2015). İLKOKUL 2. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABININ RESİM-METİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 251-268 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erzisosbil/issue/45172/565558