Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-6510 | e-ISSN 2148-9289 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |


“Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanan 2019 tarihi itibariyle uluslararası kör hakemli açık erişimli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca'dır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmakta ve yayınlanan yayınlar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler alanında, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme makaleleri; başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi yer alır.

Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesine, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Bu maksatla dergimiz, sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.

Eğitim Bilimleri ile ilgili yayınlar dergimizde yayınlanmamaktadır. Ancak Ocak 2019 öncesi hakem sürecine dahil olan yayınlar içerisinde Eğitim bilimleri ile ilgili olanlar hakem sürecinden geçmesi durumunda 2019 yılı içerisinde yayınlanabilecek ancak 2019 yılı ve sonrası Eğitim Bilimleri alanı ile ilgili yayın kabul edilmeyecektir.                                                                                                                           

Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, dergipark üzerinden kayıt yaparak yükleyebilirsiniz.   

01.01.2019 tarihinden itibaren ORCID numarası zorunlu olup makale gönderme aşamasında ORCID bilgisi girilmesi gerekmektedir. 


Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-6510 | e-ISSN 2148-9289 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Erzincan Üniversitesi |
Kapak Resmi


“Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki kez yayımlanan 2019 tarihi itibariyle uluslararası kör hakemli açık erişimli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca'dır. 2008 yılında matbu olarak yayın hayatına başlayan dergi, 2014 yılından itibaren elektronik ortamda yayımlanmakta ve yayınlanan yayınlar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EÜSBED) kapsamında; sosyal bilimler alanında, özgün araştırma/proje, eleştiri ve değerlendirme, derleme ve gözden geçirme makaleleri; başka dillerde yayımlanmış makalelerin Türkçeye veya İngilizceye çevirileri; kitap tanıtımı/eleştirisi yer alır.

Derginin amacı, sosyal bilimler alanlarındaki araştırmaların niteliğinin yükseltilmesine, bu alanlarda yöntem ve uygulamaların geliştirilmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki araştırmacılar arasında iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

Bu maksatla dergimiz, sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayın kabul etmektedir.

Eğitim Bilimleri ile ilgili yayınlar dergimizde yayınlanmamaktadır. Ancak Ocak 2019 öncesi hakem sürecine dahil olan yayınlar içerisinde Eğitim bilimleri ile ilgili olanlar hakem sürecinden geçmesi durumunda 2019 yılı içerisinde yayınlanabilecek ancak 2019 yılı ve sonrası Eğitim Bilimleri alanı ile ilgili yayın kabul edilmeyecektir.                                                                                                                           

Yayımlanmasını istediğiniz çalışmalarınızı, dergipark üzerinden kayıt yaparak yükleyebilirsiniz.   

01.01.2019 tarihinden itibaren ORCID numarası zorunlu olup makale gönderme aşamasında ORCID bilgisi girilmesi gerekmektedir. 


Cilt 12 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM YAPILARININ GELİŞİM SÜRECİ
  Sayfalar 246 - 263
  Ebru ERDOGAN , Cihat ÖZKAN , Hacı Abdullah ERDOGAN
 2. CAHİT SITKI TARANCI’NIN DEĞİRMEN ŞİİRİNİ PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI AÇISINDAN OKUMA DENEMESİ
  Sayfalar 211 - 222
  Hüsrev AKIN , Özge DİKMEN
 3. Recaizade Mahmut Ekrem'in Edebiyata Dair Bazı Dikkatleri ve Eleştirileri
  Sayfalar 223 - 245
  Ahmet Fikret KILIÇ , Handan GÜRBÜZ
 4. İBN YEMÎN’İN BİR GAZELİNDEN HAREKETLE SEVGİLİ TASVİRİ
  Sayfalar 264 - 272
  Yasemin YAYLALI
 5. İLKOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SAĞLIK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 273 - 290
  Mehmet Ali YARIM , Mehmet KORKMAZ
 6. ÜNİVERSİTELERDEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN İŞLETME BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 291 - 311
  Reşat KARCIOĞLU , Elsevar IBADOV
 7. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI
  Sayfalar 312 - 333
  Nurcihan ZEHİR GÜLEBİ , Adem BAYAR
 8. REFAHİYE TÜRKÜLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ
  Sayfalar 334 - 350
  Ersan ÇİFTCİ , Ferdi KARAÖNÇEL , Mesut ERCAN
 9. REFAHİYE HALK OYUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 351 - 367
  Ersan ÇİFTCİ , Mesut ERCAN , Ferdi KARAÖNÇEL
 10. ERZİNCAN MEVLEVİHANESİNİN SON POSTNİŞİNİ KEMAHLI İBRAHİM HAKKI’NIN FARSÇA ŞİİRLERİ
  Sayfalar 368 - 392
  Yusuf BABÜR
 11. ERZİNCAN’DA YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN OBEZİTE DEĞERLERİ
  Sayfalar 393 - 403
  Sevda ÖZÜTÜRKER
 12. KUR’AN VE FEN BİLİMLERİ BAĞLAMINDA İNSAN
  Sayfalar 404 - 425
  Faima ISRAFILOVA
 13. MELİKÜ’Ş-ŞUARÂ UNVANINI ALAN FARS ŞAİRLERİ
  Sayfalar 426 - 438
  Çetin Kaska
 14. YÜKSEKÖĞRETİMDE NORM KADRO DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU AKTÖRLERİN BAŞA ÇIKABİLME POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 439 - 460
  Adnan KARATAŞ , Salih Börteçine AVCİ
 15. TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE BİREYSEL, TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 461 - 476
  Esat İLTER
 16. 20. YÜZYIL FLÜT İCRACILIĞINDA YENİ ÇALGI TEKNİKLERİ VE YENİ SES EFEKTLERİ
  Sayfalar 477 - 494
  İgbal ORUJOV
 17. 2321 NUMARALI HAFİK KAZASI MÜSLİM NÜFUS DEFTERİNİN DEĞERLENDİRMESİ (1256-1260/1841-1845)
  Sayfalar 495 - 522
  Muhammed KÖSE , Ceyda SAVAŞ

1236412365