ISSN: 1301-0085
e-ISSN: 1309-0275
Başlangıç: 1996
Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAUEFD), eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun nicel ve nitel çalışmaları 1996’dan bu yana yayımlayan ve yılda üç kez (Ocak, Mayıs ve Eylül) çevrimiçi basılan, uluslararası hakemli bir açık erişim dergisidir. PAUEFD erken duyuru koşuluyla yılda bir özel sayı çıkarabilir.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi makaleleri TÜRKÇE ve İNGİLİZCE dillerinde yayımlar. Yazarlardan çalışmalarını hakem değerlendirme süreci için TÜRKÇE tam metin olarak göndermeleri beklenir. Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmalar, hem TÜRKÇE hem de İNGİLİZCE tam metin olarak dergiye gönderilir. Çalışmaların dil niteliğinden yazar(lar) sorumlu olduğu için yazarlar dilerlerse dil düzeltme hizmeti sunan bazı kurumlardan yardım alabilirler. Dil sorunları içeren çalışmalar yazarlara geri gönderilir.


Yayın Dili Hakkında Duyuru

Değerli Yazarlarımız,
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin yayın dili politikası 2022 Eylül ayı itibariyle güncellenmiştir. Güncellenen yayın dili politikasının detaylarına aşağıda yer alan notlardan ve Yazım Kuralları sayfasından ulaşabilirsiniz. Dergimize çalışma gönderirken özellikle "Amaç ve Kapsam" sayfasında belirtilen önceliğe alınan ve kapsam dışı tutulan çalışmaların özelliklerine dikkat edilmesi önemlidir (2022 yılı ret oranı = %64, 2023 yılı ocak ayı ret oranı >%85).

1-Dergimize gönderilen çalışmaların hakem değerlendirme sürecinin Türkçe tam metni üzerinde yapılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla siz değerli yazarlarımızdan, hakem değerlendirme süreci için çalışmanızın sadece Türkçe tam metnini göndermenizi rica ediyoruz.

Yabancı dil öğretimi konusunda yapılan çalışmalar hakem değerlendirme süreci için İngilizce tam metin olarak gönderilebilir.
Çalışmanız hakem değerlendirme süreci sonrasında yayına kabul edildikten sonra sizden çalışmanızın hem Türkçe hem de İngilizce tam metni talep edilecektir.

2-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalıdır. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-  PAUEFD, makalelerin derginin ana sayfasında yer alan makale yazım şablonlarına uygun olarak yazılmasını önemsemektedir. Yazarlarımızın dergimize makale gönderirken ilgili şablonları dikkate almalarını önemle rica ederiz.

Makale gönderimlerinde, kişilerin kimliklerini ortaya çıkararak değerlendirme sürecine zarar verebilecek kişiye ait isim, kurum ve benzeri bilgiler dosyadan silinerek dosya sisteme yüklenmelidir.

Makaleler DergiPark sistemine yüklenirken makale üst verilerinin girişi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmaların gerek Türkçe gerekse İngilizce kısmındaki özet ve anahtar kelimeler ile ilgili bölümlerin ve kaynakçanın en başta eksiksiz olarak sisteme girilmesi gerekmektedir.
2023 - Sayı: 59

Sosyal medya


Dizinler

27768   27769    27770