Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yeni ilkeleriyle makale kabulüne başlamıştır. Lütfen çalışmanızı yüklemeden önce yeni amaç ve kapsamımızı, yayım ilkelerimizi ve yazım kurallarımızı dikkatle inceleyiniz. 


Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yeni ilkeleriyle makale kabulüne başlamıştır. Lütfen çalışmanızı yüklemeden önce yeni amaç ve kapsamımızı, yayım ilkelerimizi ve yazım kurallarımızı dikkatle inceleyiniz. 


Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
Cilt 48 - Sayı - 7 Oca 2020
 1. Okuma Anlama Düzeyleriyle Özyeterlik Algısı Arasındaki İlişki Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Görünümleri
  Sayfalar 1 - 14
  Hakan ÜLPER , Ayşe Nur Şirin
 2. İlkokul Matematik Öğretim Programı Dersi Kazanımlarının Yenilenen Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 15 - 36
  Osman AKTAN
 3. Empati ile Narsizim Arasındaki İlişkide Bencilliğin Aracı Rolü
  Sayfalar 37 - 60
  Hasan YILMAZ
 4. Lisansüstü Eğitimde Gizli Kriz: Öğrenciler Neden Okulu Terk Ediyor?
  Sayfalar 61 - 83
  Ünal DENİZ
 5. Kariyer Olgunluğunda Cinsiyet Farklılıkları: Meta Analiz Çalışması
  Sayfalar 84 - 104
  Ersoy ÇARKIT , Feride BACANLI
 6. Ana Dili Türkçe Olmayan Öğrencilerde Okul Öncesi Eğitimin İlk Okuma Yazma Öğrenme Sürecine Etkisi
  Sayfalar 105 - 129
  Fatma SUSAR
 7. Confusion of Scale Development: Investigation of Self-Efficacy Scales
  Sayfalar 130 - 151
  Fulya BARİS PEKMEZCİ , Cansu AYAN
 8. Türkiye (5-8. Sınıflar) ve Singapur (P5-6., S1-2. Sınıflar) Matematik Öğretim Programlarının Cebir Öğrenme Alanı Bağlamında Karşılaştırılması
  Sayfalar 152 - 173
  Ali BOZKURT , Sevilay ÇIRAK KURT , Sengül TEZCAN
 9. İlköğretim Matematik Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Çeşitli Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 174 - 198
  Sevilay ÇIRAK-KURT , İbrahim YILDIRIM
 10. Bürokratik Okul Yapısı ile Müdür Yönetim Tarzları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 199 - 213
  Müslim ALANOĞLU , Zülfü DEMİRTAŞ
 11. Sanayi ve Hizmet Sektöründe Çalışanların Eğitim Düzeyi İle Ücret Düzeyi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 214 - 233
  Cemal KALSEN
 12. 3-6 Yaş Çocukları İçin Öz Bakım Becerileri Değerlendirme Testi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 234 - 251
  Gökhan KAYILI , Aysel ÇAĞDAŞ , Ayca BAYER
 13. Öğrencilerde Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Algısının Benlik Saygısı ve Stres ile İncelenmesi
  Sayfalar 252 - 270
  Mine AYDEMİR , Nuran BAYRAM ARLI
 14. Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algılarının Okullarındaki İletişim İklimine Yönelik Algıları Üzerindeki Rolü
  Sayfalar 271 - 284
  Sıdıka GİZİR , Merve FAKİROĞLU
 15. İyimserlik, Özgecilik ve Medeni Durumun Psikolojik Dayanıklılık Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 285 - 302
  İzzet PARMAKSIZ
 16. Okul Yöneticilerine Göre Değişen Denetim Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 303 - 320
  Ali TOSUN , Aydan ORDU
 17. 2023 Eğitim Vizyonu: Sorunlara çare mi?
  Sayfalar 321 - 345
  Abbas ERTÜRK
 18. Çevre-Enerji Konularına Yönelik Gerçekleştirilen Argümantasyon Temelli Öğretimin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Argüman Oluşturabilmelerine Etkisi
  Sayfalar 346 - 373
  Hamdi KARAKAŞ , Rabia SARIKAYA
 19. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
  Sayfalar 374 - 389
  Ümran Şahin , Emel SARITAŞ , Gülsüm ÇATALBAŞ
 20. Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri
  Sayfalar 390 - 408
  Murat BORAN , Tuğba YANPAR YELKEN
 21. Ergenlerde Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı ve Desteği ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişkide Akademik Dayanıklılığın Aracı Rolü
  Sayfalar 409 - 430
  Şahin KAPIKIRAN
 22. Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Alışkanlıklarının Değişimi
  Sayfalar 431 - 453
  Buket Özüm BÜLBÜL , Bülent GÜVEN
 23. Gelişimsel Açıdan Eleştirel Düşünme ve Çocuklarda Eleştirel Düşünmenin Desteklenmesi
  Sayfalar 454 - 479
  Kevser TOZDUMAN YARALI