Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Dergimize olan yoğun ilgi ve dergimizin yeniden yapılandırma sürecinden dolayı sistemimiz Ocak 2020 tarihine kadar makale gönderimine kapatılmıştır. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimize olan yoğun ilgi ve dergimizin yeniden yapılandırma sürecinden dolayı sistemimiz Ocak 2020 tarihine kadar makale gönderimine kapatılmıştır. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
Cilt 47 - Sayı - Eyl 2019
 1. Öğrenci Başarısının Okul, Öğretmen ve Aileyle İlgili Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 16
  Esra Karabağ Köse
 2. Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 17 - 40
  Tuncay Şamdan , Gülsün Atanur Baskan
 3. Okul Müdürlerinin Toksik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizliği Arasındaki İlişki
  Sayfalar 41 - 58
  Zülfü Demirtaş , Özkan Küçük
 4. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması: Adalet Değeri Örneği
  Sayfalar 59 - 87
  Ayşegül Oğuz Namdar , Kemal Akbayrak
 5. Türkiye'de Okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Çabaları ve Maliyeti
  Sayfalar 88 - 106
  Gökhan Tuzcu
 6. Öğretmen Yetiştiren Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları
  Sayfalar 107 - 129
  Levent Yakar , İsmail Yelpaze
 7. Yaratıcı Okuma Çalışmalarının Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi
  Sayfalar 130 - 144
  İbrahim Halil Yurdakal
 8. Children’s Age and Gender Differences in Internet Parenting Styles
  Sayfalar 145 - 166
  Mehmet Barış Horzum , İbrahim Duman , Mehmet Uysal
 9. Public Service Motivation from the Point of View of Teachers and School Administrators: A Qualitative Study
  Sayfalar 167 - 190
  İnayet Aydın , Nihan Demirkasımoğlu , Özge Erdemli , Tuğba Güner Demir
 10. Dönüşümcü Öğretim Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik İncelemesi
  Sayfalar 191 - 204
  Sinan Yıldırım , Yılmaz Yüksel , Emre Bilgin , Alper Yıldız , Özgür Yaşar Akyar , Ziya Koruç
 11. Ergenlerde Algılanan Psikolojik İstismar İle Öznel İyi Oluş İlişkisinde Psikolojik Sağlamlık ve Sosyal Bağlılığın Rolü
  Sayfalar 205 - 224
  Beyhan Ceren Bostan , Erdinç Duru
 12. Öğrencilerin Öğretim Üyelerine Yönelik Memnuniyetlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 225 - 244
  Ayşegül Karataş , Halil Şimdi , Hakan Tunahan
 13. Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Yaklaşımları ve Fizik Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 245 - 251
  Seyhan Eryılmaz Toksoy , Ali Rıza Akdeniz
 14. Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretmenlerinin Eğitim Programı Kavramına İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 262 - 286
  Gülçin Tan Şişman , Bilgen Kerkez
 15. Investigation of the Relationship Between Argumentation Level and Decision Making Skills of Secondary School Students
  Sayfalar 287 - 310
  Fatma Torun
 16. Ortaokul Öğrencilerinin Takım Çalışması ve Karar Verme Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 311 - 330
  İsa Deveci
 17. Ortaöğretim Öğrencilerinin Sürdürülebilirlik Profili
  Sayfalar 331 - 347
  Oğuz Özdemir
 18. Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 348 - 369
  Abdurrahman Tanrıöğen , Yusuf Türker
 19. Türk ve Singapur Matematik Ders Kitaplarında Problem Analizi: Kesirlerde Bölme İşlemi
  Sayfalar 370 - 394
  Suphi Önder Bütüner
 20. A Metaphor Analysis of Mathematics Teacher Candidates’ Connotations about the Concept of Mathematics
  Sayfalar 395 - 421
  İsmet Ayhan , Osman Sinecen
 21. Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri
  Sayfalar 422 - 438
  Aynur B. Bostancı , Gökhan Demirhan , Sebila Bülbül
 22. Özel Gereksinimli Bireylere Serbest Zaman Becerilerinin Öğretimine Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
  Sayfalar 439 - 455
  Evgin Çay
 23. Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 457 - 473
  Safiye Bilican Demir , Özen Yıldırım