Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |


Değerli Yazarlarımız,
Dergimize olan yoğun ilgi ve dergimizin yeniden yapılandırma sürecinden dolayı sistemimiz Haziran 2021 tarihine kadar makale gönderimine kapatılmıştır. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.


1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı Bilgi İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
2-Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  

Makale Değerlendirme Süreci İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-0085 | e-ISSN 1309-0275 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Pamukkale Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Yazarlarımız,
Dergimize olan yoğun ilgi ve dergimizin yeniden yapılandırma sürecinden dolayı sistemimiz Haziran 2021 tarihine kadar makale gönderimine kapatılmıştır. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.


1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8). Detaylı Bilgi İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
2-Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.
3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  

Makale Değerlendirme Süreci İçin Lütfen Linki Ziyaret Ediniz
Sayı 52 - 27 Nis 2021
 1. Dijital Eğitsel Oyun Geliştirme Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 1 - 30
  Ozge KELLECİ, Taibe KULAKSIZ
 2. Türk Çocuk Edebiyatında Tema: Kitap Katalogları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 31 - 58
  Osman TURHAN, Bayram BAŞ, Fatma KARACA TURHAN
 3. Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği, Romantik İlişki Kalitesi ve Sosyal Bağlılık ile İyi Oluş Arasındaki İlişkide Yalnızlığın Aracılık Rolü
  Sayfalar 59 - 85
  Ahmet Çağlar ÖZDOĞAN
 4. Harf Çizgilerini Çizme Yönü ile Çizme Hızı ve Çizgi Niteliği Arasındaki İlişki
  Sayfalar 86 - 118
  Mustafa BAŞARAN
 5. İlgili Çalışmalardan Hareketle Suriyelilere Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar
  Sayfalar 119 - 146
  Yakup ALAN
 6. Okullarda Öğrenme İklimi Ölçeği’nin (OÖİÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 147 - 178
  Gökhan SAVAŞ, Nihan DEMİRKASIMOĞLU
 7. Özel Eğitim Öğretmenlerine Piramit Modeli Aracılığıyla Sunulan Davranışsal Beceri Öğretiminin Pekiştireç Değerlendirme Öğretimi Üzerindeki Etkililiği
  Sayfalar 179 - 205
  Özlem TOPER, Gülcan KAYA, Melike GENEL, Mukaddes YILDIZ AKDEMİR
 8. Öz’ün Söz Üzerine Etkileri: Kendilik Tutarlılığı, Beden İmajı ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkilerin İletişim Öğrencileri Özelinde İncelenmesi
  Sayfalar 206 - 234
  Murat SEZGİN, Şakir GÜLER
 9. Okulöncesi Eğitime Devam Eden Atipik ve Tipik Gelişim Gösteren Çocukların Saldırganlıklarının ve Akran Şiddetine Maruz Kalma Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 235 - 255
  Ümit ŞAHBAZ, Gülşah YÜCE
 10. Ergenlerin Duygu Düzenleme Becerileri, Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri ve Yas Düzeyinin Riskli Davranışları Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 256 - 280
  Gökce Aysu AKYÜZ UÇAR, Firdevs SAVİ
 11. Öğretmen Yapımı Bir Testteki Maddelerin Değişen Madde Fonksiyonu Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 281 - 300
  Eren Can AYBEK, Metin YAŞAR, Seval KARTAL
 12. Matematik Öğretmenlerinin Zihin Tipleri ile Bilgisayarca Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 301 - 325
  Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU, Çağlar Naci HIDIROĞLU
 13. Investigation of Digital Addiction Levels, Digital Games Playing Status and Interpersonal Problem Solving Skills of University Students
  Sayfalar 326 - 359
  Arzu DEVECİ TOPAL, Serap ÇOLAK
 14. Otizm Spektrum Bozukluğunda Kullanılan Ölçeklerde Ebeveyn ve Öğretmenler Arasındaki Uyumun Farklı Tekniklere Göre Karşılaştırılması
  Sayfalar 360 - 388
  Seher YALÇIN, Hatice BAKKALOĞLU, Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ, Seyda DEMİR, Zeynep BAHAP KUDRET
 15. Öğretmenlerin Duygusal Zekâları ile Sınıf Yönetim Becerileri Arasındaki İlişkide Öz Yeterlik İnancının Aracılık Rolü
  Sayfalar 389 - 416
  Hediye SAĞLAM, Hasan KAVGACI
 16. Dijital Ortamda Yazmaya İlişkin Tutum Ölçeği (DOYAT): Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 417 - 444
  Fatma SUSAR KIRMIZI, Şahin KAPIKIRAN, Nevin AKKAYA
 17. Testing the Effectiveness of Psychoeducational Program for Coping with Intolerance of Uncertainty Based on the Cognitive Behavioral Approach on Undergraduates’ Intolerance of Uncertainty Levels
  Sayfalar 445 - 463
  Sinem ACAR, Uğur DOĞAN, Arca ADIGÜZEL, Atilgan ERÖZKAN
 18. Ailelerin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarıyla Gerçekleştirdikleri Öğretimsel Uyarlamalarına İlişkin Fenomenolojik Bir Araştırma
  Sayfalar 464 - 491
  Esra ORUM ÇATTIK, Ahmet YETKİN, Veysel AKSOY
 19. İki Kere Farklı Bireylere Yönelik Literatürün Görsel Olarak İncelenmesi: Bibliyometrik Bir Çalışma
  Sayfalar 492 - 517
  Gamze AKKAYA, Pelin ERTEKİN
 20. Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Düşünme Becerileri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 518 - 543
  Emel BAYRAK ÖZMUTLU, Pınar KANIK UYSAL