ISSN: 2148-6999
e-ISSN: 2148-6999
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mugla Sitki Kocman University
Kapak Resmi
       

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kasım 2014 sayısından bu yana yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimiz 2019 yılından itibaren TR dizinde taranmaya başlamıştır. Dergimizin gelişimini sürdürmek anlamında her geçen gün dergiye yeni standartlar kazandırmaya devam edeceğiz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim, öğretim, öğretmen yetiştirme ve alan eğitimi ile ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine, derlemelere yer vermektedir. Özgün, nitel ve nicel araştırma metodolojilerin kullanıldığı makalelere, test geliştirme çalışmalarına, eleştirel ve bütünleştirici alanyazın derlemeleri ile meta-analiz çalışmalarına dergide yer verilmektedir.

Dergimize yoğun talep nedeniyle değerlendirme süreci ortalama on ayda tamamlanabilmektedir.
Dergi, gönderilecek yazılar önce yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alan editörüne gönderilir. Alan editörü, makaleyi inceler ve değerlendirmeye uygun bulduğu makaleyi alanla ilgili en az iki hakeme gönderir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar(lar)ca benimsenmezse makale, yazarı/yazarları tarafından geri çekilebilir. Yazar(lar)la Hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Editör ya da alan editörü sağlar. Yayın Kurulu iletişimini birinci yazarla yürütür.
Makale gönderme
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderilecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
TÜBİTAK ULAKBİM TR DİZİN’in ilgili kurullarınca alınan kararlara göre TR DİZİN’de dizinlenen ve değerlendirme aşamasında olan tüm dergilerde yayınlanmak üzere başvurusu yapılacak derleme türü dışındaki makalelede (Ölçek, anket, görüşme, gözlem gibi yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için) etik kurul onayı alınmış olması şartı aranır. Alınan onayın (etik kurul adı, karar tarihi ve karar sayısı) aday makalenin son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmesi ve belgelendirilmesi, Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur/Onam Formunun imzalatıldığına ilişkin bilgiye makalede yer verilmesi, Veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterildiğinin kanıtlarının (başkalarının ölçek, anket, belgelerinin kullanılması için izin alınması gibi) makale içinde sunulması, makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

İntihal Değerlendirme Süreci:
Dergiye gönderilecek çalışmalarda benzerlik raporları istenmektedir.
• Benzerlik raporu, Turnitin, iThenticate gibi benzerlik programları kullanılarak yazar tarafından yapılır. Bu programlarda ayarlar kısmında sadece Bibliyografyayı çıkar “Exclude Bibliogaphy” ve Şundan daha az olan kaynakları çıkarın: 5 Kelime “Exclude sources that are less than: 5 words” ayarları kullanılabilir.
• Tarama sonucu çalışmanın tamamında %20’ten fazla ve tek kaynaktan %5’ten fazla benzeşiklik çıkan çalışmalar ön değerlendirmeye alınmaz. Benzeşiklik oranı %20’nin altında olan çalışmalarda alıntı yapılan her cümlenin sonunda kaynak verilip verilmediği kontrol edilmelidir. Bu incelemelerden geçen makalelerin ön değerlendirme işlemi tamamlanır.
• Etik ihlaller konusunda her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
MSKU Eğitim Fakültesi dergisinde yayınlanan çalışmalar sıkı bir intihal politikasından geçer. Bu amaçla intihal programlarıyla çalışmaların kontrolü hem yazar hem de dergi yönetimi tarafından yapılmakta, alıntıların uygun şekilde atıfta bulunulması gözetilmektedir. Gönderilen tüm makaleler intihal taramasından geçmek zorundadır ve İleri Düzey İntihal Tespit Yazılımı (Cross Check by iThenticate) ile kontrol edilmektedir.

Dergide yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve Yayın Kurulu tarafından onaylanan makaleler elektronik ortamda dergi web sayfasında yayımlanır.

Açık Erişim Politikası
Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

Yazar Rehberi
Makale Yazım Kuralları detaylı bir şekilde incelemek için, lütfen dergimizin ana sayfasında en altta bulunan Yazar Rehberi adlı dosya bakınız.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen tüm yazıların, her türlü ortamda yayın hakları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Dergi’de yayınlanan makalelerdeki görüşler, tamamen yazarın sorumluluğunda olup, dergi kurulları üzerinde hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

Dergiye gönderilen yazılar ana metin, tablo, şekil ve referanslar dâhil olmak üzere 4000-8000 kelime arasında olmalıdır.
Gönderilen yazıların Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygunluğu gözetilmelidir. Özet bölümündeki anahtar kelimelerin seçiminde ise öncelikle ERIC veri tabanındaki anahtar sözcüklerden yararlanılmalıdır. (http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/thesaurus/thesaurus.jsp)
Yazı, Microsoft Office Word programıyla 11 puntoda, tek satır aralığında, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır.
Yazının başlığı, 17 punto, ortalı, İlk harf büyük yazılmalıdır.
Yazar(lar) başlığın altında Times New Roman 13 puntoda, ortalı, kurum ve iletişim bilgileri Times New Roman formatında 10punto italik yazılmalıdır.
Yazar(lar)ın kısa bir öz geçmişi, çalışma adresi, iletişim adresleri (iş telefonları, e-posta adresleri) makale sonuna yazılarak gönderilmelidir.
Özet ve anahtar kelimeler Times New Roman 10 punto italik ve iki yana dayalı olarak yazılmalıdır.
Kaynaklar, dipnotlar, tablolar, şekiller APA 6 (American Psychologial Associaton) yazım kuralarına göre oluşturulmalıdır. (http://apastyle.org/)
Yazılar dergi iletişim adresine gönderilmelidir. Yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir.
Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi dosyasını incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir. Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.
2022 - Cilt: 9 Sayı: 2