ISSN: 2148-6999
e-ISSN: 2148-6999
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Mugla Sitki Kocman University
Kapak Resmi
       

Değerlendirme süreci

Dergimize yoğun talep nedeniyle değerlendirme süreci ortalama on ayda tamamlanabilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. 25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar sürece alınmayacaktır.  Dergisye gönderilecek yazılar önce yayın kurulu (Editör ve Yayın (editörler kurulu üyeleri ) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alanla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar(lar)ca benimsenmezse makale, yazarı/yazarları tarafından geri çekilebilir. Yazar(lar)la Hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Yayın Kurulu sağlar. Yayın Kurulu iletişimini birinci yazarla yürütür.



2022 - Cilt: 9 Sayı: 1