ISSN: 2148-6999
e-ISSN: 2148-6999
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Mugla Sitki Kocman University
Kapak Resmi
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kasım 2014 sayısından bu yana yayın hayatını sürdürmektedir. Dergimiz 2019 yılından itibaren TR dizinde taranmaya başlamıştır. Dergimizin gelişimini sürdürmek anlamında her geçen gün dergiye yeni standartlar kazandırmaya devam edeceğiz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim, öğretim, öğretmen yetiştirme ve alan eğitimi ile ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine, derlemelere yer vermektedir. Özgün, nitel ve nicel araştırma metodolojilerin kullanıldığı makalelere, test geliştirme çalışmalarına, eleştirel ve bütünleştirici alanyazın derlemeleri ile meta-analiz çalışmalarına dergide yer verilmektedir.

Dergimize yoğun talep nedeniyle değerlendirme süreci ortalama on ayda tamamlanabilmektedir.
Dergi, gönderilecek yazılar önce yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel değerlendirme yapılması için alan editörüne gönderilir. Alan editörü, makaleyi inceler ve değerlendirmeye uygun bulduğu makaleyi alanla ilgili en az iki hakeme gönderir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlarına geri gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar(lar)ca benimsenmezse makale, yazarı/yazarları tarafından geri çekilebilir. Yazar(lar)la Hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Editör ya da alan editörü sağlar. Yayın Kurulu iletişimini birinci yazarla yürütür.

İntihal Değerlendirme Süreci:
Dergiye gönderilecek çalışmalarda benzerlik raporları istenmektedir.
• Benzerlik raporu, Turnitin, iThenticate gibi benzerlik programları kullanılarak yazar tarafından yapılır. Bu programlarda ayarlar kısmında sadece Bibliyografyayı çıkar “Exclude Bibliogaphy” ve Şundan daha az olan kaynakları çıkarın: 5 Kelime “Exclude sources that are less than: 5 words” ayarları kullanılabilir.
• Tarama sonucu çalışmanın tamamında %20’ten fazla ve tek kaynaktan %5’ten fazla benzeşiklik çıkan çalışmalar ön değerlendirmeye alınmaz. Benzeşiklik oranı %20’nin altında olan çalışmalarda alıntı yapılan her cümlenin sonunda kaynak verilip verilmediği kontrol edilmelidir. Bu incelemelerden geçen makalelerin ön değerlendirme işlemi tamamlanır.
• Etik ihlaller konusunda her türlü sorumluluk yazarlara aittir.
MSKU Eğitim Fakültesi dergisinde yayınlanan çalışmalar sıkı bir intihal politikasından geçer. Bu amaçla intihal programlarıyla çalışmaların kontrolü hem yazar hem de dergi yönetimi tarafından yapılmakta, alıntıların uygun şekilde atıfta bulunulması gözetilmektedir. Gönderilen tüm makaleler intihal taramasından geçmek zorundadır ve İleri Düzey İntihal Tespit Yazılımı (Cross Check by iThenticate) ile kontrol edilmektedir.

Dergide yazım esaslarına uygun olarak hazırlanan ve Yayın Kurulu tarafından onaylanan makaleler elektronik ortamda dergi web sayfasında yayımlanır