Eğitimde Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1304-9496 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://eku.dergi.comu.edu.tr/


DUYURU: Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU), 2020 yılından itibaren Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır.  

Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) eğitim alanında özgün kuramsal ve uygulamalı nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlamayı amaçlayan çevrimiçi uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bunun yanı sıra alanyazını kapsamlı tarayan özgün derleme çalışmalarına da yer vermektedir. Dergide yayınlanan makalelerin araştırmacılara, öğretmenlere, yöneticilere ve politika yapıcılarına çıkarımlar sağlaması öngörülmektedir.

EKU; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ayrıca alanyazına katkı sağlamak amacı ile güncel ve önemli konularda özel sayı yayınlayabilir. EKU yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. EKU’ya gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Ancak Türkçe yayınlarda 750-1000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet (extended summary) talep edilmektedir.

EKU dergisi dizinlendiği veri tabanları şunlardır:

 • Education Source

 • EBSCOhost Education Research Complete

 • EBSCO A-Z Journals

 • ERA (Educational Research Abstracts)

 • HERDC (Higher Education Research Data Collection)

 • AERA (American Educational Research Association)

 • DOAJ (Directory of Open AccessJournals)

 • ISETL (International Society for Exploring Teaching andLearning)

 • Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)

 • Google Scholar
 • Türk Eğitim İndeksi

Eğitimde Kuram ve Uygulama

e-ISSN 1304-9496 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://eku.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi


DUYURU: Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU), 2020 yılından itibaren Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır.  

Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) eğitim alanında özgün kuramsal ve uygulamalı nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlamayı amaçlayan çevrimiçi uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bunun yanı sıra alanyazını kapsamlı tarayan özgün derleme çalışmalarına da yer vermektedir. Dergide yayınlanan makalelerin araştırmacılara, öğretmenlere, yöneticilere ve politika yapıcılarına çıkarımlar sağlaması öngörülmektedir.

EKU; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ayrıca alanyazına katkı sağlamak amacı ile güncel ve önemli konularda özel sayı yayınlayabilir. EKU yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. EKU’ya gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Ancak Türkçe yayınlarda 750-1000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet (extended summary) talep edilmektedir.

EKU dergisi dizinlendiği veri tabanları şunlardır:

 • Education Source

 • EBSCOhost Education Research Complete

 • EBSCO A-Z Journals

 • ERA (Educational Research Abstracts)

 • HERDC (Higher Education Research Data Collection)

 • AERA (American Educational Research Association)

 • DOAJ (Directory of Open AccessJournals)

 • ISETL (International Society for Exploring Teaching andLearning)

 • Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)

 • Google Scholar
 • Türk Eğitim İndeksi