Eğitimde Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-9496 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://eku.dergi.comu.edu.tr/


DUYURU: Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU), 2020 yılından itibaren Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır.  

Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) eğitim alanında özgün kuramsal ve uygulamalı nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlamayı amaçlayan çevrimiçi uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bunun yanı sıra alanyazını kapsamlı tarayan özgün derleme çalışmalarına da yer vermektedir. Dergide yayınlanan makalelerin araştırmacılara, öğretmenlere, yöneticilere ve politika yapıcılarına çıkarımlar sağlaması öngörülmektedir.

EKU; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ayrıca alanyazına katkı sağlamak amacı ile güncel ve önemli konularda özel sayı yayınlayabilir. EKU yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. EKU’ya gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Ancak Türkçe yayınlarda 750-1000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet (extended summary) talep edilmektedir.

EKU dergisi dizinlendiği veri tabanları şunlardır:

 • Education Source

 • EBSCOhost Education Research Complete

 • EBSCO A-Z Journals

 • ERA (Educational Research Abstracts)

 • HERDC (Higher Education Research Data Collection)

 • AERA (American Educational Research Association)

 • DOAJ (Directory of Open AccessJournals)

 • ISETL (International Society for Exploring Teaching andLearning)

 • Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)

 • Google Scholar
 • Türk Eğitim İndeksi

Eğitimde Kuram ve Uygulama

ISSN 1304-9496 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://eku.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi


DUYURU: Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU), 2020 yılından itibaren Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır.  

Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) eğitim alanında özgün kuramsal ve uygulamalı nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlamayı amaçlayan çevrimiçi uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bunun yanı sıra alanyazını kapsamlı tarayan özgün derleme çalışmalarına da yer vermektedir. Dergide yayınlanan makalelerin araştırmacılara, öğretmenlere, yöneticilere ve politika yapıcılarına çıkarımlar sağlaması öngörülmektedir.

EKU; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ayrıca alanyazına katkı sağlamak amacı ile güncel ve önemli konularda özel sayı yayınlayabilir. EKU yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. EKU’ya gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Ancak Türkçe yayınlarda 750-1000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet (extended summary) talep edilmektedir.

EKU dergisi dizinlendiği veri tabanları şunlardır:

 • Education Source

 • EBSCOhost Education Research Complete

 • EBSCO A-Z Journals

 • ERA (Educational Research Abstracts)

 • HERDC (Higher Education Research Data Collection)

 • AERA (American Educational Research Association)

 • DOAJ (Directory of Open AccessJournals)

 • ISETL (International Society for Exploring Teaching andLearning)

 • Ulrich’s Periodical Directory (ProQuest)

 • Google Scholar
 • Türk Eğitim İndeksi
Cilt 16 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Okul Öncesi Eğitim Programının 21. Yüzyıl Becerileri ve STEAM Eğitimi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 109 - 119
  Servet KARDEŞ
 2. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleki Deneyimlerini Dile Getirmede Alternatif Bir İfade Aracı Olarak Dijital Hikâye Anlatımı Atölyeleri
  Sayfalar 120 - 138
  Hatice ÇIRALI SARICA, Yasemin USLUEL
 3. Freirean Dialogue: An Effective Pedagogy for Critical Peace Education
  Sayfalar 139 - 149
  Gulistan GURSEL BİLGİN
 4. 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Döneminde Türk Eğitim Sistemi’nin Sayısal Görünümü
  Sayfalar 150 - 164
  Baris USLU
 5. Öğretmen Adayları için FeTeMM Eğitimi Hakkında Öz yeterlik ve Endişe Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 165 - 177
  Güney HACIÖMEROĞLU
 6. Ortaokul Öğrencilerin FeTeMM Mesleklerine Yönelik İlgileri
  Sayfalar 178 - 192
  Betül TİMUR, Sercan BADUR
 7. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Ses ve Özellikleri Ünitesi ile İlgili Başarılarını Ölçmeye Yönelik Bir Test Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 193 - 214
  Şeyma AKSOY, Hasan ÖZCAN
 8. Yurt Dışı Eğitim ve İkinci Dil Öz-Yeterlik İnançları Ölçeği
  Sayfalar 215 - 230
  Emre GÜVENDİR, Meltem ACAR GÜVENDİR, Sinem DÜNDAR
 9. 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi
  Sayfalar 231 - 250
  Fatih YAZICI, Mustafa SÖZBİLİR
 10. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 251 - 264
  Emine Merve USLU
 11. Jenerik 2020, 16(2)
  Sayfalar 1 - 6
  Eku EDİTÖR