e-ISSN: 1304-9496
Başlangıç: 2005
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kapak Resmi

DUYURU:  EKU dergisi ilk sayısından itibaren Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Eğitim Bilimleri Temel Alanı indekslerinden birisi olan "Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List"te "özet" olarak indekslenmektedir. 

Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List: https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/eft-coverage.htm
Not: Dergimiz İngilizce adı ile indekslenmektedir [Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) - ISSN: 1304-9496]Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) eğitim alanında özgün kuramsal ve uygulamalı nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlamayı amaçlayan çevrimiçi
uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bunun yanı sıra alanyazını kapsamlı tarayan özgün derleme çalışmalarına da yer vermektedir. Dergide yayınlanan makalelerin araştırmacılara, öğretmenlere, yöneticilere ve politika yapıcılarına çıkarımlar sağlaması öngörülmektedir.

EKU; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ayrıca alanyazına katkı sağlamak amacı ile güncel ve önemli konularda özel sayı yayınlayabilir. EKU yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir ve açık erişim (open-access) formatında yayın yapmaktadır. EKU’ya gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Ancak Türkçe yayınlarda 750-1000 kelime arasında İngilizce genişletilmiş özet (extended summary) talep edilmektedir.

2023 - Cilt: 19 Sayı: 2