Güncel Sayı

Cilt: 19 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) eğitim alanında özgün kuramsal ve uygulamalı nicel, nitel ve karma desenli araştırmalar yayınlamayı amaçlayan çevrimiçi uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bunun yanı sıra alanyazını kapsamlı tarayan özgün derleme çalışmalarına da yer vermektedir. Dergide yayınlanan makalelerin araştırmacılara, öğretmenlere, yöneticilere ve politika yapıcılarına çıkarımlar sağlaması öngörülmektedir. 

EKU aşağıdaki eğitim alanında aşağıdaki alt alanlarda yayınları kabul etmektedir. Ancak EKU aşağıdaki alt alanlarla sınırlı kalmayıp eğitim alanı ile ilgili diğer alt alanlardaki nitelikli makaleleri de kabul etmektedir.

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • Eğitim Bilimleri

 • Güzel Sanatlar Eğitimi

 • Temel Eğitim

 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

 • Özel Eğitim

 • Yabancı Diller Eğitimi 

Aşağıda verilen makale şablonunu bilgisayarınıza indirip düzenleyerek belgenizi oluşturmanız beklenmektedir.

Türkçe makale şablonu: Turkce_sablon.docx

İngilizce makale şablonu: English_template.docx


Kapak Sayfası

Kapak sayfası; başlığı kalın, 12 punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, ortalanmış ve tek satır aralıklıdır. Başlık dışında kapaktaki tüm içerikte 10 punto, Times New Roman ve tek satır aralığı kullanınız. Her bölümden sonra bir satır boşluk bırakınız. Başlığın altına yazar isimleri ilk harfleri büyük, ortalı olarak ve aralarında virgül konarak eklenmelidir. Yazarların kurum bilgileri ortalı olarak eklenmelidir. Sonra şablonda yer alan sorumlu yazar bilgilerini ekleyiniz. Makale türünü (araştırma, derleme vb.) belirtiniz. “Bilgilendirme” başlığında “makalenin bir konferansta sunulan bir bildirinin genişletilmiş hali olması” gibi bilgilerini ekleyiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse bu başlığı kullanmayınız.

 

Makale

ornek_sablon.docx belgesini kullanarak makalenizi oluşturunuz. Makaleyi dergi formatına soktuktan sonra yazar bilgilerini temizleyerek makalenizi dergi sistemine yükleyiniz. Makaledeki kişisel bilgileri temizlemek için Microsoft Word’de şu adımları izleyiniz.  Sırasıyla Dosya > Paylaşıma Hazırla > Sorunları Denetle > Belgeyi İncele’ye tıklayınız. Açılan pencerede “Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgiler” işaretli, diğer tüm seçenekler işaretsiz olmalıdır.  Ardından “Denetle”ye tıklayınız. Eğer belgede kişisel bilgiler varsa uyarı görünecektir. Gelen pencerede “Tümünü kaldır”ı tıklayınız. Sonra belgeyi kaydediniz.


 • Makale Başlığı: Kalın, 12 punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, ortalanmış, tek satır aralıklı
 • Yazar Bilgileri: Makale başlığının altına şablonda bleirtildiği gibi yazar bilgileriniz ekleyiniz. Her yazar ORCID id’ye sahip olmalıdır. ORCID id, her yazar için tek olan bir numaradır. Bu numarayı https://orcid.org/ adresinden kolaylıkla ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Yazar bilgilerinin altına sola yaslı olarak ORCID id’leri ekleyiniz.
 • Özet/Abstract Başlığı: 10 punto, Times New Roman, ilk harfi büyük, iki yana yaslı, tek satır aralıklı
 • Özet/Abstract Metni: 150 ile 200 kelime arası, 10 punto, Times New Roman, iki yana yaslı, tek satır aralıklı
 • Anahtar Kelimeler/Keywords: 3-5 anahtar kelime, 10 punto, Times New Roman, sadece ilk anahtar kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük, sola yaslı, tek satır aralıklı [lütfen anahtar kelimeleri/keywords alfabetik sırada veriniz]
 • Metindeki Başlıklar

o   Birinci Düzey Başlık: 11 Punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, ortalanmış, tek satır aralıklı

o   İkinci Düzey Başlık: 11 Punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, sola yaslı, tek satır aralıklı

o   Üçüncü Düzey Başlık: 11 Punto, Times New Roman, ilk harfleri büyük, sola yaslı, tek satır aralıklı, italik

·         Diğer açıklamalar


 • Makalenizin her şey dahil (başlık, özet, İngilizce özet, ana metin, tablolara, şekiller, grafikler ve kaynakça dahil; İngilizce uzun özet ile ekler – ekstra açıklamalar, anket soruları, uzun karşılaştırmalar, vb. – hariç) 7.000 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Yazım stili “11 punto, Times New Roman, tek satır aralığı şeklinde düzenlenmelidir. Her bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır. Makalede en fazla üç düzey başlık kullanılmalıdır. Başlık sonrası ilk paragrafa satır başından başlanmalıdır.
 • İkinci paragraftan itibaren her yeni paragrafa ilk satır 1,25 cm içeriden başlanmalıdır. Paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Metin içi atıflarda ve kaynakça için 2021 yılı sonuna kadar APA6 Stili kullanılmış olup, 2022 yılı ile birlikte APA7 Stili kullanılmalıdır. Doğrudan alıntılarda 40 kelimeye kadar “alıntı metin” şeklinde paragraf içerisinde yer vermeniz gerekmektedir.
 • 40 kelimeden fazla doğrudan alıntılarda soldan 1,25 cm içeri girecek şekilde, 10 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı olarak alıntıyı ayrı bir paragraf şeklinde vermeniz gerekmektedir.
 • Tablo, şekil ve grafik başlıkları 11 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı biçiminde düzenlenmelidir. Tabloların içi ise 9 punto, Times New Roman, tek satır aralık şeklinde oluşturulmalıdır. Tablo, şekil ve grafikleri gerekli durumlarda yatay sayfa düzeninde oluşturabilirsiniz. Tablolarınızı, şekillerinizi ve grafiklerinizi makale içerisinde uygun yerlere koyabileceğiniz gibi metin içinde yerlerini belirterek kaynakçanın ardına yerleştirerek de verebilirsiniz. APA 7 formatına göre yapınız. Örnek Tablo, şekil ve grafiğe “ornek_sablon.docx” belgesinden erişebilirsiniz.
 • Dipnotlarınızı numaralı olarak 9 punto, Times New Roman, tek satır aralık olarak verebilirsiniz.
 • Şablon belgesinde olduğu gibi özetten sonra, yalnızca birinci düzey başlıkları içeren, her hangi bir atıf içermeyen, 750 ile 1.500 kelime arası uzun İngilizce özet (Extended Summary) yer almalıdır.
 • Makalenin sonunda "Araştırmacıların Katkı Oranı", "Destek ve Teşekkür" (Varsa finansal destek, bir proje kapsamında üretildiyse bunun projeyi destekleyen kurum ve proje no eklenerek ifade edilmesi vb.) ve "Çıkar Çatışması" başlıkları doldurulmalıdır. 
 • Kaynakça başlığı kalın, ortalı, Times New Roman ve 11 punto olacaktır. Kaynakçalar APA 7.0 formatında Times New Roman ve 10 punto olacaktır.


Metin İçi Atıf Örnekleri

Açıklama: Yazar(lar) kendi yayınlarına yaptıkları atıfları aşağıdaki kurallara göre TAM olarak yapmalı ve KIRMIZI renk ile belirtmelidir. Örn: Çoruk (2017) veya (Çoruk, 2017) veya (Şişman, 1981, akt.n Çoruk, 2017)

 

Metin içerisinde atıflarınızı aşağıdaki gibi düzenleyebilirsiniz.

1 yazar: Şimşek (2017) veya (Şimşek, 2017) – Şimşek (2017, s. 279) veya (Şimşek, 2017, ss. 279-280)

2 yazar: Yıldırım ve Gürbüz (2017) veya (Yıldırım & Gürbüz, 2017) – Yıldırım ve Gürbüz (2017, s. 395) veya (Yıldırım & Gürbüz, 2017, ss. 395-396)

3 ve daha fazla yazar: Razı ve diğerleri (2017) veya (Razı vd., 2017) – Razı ve diğerleri (2017, s. 287) veya (Razı vd., 2017, ss. 287-288)

Yazar(lar) belli değilse (çalışma başlığının ilk bir iki kelimesi ile): “Öğrenme Becerileri” (2017) veya (“Öğrenme Becerileri”, 2017) – “Öğrenme Becerileri” (2017, s. 46) veya (“Öğrenme Becerileri”, 2017, ss. 45-46)

Tarih belli değilse: Özbaşı (t.y.) veya (Özbaşı, t.y.) – Özbaşı (t.y., s. 14) veya (Özbaşı, t.y., ss. 14-15)

İkincil kaynaklar üzerinden alıntılar: Vygotsky (1911, aktaran Tekin, 2017) veya (Vygotsky, 1911, aktaran Tekin, 2017) [ikincil kaynaklardan atıflarda her iki esere de Kaynakça’da yer veriniz. Eski tarihli esere erişilemediği durumda yalnızca aktaran kaynağa Kaynakça'da yer veriniz.]

Kurumsal atıflar: ilk atıfta (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], 2017) ve sonraki atıflarda YÖK (2017) veya (YÖK, 2017)

Aynı yazara ait birden fazla atıf olduğunda (tarih sırasına göre): Doğan (2014; 2015a; 2015b; 2016) veya (Doğan, 2014; 2015a; 2015b; 2016)

Birden fazla atıf olduğunda (alfabetik olarak): (Arcagök, 2017; Çelik & Pabuçcu, 2016; Telli, Şahin, & Elkıran, 2015; Zümrüt vd., 2014) – Arcagök (2017), Çelik ve Pabuçcu (2016), Telli, Şahin ve Elkıran (2015) ile Zümrüt ve diğerleri (2014)

 

Kaynakça Listesi için Örnekler

 

Açıklama 1: Kaynaklar arasında birer satır boşluk bırakınız, Dergipark Başvuru Sistemi’ne giriş için “kopyala-yapıştır” konusunda kolaylık sağlamaktadır.

Açıklama 2: Kaynakları, 11 punto, Times New Roman, 1,5 satır aralığı, 1 cm asılı biçiminde düzenleyiniz.

Açıklama 3: Kaynakları alfabetik sırayla veriniz.

Açıklama 4: 1 ile 7 arasında yazarı olan çalışmalarda tüm yazarların adını veriniz.

Açıklama 5: 8 ve daha fazla yazarlı çalışmalarda, ilk 7 yazarı verilerek, sonraki yazarlar için … kullanıp, en son yazarı veriniz.

 

Kitap

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (23. baskı). Pegem.

Etzkowits, H., & Leydesdorff, L. (1997). Universities and the global knowledge economy. A triple helix of university-industry-government relations. Pinter.

 

Çeviri Kitap

Rousseau, J. J. (1992). Discourse on the origin of inequality (Trans: D. A. Cress). Hackett Publishing.

Salmi, J. (2010). Dünya çapında üniversiteler kurmanın zorluğu (Çev: K. Yamaç). Eflatun.

 

Editörlü Kitap

Altbach, P. G., & Salmi, J. (Eds.). (2011). The road to academic excellence: The making of worldclass research universities. The World Bank.

Bakioğlu, A. (Ed.). (2016). 4+4+4 yapılanmasına ilişkin kapsamlı bir çalışma. Nobel.

 

Kitap Bölümü

Yücesoy-Özkan, Ş., Kaya, F., & Gülboy, E. (2017). Uygun davranışları arttırma. D. Erbaş & Ş. Yücesoy-Özkan (Ed.). Uygulamalı davranış analizi içinde (ss. 274-335). Pegem.

Zeleza, P. T. (2007). Knowledge, globalization, and Hegemony: Production of knowledge in the twenty-first century. In S. Sörlin & H. Vessuri (Eds.), Knowledge society vs. knowledge economy: Knowledge, power, and politics (pp. 79-106). Palgrave Macmillan.

 

Makale

Liversage, L., Naudé, L., & Botha, A. (2018). Vectors of identity development during the first year: Black first-generation students’ reflections. Teaching in Higher Education, 23(1), 63. https://doi.org/10.1080/13562517.2017.1359159

Yıldırım, K., Rasinski, T., & Kaya, D. (2017). 4-8. sınıflarda Türk öğrencilerin bilgi verici metinlerde akıcı okuma ve anlamaları. Eğitim ve Bilim, 42(192), 87. https://doi.org/10.15390/EB.2017.7318

 

Tez

Arcagök, S. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki özerklik desteği algılarının motivasyon, girişimcilik ve yaratıcılık ile ilişkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Hire, V. C. (2007). Academic libraries, student expectations, and college admissions (Unpublished doctoral dissertation). San Jose State University, San Jose, CA, USA.

 

Bildiri

Uğurlu, C. T., Ağıroğlu-Bakır, A., Köybaşı, F., Özyazıcı, K., & Yazıcı, S. (2017). Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecine ilişkin görüşler. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı (ss. 17-18). Pegem.

Nicol, D. M., & Liu X. (1997). The dark side of risk (what your mother never told you about time warp). In proceedings of the 11th Workshop on Parallel and Distributed Simulation (pp. 188-195). IEEE Computer Society.

 

Rapor/Belge

OECD. (2014). OECD Factbook 2014: Economic, environmental and social statistics. Access: http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-en

TÜBİTAK. (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi. Erişim: https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/Vizyon2023_Strateji_Belgesi.pdf

 

Internet Kaynağı

EU. (2005). A framework for qualifications of the European Higher Education Area. Access: http://www.ehea.info/

YÖK. (2018). Yükseköğretim istatistikleri. Erişim: https://istatistik.yok.gov.tr/

 

Gazete Haberi

Strauss, V. (2017, August 17). U.S. News’s College Rankings face competition and criticism. The Washington Post. Access: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/16/AR2007081602537.html

Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak için tüketiciyi bekliyor. Milliyet. Erişim: http://www.milliyet.com.tr/

 

Yazarlar, yayınlanan makalelerinin tüm telif haklarını Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) dergisine devretmiş sayılırlar. Ancak dergide yayınlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlara aittir. Dergiye gönderilen makalelerin tamamı ya da bir kısmı başka bir yerde yayınlanmamış ve yayın sürecinde olmamalıdır.


EKU’da yayınlanan makeleler, Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olmalıdır. Makalelerde ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Intihal yapmak, bölerek yayın yapmak, yayın tekrarı yapmak vb. durumlarda etik ihlali yapılmış olur. Etik ihlallerinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


Etik Onaylar


TR Dizin tarafından 2020 yılı ile uygulanmaya başlanan etik onay(lar)a ilişkin kurallar nedeniyle aşağıdaki dokümanların Eğitimde Kuram ve Uygulama (EKU) dergisine gönderilen makale başvurularına eklenmesi gerekmektedir.

1. Araştırmada kullanılan veri toplama araç(lar)ı/ölçek(ler) için geliştiren/uyarlayan kişi(ler)den kullanım izni alındığını gösterir email dokümanları
2. Veri toplama araç(lar)ı/ölçek(ler)i kullanarak veya uygulama(lar)/eğitim(ler) etkinlikleri için yazar(lar)ın ilişkili olduğu üniversitenin uygun etik kurulundan alınan etik onay belgesi
3. İlgili etik onay belgesi ve veri toplama araçları (ölçekler dahil) /uygulama/eğitim işlemlerini gerçekleştirmek üzere uygulama/veri toplama yapılacak kurumdan resmi izin belgesi

Bu üç dokuman olmadan makaleleri metinsel benzerlik aşamasına alamadan yazar(lar)a iade etmek durumunda olduğumuzu belirtmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.


Editörler için Etik İlkeler ve Görevler

EKU'da  benimsenmiş olan ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ile COPE (Committee on Publication Ethics) sistemlerindeki tavsiyeler doğrultusunda, editörlerin:

1. Başvurusu yapılan makalenin içeriğini değerlendirerek "etik onay" gerektiren bir çalışma olup olmadığını incelemek,

2. "Etik Onay" gerektiren çalışmalar için yazardan etik onay belge/bilgi edinimini sağlamak,

3. Başvurusu yapılan makalelerin metinsel benzerlik düzeyini kontrol etmek,

4. Metinsel benzerlik kontrolü sonrası makaleyi kendi uzmanlığı ile ilgiliyse değerlendirme aşamasına almak, kendi uzmanlığı ile ilgili değilse uzmanlığı uygun olan alan editörüne makaleyi atamak,

5. Uzmanlığına uygun makalelere en az iki hakem atamak,

6. Hakem atama işleminde makalenin konu alanına uygun hakemleri atamak,

7. Hakem atama sürecinde hakemlerin kurumsal dağılımında çeşitliliği gözetmek,

8. Hakemlerden gelecek etik ihlal yönündeki bildirimleri takip etmek,

9. Hakemlerden etik ihlal yönünde bir bildirim olmadığı takdirde, hakem raporlarına göre "Red", "Revizyon" veya "Kabul" kararlarından birini işletmek,

10. Hakemlerden Bir "Red" ve bir "Revizyon/Kabul" önerisi olduğunda üçüncü hakeme makaleyi atamak,

11. Üçüncü hakem atanması durumunda bu hakemden gelecek değerlendirmeye göre "Red", "Revizyon" veya "Kabul" kararlarından birini işletmek,

12. Kabul edilmiş makalelerin mizanpaj, dil editi ve doi atamasını takip etmek,

13. Kabul edilmiş makalelerin son halini uygun bir sayıda yayınlamak,

14. Yayınlanmış makaleler ile ilgili sonradan bir etik ihlal tespit edildiğinde gerekli düzeltmeyi bir sonraki sayıda yayınlamak veya makaleyi yayından çekmek.

şeklinde etik ilkeleri gözetmesi ve görevleri yürütmesi gerekmektedir.


Alan Editörleri için Etik İlkeler ve Görevler

EKU'da benimsenmiş olan ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ile COPE (Committee on Publication Ethics) sistemlerindeki tavsiyeler doğrultusunda, alan editörlerin:


1. Makalenin konu alanında uzman en az iki hakem atamak,

2. Hakem atama sürecinde hakemlerin kurumsal dağılımında çeşitliliği gözetmek,

3. Hakemlerden gelecek etik ihlal yönündeki bildirimleri takip etmek,

4. Hakemlerden etik ihlal yönünde bir bildirim olmadığı takdirde, hakem raporlarına göre "Red", "Revizyon" veya "Kabul" kararlarından birini işletmek,

5. Hakemlerden Bir "Red" ve bir "Revizyon/Kabul" önerisi olduğunda üçüncü hakeme makaleyi atamak,

6. Üçüncü hakem atanması durumunda bu hakemden gelecek değerlendirmeye göre "Red", "Revizyon" veya "Kabul" kararlarından birini işletmek,

7. Kabul edilmiş makalelerin mizanpaj, dil editi ve doi atamasını takip etmek.

8. Yayın sonrasında dahi olsa, oluşan bir etik ihlal tespitini ilgili editöre bildirmek,

şeklinde etik ilkeleri gözetmesi ve görevleri yürütmesi gerekmektedir.


Hakemler için Etik İlkeler ve Görevler

EKU'da benimsenmiş olan ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ile COPE (Committee on Publication Ethics) sistemlerindeki tavsiyeler doğrultusunda, hakemlerin:


1. Atanmış makalenin uzmanlık alanıyla uyumlu olup olmadığını gözden geçirmek,

2. Hakemliğini kabul ettiği makalede her hangi bir etik ihlal tespit ettiği durumda ilgili editöre/alan editörüne durumu bildirmek,

3. Hakemliğini kabul ettiği makaleyi i) özgünüğü ve ii) alana katkısı açısından değerlendirmek,

4. Hakemliğini kabul ettiği makalenin gelişimine/kalitesine katkı yapacak öneriler sunmak,

5. Hakemliğini kabul ettiği makalenin gelişimine/kalitesine yönelik değerlendirmelerini i) teorik yapıya ve ii) metodolojik yaklaşıma yönelik olarak detaylandırmak,

6. Hakemliğini kabul ettiği makaleye dair nihai önerisini "Red", "Minor Revizyon", "Major Revizyon" veya "Kabul" seçeneklerinden biri olarak belirtmek,

7. Hakemliğini kabul ettiği makalenin gelişimine/kalitesine yönelik tüm değerlendirmelerini ve nihai önerisini "e-Hakem Değerlendirme Formu" üzerinde yaparak elektronik olarak ilgili editöre/alan editörüne yönlendirmek.

şeklinde etik ilkeleri gözetmesi ve görevleri yürütmesi gerekmektedir.


Yazarlar için Etik İlkeler ve Görevler

EKU'da benimsenmiş olan ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ile COPE (Committee on Publication Ethics) sistemlerindeki tavsiyeler doğrultusunda, yazarların:


1. Makale başvurusundan önce EKU "Etik İlkeler ve Yayın Politikalası" bölümünü incelemek,

2. Makalelerini EKU "Yazım Kuralları" kriterlerine uygun hazırlamak,

3. Makalelerini EKU'ya göndermeden önce metinsel benzerlik kontrolü yapmak,

4. Makalelerindeki çalışma için "Etik Onay" gerekli ise yukarıda belirtilen "Etik Onay", "Erişim İzni" ve/veya "Uygulama İzni" belgelerini de makaleleri ile birlikte yüklemek,

5. Makalelerindeki çalışma için "Etik Onay" gerekli değil ise bunu kısaca (bir veya iki cümle ile) makalelerinde belirtmeleri veya editöre not kısmında iletmek,

6. Makalelerindeki çalışmanın (varsa) daha önce yapılan sunum versiyonlarına, tezden üretildiyse bu konudaki açıklamaya, teşekkür etmek istedikleri kişi/kişilere notlarına, fon edindikleri kaynağa/kaynaklara dair ibareye "Başlık Sayfası" kısmında yer vermek,

7. "Başlık Sayfasını" makaleleri ile birlikte fakat ayrı dosya olarak yüklemeki,

8. "Makale", "Başlık Sayfası", "Etik Onay" kısımlarının yanında, aşağıda yer alan EKU Telif Formu'nu da imzalayarak makale başvurularında yüklemek,

9. "Revizyon" kararı gelmesi durumunda hakemlerden gelen öneriler doğrultusunda gerekli güncellemeleri/geliştirmeleri düzenlemek,

10. "Revizyon" kararı gelmesi durumunda hakemlerin önerilerine dair yapılanları ve cevaplarını ayrı bir dokümana işlemek,

11. "Revizyon" kararı gelmesi durumunda, revize makalelerini ve hakemlere cevapları iki ayrı dosya olarak sisteme yükleyip editöre/alan editörüne iletmek,

12. "Kabul" kararı durumunda mizanpe makalelerinin son okumalarını yaparak gerekli düzeltmeleri belirtmeleri veya yayına onay vermek,

13. Yayın sonrasında dahi olsa, oluşan bir etik ihlal tespitini ilgili editöre/alan editörüne bildirmek,

şeklinde etik ilkeleri gözetmesi ve görevleri yerine getirmesi gerekmektedir.


Telif Formu


EKU dergisine gönderilen makalelerin başvurusu esnasında irtibat yazarı tarafından sisteme "yazar telif formu"nun yüklenmesi gerekmektedir. Telif formu şablonları aşağıda yer almaktadır.

Yazar Telif Formu Türkçe Versiyonu: yazar_telif_formu.docx

Yazar Telif Formu İngilizce Versiyonu (Author Agreement Form): author_agreement_form.docx


Yayın Politikası

EKU'ya başvurulan yayınların her hangi bir kaynakta daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir. Daha önce sunulan özet bildiriler veya tez çalışmalarından üretilen makaleler gerekli bilgi notu ile değerlendirilebilir. EKU'da özel sayı basımı editörler kurulu kararı ile yapılabilmektedir. Özel sayılarda, konuya/kapsama uygun olarak EKU dışından da editör davet edilebilir ve aşağıda özetlenen süreçleri işletmesi istenebilir.


EKU'da kör hakemlik (en azından iki hakem ataması ile) işletilmektedir. EKU'da başvurusu yapılan makalelerin öncelikle ek dokümanları (başlık sayfası, etik onay belgeleri, telif formu, vb.) kontrol edilir. Belge /doküman kontrolü sonrası makaleler metinsel benzerlik incelemesine alınır. Metinsel benzerlik incelemesinden geçen makale editöre atanır. Editör kendi değerlendirme sürecini yürütebilir veya alan editörüne makaleyi atayabilir. Bu ön işlemler sürecinin yaklaşık 1 ay süreceği öngörülmektedir. Hakem ataması ile hakemlere, hakemlik davetini kabul etme için 15 gün süre verilir. Daveti kabul eden hakeme 1 ay değerlendirme süresi tanınır. 1 ayın sonunda talep eden hakemlere 15 gün ek süre verilir. Bu süre sonunda değerlendirmesini göndermeyen hakemlerin süreci sonlandırılarak yeni hakem ataması yapılır ve aynı süreler yeni hakeme de tanınır. Ayrıca, hakemlerden bir "Red" ve bir "Minor/Major Revizyon" önerisi durumunda üçüncü hakem ataması yapılır ve aynı süreler tanınır.


Yukarıda öngörülen yaklaşık 3 aylık (ilk atanan hakemlerden birinin değerlendirmesinin gelmemesi ve/veya üçüncü hakem ataması durumunda maksimum 9 ay) sürecin sonunda, eğer "Revizyon" kararı söz konusuysa yazara düzeltmeler için 1 ay süre verilir. Yazar tarafından yapılan düzeltmeler ve gönderilen revize makale hakemlere tekrar gönderilebilir veya editör/alan editörü tarafından karara bağlanabilir. Revizyon sonrası ikinci tur hakem veya editör değerlendirmesinin 1 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.


Kabul kararı alan makalelerin de mizanpaj, dil editi, son okuma-düzeltme süreçlerinin bir (veya maksimum 2 ay) içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Bu durumda, EKU'da makale yayın süreci 5-12 ay arasındadır.


EKU'da makale başvurusu, hakem değerlendirme ve basım süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Hiç bir ad altında ücret talep etmeyen EKU, The Budapest Open Access Initiative (BOAI) desteklemektedir. Bu kapsamda, EKU'da yayınlanan makaleler açık-erişim ile yayınlanmaktadır.


EKU Editörler Kurulu

EKU Dergisi; makale gönderim, değerlendirme ve kabul aşamalarında hiçbir ücret talep etmemektedir.