e-ISSN: 2667-7938
Başlangıç: 2019
Yayıncı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Kapak Resmi

İZÜ Eğitim Dergisi bahar ve güz olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanan, ÜAK tarafından alan indeksi olarak kabul edilen H. W. Wilson Education Full Text ve ASOS dizinde taranan, uluslararası hakemli bir dergidir. Eğitimin farklı alanlarındaki bilimsel çalışmaların yayınlanmasını ve alan yazına katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir. İZÜ Eğitim Dergisi, eğitim alanındaki özgün nitel, nicel, karma araştırmalara, kuramsal çalışmalara ve kitap eleştirilerine yer vermektedir.

2023 - Cilt: 5 Sayı: 10