e-ISSN: 2667-7938
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İZÜ Eğitim Dergisi bahar ve güz olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Eğitimin farklı alanlarındaki bilimsel çalışmaların yayınlanmasını ve alan yazına katkı sağlamasını amaçlamaktadır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir.  İZÜ Eğitim dergisi eğitim alanındaki özgün nitel, nicel , karma  araştırmalara, kuramsal çalışmalara, kitap eleştirilerine yer vermektedir. 

İZÜ Eğitim Dergisi ASOS dizin tarafından taranmaktadır.