Cilt: 5 Sayı: 9, 30.06.2023

Yıl: 2023

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Dergisi'nin amacı eğitim alanındaki bilimsel araştırmaları yayımlamak, eğitim alan yazınına katkı sağlamaktır. 

Eğitim alanında nicel, nitel ve karma yöntemlerle yapılan eleştirel, değerlendirme, meta analiz çalışmalarını özgün fikirler ve model önerilerini de içeren bilimsel makaleler derginin yayın kapsamındadır.

İZÜ EĞİTİM DERGİSİ YAYIM VE YAZIM KILAVUZU
1. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Eğitim Dergisi hakemli bir dergi olup özel sayılar dışında yılda iki defa (haziran ve aralık aylarında) online olarak yayımlanır.
2. Makaleler, İZÜ Eğitim Dergisine https://dergipark.org.tr/ aracılığıyla yüklenir. Makalelerin yazar tarafından sisteme yüklenmesi makalenin yayımlanma başvurusu olarak kabul edilir. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenmez.
3. İZÜ Eğitim Dergisinde yayımlanan makalelerle ile ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarlara aittir. Yazarlar başvuru sonrasında, editörün gönderdiği telif hakkı formunu imzalamalıdır
4. İZÜ Eğitim Dergisi gönderilen makaleler için düzeltme önerisi yapmak, makaleleri yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
5. Yayım dili İngilizce veya Türkçedir. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce genişletilmiş özet istenmektedir. Yazarların makalelerinin yurt dışında da atıf alabilmesi için makalelerin abstract bölümünden sonra “EXTENDED ABSTRACT (genişletilmiş özet)” başlığı adı altında en az 750 en fazla 1000 kelimeden oluşan İngilizce genişletilmiş özet bölümünün yer alması gerekir. Makalenin ana başlıklarının genişletilmiş özette yer alması gerekir
6. Dergipark sistemine yüklenecek olan makalenin başında en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 3-5 kelimelik anahtar kelimeler/keywords Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.
7. Makale yüklenirken iki ayrı dosya şeklinde yüklenmelidir. Dosyalardan biri hakeme gideceği için ad-soy ad bilgileri hem dosya içinde hem de dosya bilgilerinde bulunmamalıdır. Diğer dosya ise şablona uygun ad-soy ad, orcid bilgileri mevcut halde yüklenmelidir.

8. Makalenin kaynakça kısmından önce Katkı Oranı Beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanına yer verilmelidir. 

9. Makaleler, https://dergipark.org.tr/tr/pub/izujed adresindeki Makale Gönder sistemi aracılığıyla gönderilmelidir. Makalelerde birden çok araştırmacı varsa sistemin ikinci aşamasının “Yazar Ekle” bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme yüklendikten sonra hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda düzeltmeler istenebilir. Bu sebeple yazarların Dergipark bildirimlerini açmaları ve düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.
10. 2020 yılı ve sonrasında toplanan veriler için Etik Kurulu Onayı olmayan makaleler yayımlanmayacaktır.
11. Ithenticate benzerlik raporu makale ile birlikte yüklenmelidir. Programa erişim söz konusu değilse lütfen editör ile iletişime geçiniz.
12. Kabul edilen makaleler First Online olarak yayımlanır.
YAZIM KURALLARI
Bölüm Başlıkları: Makalede ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Başlıklar numaralandırılmaz.
Ana Başlık,
Makalenin içeriğini yansıtmalı, ortalı, Palatino Linotype yazı tipi, 12 punto, koyu harflerle, yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Ara Başlıklar;
Ortalı, Palatino Linotype yazı tipi, 11 punto, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.
Alt başlıklar;
Sola yaslı, Palatino Linotype yazı tipi, 11 punto, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır.
Paragraf ayarları her başlık için önce 12 nk sonra 6nk, En az, 1,1 değerli satır aralığı olarak ayarlanmalıdır. Makale içinde hiçbir satır arasında boşluk bırakılmamalı, mesafe ayarları paragraf ayarları sekmesinden yapılmalıdır.
Öz:
Makalenin başında, en az 150 en fazla 200 kelimeden oluşan, konuyu kısaca Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) ifade eden bölümdür. Özetin altında en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni paragraf girintisi yapılmadan 10 punto, en az, 1,1 değerli satır aralığıyla yazılmalıdır.
Ana Metin: A4 boyutunda, Microsoft Office Word belgesine, Palatino Linotype yazı stili ile İki yana yasla seçilerek, 11 punto, önce 0nk sonra 6nk, En az 1,1 değerli satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. (normal sayfa düzeni) boşluk bırakılmalı ve 1’den başlayarak sayfa numarası verilmelidir. Makale metninde paragraf girintisi yapılmamalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır, mesafe ayarı paragraf ayarı bölümünden yapılmalıdır (Satır aralığı, önce sonra nk).
Tablolar ve Şekiller: Tabloların ve şekillerin numarası ve başlığı metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Tablo numarası ve başlığı, tablonun üzerine; şekil numarası ve isimleri ise şekillerin altına yazılmalıdır. Tablo numaraları ve başlıkları iki yana yaslanmalı; şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır. Tablolar pencereye sığdır seçeneği seçilerek, 10 punto, önce 0nk sonra 0nk, en az 1,1 değerli satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Tablo başlığı için 10 punto seçilmeli, önce 6nk sonra 0nk seçilmelidir.
Şekil başlığı/ açıklaması için 10 punto, Önce 0nk sonra 6nk seçilmelidir.
Resimler: Yüksek çözünürlüklü olmalı ve resim adlandırmalarında, şekil kurallarına uyulmalıdır.
Alıntı ve Göndermeler: Dergimize gönderilecek makaleler için aşağıda örnek alıntı ve gönderme örnekleri verilmiştir. Parantez içinde kaynaklara atıf yapmak ve kaynakça oluşturmak için American Psychological Assocition (Amerikan Psikoloji Derneği/APA6) esas alınmıştır. Bu nedenle bu kılavuzda yer almayan kurallar için APA6 yazım kılavuzunun kuralları geçerlidir. Araştırmacıların bu kurallara uyması gerekir. Metin içinde 40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar, soldan 1 cm daraltılarak 10 punto olarak blok şeklinde yazılmalıdır.
KAYNAKÇA, 10 punto, en az 1,1 değerli satır aralığı ile metnin sonunda yer almalıdır. Metin içinde kullanılan tüm kaynaklar KAYNAKÇA’da belirtilmelidir. Kaynakçada belirtilen makalelerinse metin içinde karşılığı olmalıdır. Atıfta bulunulan kaynaklar, yazar soy adına göre sıralanmalıdır. Kaynakçada soldan 1 cm girinti verilmelidir.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU (Islak imzalı olarak taranıp, sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

Yayın Etiği

İZÜ Eğitim Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda İZÜ Eğitim Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale reddedilecektir. Dergimiz, editör kurulu ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

İZÜ Eğitim Dergisi Editör Kurulu’nun Sorumlulukları

• İZÜ Eğitim Dergisi'ne gönderilen tüm makaleler -başvuru aşamasından yayımlanma aşamasına kadar- Editör Kurulu’nun sorumluluğu altındadır. Editör Kurulu bu sorumluluğunu bilir, makalelerin değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamasındaki süreçte kararların kişisel kazanç düşünülmeksizin kamu yararı gözetilerek bağımsız olarak alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Yazar(lar) ve Editör Kurulu arasındaki ilişki bu sorumluluk temelinde bağımsızlık ilkesine dayanır. Editör Kurulu’nun alacağı tüm kararlar yazar(lar) ile diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• İZÜ Eğitim Dergisi Editör Kurulu, derginin sürekli gelişmesi, makalelerin alana uygun olması, okurların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılaması, yayın niteliğinin yükseltilmesi için çaba gösterir.
• İZÜ Eğitim Dergisi Editör Kurulu, derginin "Çift Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci"ni tanımlayarak, tüm süreçlerin buna uygun yürütülmesini sağlar. Hakem ve yazar bilgilerini gizli tutarak değerlendirme sürecinin nesnel, bilimsel ve tarafsız şekilde yürütülmesine olanak tanır.
• İZÜ Eğitim Dergisi Editör Kurulu, sisteme yüklenen makalelere ilişkin tüm bilgileri, makale yayınlanana kadar gizli tutar ve yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• İZÜ Eğitim Dergisi Editör Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde bilimsel-etik olmayan davranışlar, intihal, yollama (atıf) çeteciliği ile ilgili önlemleri alır. Etik ihlalin söz konusu olduğu durumlarla karşılaşıldığında derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli işlemleri uygular.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

• Editörler, hakem, yazar, araştırmacı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya, yayın süreciyle ilgili açıklama gerektiren hususlarda açıklık ilkesine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler, başvurusu yapılan makaleleri ön değerlendirme aşamasında inceleyerek ilgili alan editörüne atar ve hakem önerilerini inceleyerek hakem değerlendirmelerini yazar(lar)a iletirler.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerle ilgili karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliği ve güvenirliği ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundururlar.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan çift kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, değerlendirme sürecinde hakem ve yazarların kimlik bilgilerini gizli tutarak her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için çaba gösterirler.
• Editörler, dergi yayın sürecinin yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusunda bilgilendirirler.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesini önlemek amacıyla özgünlük-benzerlik denetimi yaparak gerekli önlemleri alırlar.
• Editörler makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemser, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı talep ederler.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

İZÜ Eğitim Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği (yazar ve hakemlerin birbirinin ismini görmediği ve bilmediği) çift kör hakemlik ilkesi uygulanır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istekleri editörler ve dergi yönetim sistemi aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.

İZÜ Eğitim Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler sadece uzmanlık alanları ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerini uygun olarak değerlendirme yapmalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği söz konusu olduğunu düşündüklerinde makaleyi değerlendirmeyi reddederek editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

İZÜ Eğitim Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar) şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Yazar(lar)ın gönderdikleri makalelerin özgün olması beklenmektedir.
• Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma gönderilemez.
• Yazar(lar) başvurusu yapılan makale ile birlikte Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi’ni doldurularak ıslak imza ile sisteme yüklenmelidir.
• Yazar(lar) makalelerinde kullandıkları telif hakkı içeren her türlü unsur için yasal izinleri almış olmalıdır, herhangi bir unsurun kullanımından doğan telif hakkı sorunlarından dergi sorumlu değildir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda eksiksiz ve doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilmesi durumunda beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kurulu ile paylaşmalıdır.
• Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma ve analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olmak ve üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayını aldıklarını belgelemek durumundadır.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir.
• Yazar(lar), başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Yazar(lar)ın, değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

İZÜ Eğitim Dergisi'nde etik ilkelere uygun olmayan bir durum, olay, davranış ile karşılaşılması durumunda izuegitim@gmail.com adresinden bildirilmesi gerekmektedir.


Dergiye gönderilen makaleler için herhangi bir ücret talebi yoktur.