e-ISSN: 2667-4262
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Reşat ŞAKAR
Kapak Resmi
       

Dergimiz 2022 itibariyle APA 7 yazım kurallarına göre makale kabul edecektir. Yazım kurallarına uygun olarak gönderilmeyen çalışmalar iade edilecektir. APA 7 yazım kurallarına ulaşmak için tıklayınız

Değerli Araştırmacılar,

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (UDEKAD) uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergimizde dil, edebiyat ve kültür araştırmaları üzerine özgün araştırma makaleleri, makale çevirileri, kitap tanıtım ve eleştirilerine yer verilir. UDEKAD Türkçe, İngilizce ve Rusça yayın yapan bir dergidir. Yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak çıkan dergi özel sayılara da yer verebilir. Dergimiz sayı odaklı makale kabul etmemektedir. Gelen makaleler sıraya konularak belirlenen kotaya (26 özgün makale ve 4 kitap tanıtım yazısı olmak üzere 30 çalışma) göre sayı ataması yapılmaktadır. Kör hakemlik politikasını benimseyen dergimize gönderilen makaleler yazım kuralları açısından kontrol edildikten sonra iki alan hakemine gönderilmektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihal taramasına tabi tutulmaktadır. Bu yüzden çalışmanızla birlikte İthenticate benzerlik raporunu da göndermeniz gerekmektedir.

Dergimize çalışmanızı göndermeden önce lütfen yazar rehberine ve formlar sayfasına göz atınız.

Sekizinci sayımızda görüşmek ümidiyle...

             Dergimizin güncel duyuruları için lütfen duyurular sayfamızı takip ediniz.

UDEKAD DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

2021 - Cilt: 4 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

The Voyage of Archetypes: A Comparative Study on Achebe’s Things Fall Apart and Book of Dede Korkut

Araştırma Makalesi

GÜNÜMÜZ FRANSIZ ÖYKÜCÜLÜĞÜ BAĞLAMINDA ANNİE SAUMONT’UN LA RİVİÈRE (IRMAK ) ADLI KISA ÖYKÜSÜNDE ANLATININ YAPISI

Araştırma Makalesi

DOĞU-BATI EKSENİNDE ŞARKİYATÇILIK ÇEVİRİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KURGUSAL FREMEN DİLİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

DİLE AİT ÖGELERİN KÜLTÜRDİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Artvin-Ahıska Ağızlarındaki /–(y)AnçA(y/ğ)i/ Biçimbirimi Üzerine

Sosyal Medya Hesaplarımız

* Hakemlerimizin uzmanlık alanlarını detaylı olarak girmesi süreçte hakem ataması açısından önem arz etmektedir. 

* Dergimize gönderilen makaleler sadece ön değerlendirme sürecinde gerekçe gösterilerek geri çekilebilir. Değerlendirme sürecine geçen makalelerin geri çekilmesi mümkün değildir. Anlayışınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz.