Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-4262 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Reşat ŞAKAR |


Değerli Araştırmacılar,

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (UDEKAD) uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergimizde dil, edebiyat ve kültür araştırmaları üzerine özgün araştırma makaleleri, makale çevirileri, kitap tanıtım ve eleştirilerine yer verilir. UDEKAD Türkçe, İngilizce ve Rusça yayın yapan bir dergidir. Yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak çıkan dergi özel sayılara da yer verebilir. Akademide alana yeni ve farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan UDEKAD ücretsiz bir dergidir. Dergimizin altıncı sayısı Haziran 2021 olarak çıkacak olup makale kabulüne başlanmıştır. Çalışmalarınızı 15 Nisan 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Kör hakemlik politikasını benimseyen dergimize gönderilen makaleler yazım kuralları açısından kontrol edildikten sonra iki alan hakemine gönderilmektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihal taramasına tabi tutulmaktadır. Bu yüzden çalışmanızla birlikte İthenticate benzerlik raporunu da göndermeniz gerekmektedir.

Dergimize çalışmanızı göndermeden önce lütfen yazar rehberine göz atınız.

Soru, görüş ve önerileriniz için udekadjournal@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

             Altıncı sayımızda görüşmek ümidiyle...

Dergimizin tarandığı/dizinlendiği indeksler: UDEKAD, başta Ulakbim TR DizinIndex CopernicusMLADOAJERIH PLUSInternational Sciencetific Indexing (ISI Databese) olmak üzere onlarca yerli ve yabancı indeksler tarafından dizinlenmektedir.UDEKAD DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2667-4262 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Reşat ŞAKAR |
Kapak Resmi


Değerli Araştırmacılar,

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi (UDEKAD) uluslararası ve hakemli bir dergidir. Dergimizde dil, edebiyat ve kültür araştırmaları üzerine özgün araştırma makaleleri, makale çevirileri, kitap tanıtım ve eleştirilerine yer verilir. UDEKAD Türkçe, İngilizce ve Rusça yayın yapan bir dergidir. Yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak çıkan dergi özel sayılara da yer verebilir. Akademide alana yeni ve farklı bir soluk getirmeyi amaçlayan UDEKAD ücretsiz bir dergidir. Dergimizin altıncı sayısı Haziran 2021 olarak çıkacak olup makale kabulüne başlanmıştır. Çalışmalarınızı 15 Nisan 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Kör hakemlik politikasını benimseyen dergimize gönderilen makaleler yazım kuralları açısından kontrol edildikten sonra iki alan hakemine gönderilmektedir. Dergimize gönderilen makaleler intihal taramasına tabi tutulmaktadır. Bu yüzden çalışmanızla birlikte İthenticate benzerlik raporunu da göndermeniz gerekmektedir.

Dergimize çalışmanızı göndermeden önce lütfen yazar rehberine göz atınız.

Soru, görüş ve önerileriniz için udekadjournal@gmail.com adresine yazabilirsiniz.

             Altıncı sayımızda görüşmek ümidiyle...

Dergimizin tarandığı/dizinlendiği indeksler: UDEKAD, başta Ulakbim TR DizinIndex CopernicusMLADOAJERIH PLUSInternational Sciencetific Indexing (ISI Databese) olmak üzere onlarca yerli ve yabancı indeksler tarafından dizinlenmektedir.UDEKAD DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ
Cilt 3 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRİNDE BİR İLETİŞİM YÖNTEMİ OLARAK SESSİZLİK
  Sayfalar 119 - 132
  Pouneh ABDOLLAHİFARD, Funda TÜRKBEN AYDIN
 2. MURAKAMİ’NİN HAŞLANMIŞ HARİKALAR DİYARI VE DÜNYANIN SONU ADLI ESERİNDEKİ KAFKAESK İMGELER
  Sayfalar 133 - 144
  Aytemis DEPCİ
 3. TEKSTİL TARİHİ BAĞLAMINDA HİNT GELENEKSEL GİYSİSİ SAREE (SARİ) ÜZERİNE KÜLTÜREL BİR ANALİZ
  Sayfalar 145 - 159
  Nazan OSKAY
 4. RİSÂLETÜ’N-NUSHİYYE’DE Kİ / KİM BAĞLAÇLARININ KULLANILIŞI
  Sayfalar 160 - 182
  Ahmet ÇAL
 5. ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDA NEOLOJİZM
  Sayfalar 183 - 205
  Esra ÇELİKTEN, Hakan ÇELİKTEN
 6. TEHLİKEDEKİ / GİZLİ DİL DOMANİ SÖZCÜK LİSTESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 206 - 222
  Orhan VAROL
 7. KÜLTÜRDEN BİLGİYE DİLİN TEZAHÜRÜ -Necati Öner Fikriyatından Hareketle Çözümleme Denemesi-
  Sayfalar 223 - 235
  Muhammed Enes KALA
 8. ÇENGİNÂMEDEN TAŞANLAR: ENDERÛNLU FÂZIL’IN ŞARKILARINDA ÇENGİLER
  Sayfalar 236 - 248
  Esra BEYHAN, İlyas YAZAR
 9. PLATONİK FORMLAR VE YABANCILAŞMA: THOMAS MANN’IN BÜYÜLÜ DAĞ’INA ANALİTİK BAKIŞ - PLATONIC FORMS AND ALIENATION: AN ANALYSIS FROM THE MAGIC MOUNTAIN BY THOMAS MANN
  Sayfalar 249 - 260
  Fatma DORE
 10. MAKBER ve MEZARLIK ŞİİRLERİNDE ÖLÜM VE ÖTESİ
  Sayfalar 261 - 276
  Abdulhakim TUĞLUK
 11. “ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА” АНТОНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО: РОЖДЕНИЕ РУССКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ФАНТАСМАГОРИИ И “ЗОЛОТОЙ ГОРШОК” ЭРНСТА ТЕОДОРА АМАДЕЯ ГОФМАНА
  Sayfalar 277 - 291
  Mikail PUŞKİN, Davut DAĞABAKAN
 12. TRANSPLANTATION AND EXPLOITATION IN TIM CROUCH’S ENGLAND
  Sayfalar 292 - 301
  Mesut GÜNENÇ, Enes KAVAK
Dizinler
Sosyal Medya Hesaplarımız