Telif Hakkı Politikası

Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları UDEKAD'a ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. 

Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, UDEKAD Yayın Kurulu’na aittir.

Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.

UDEKAD’da yayımlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazarına ya da yazarlarına aittir.

UDEKADda yayımlanan makalelerin telif hakkı Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC ND) ile lisanslanmıştır. Bu lisansa göre eser dergiye atıf verilerek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Dergimizde çalışmasını yayımlamak isteyen yazarların, dergimize ait Telif Hakkı Formu'nu doldurup imzalayarak göndermeleri gerekmektedir.