Açık Erişim Politikası

UDEKAD, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Dergimize erişim ücretsizdir. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Politikasını uygulamaktadır.

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation