Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-2314 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gaziosmanpaşa Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/goputeb


Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB) eğitim bilimlerinin tüm alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmaları eğitim bilimleri ve ilgili diğer alanlarda çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacılarla buluşturmayı hedeflemektedir. UTEB yılda iki sayı (NİSAN-EKİM) yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Değerlendirme öncesinde intihal tespit programı ile kontrol edilen makaleler iki kör hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumluluklar yazarlara aittir. 

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 2148-2314 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gaziosmanpaşa Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/goputeb
Kapak Resmi


Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB) eğitim bilimlerinin tüm alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmaları eğitim bilimleri ve ilgili diğer alanlarda çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacılarla buluşturmayı hedeflemektedir. UTEB yılda iki sayı (NİSAN-EKİM) yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Değerlendirme öncesinde intihal tespit programı ile kontrol edilen makaleler iki kör hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumluluklar yazarlara aittir. 
Cilt 2019 - Sayı 12 - Nis 2019
 1. Düzeltme (2017/9)
  Sayfalar 1 - 1
  Editör Kurulu
 2. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 15
  Berna Gül Biçer, Mustafa Uzoğlu, Aykut Emre Bozdoğan
 3. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 16 - 37
  Murat Tuncer, Emine Geçim
 4. 2017 YILI HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 38 - 52
  Mehmet Sağlam, Ozgur Babayiğit, Ayhan Gökçe, Ömer Yılmaz
 5. KISALTILMIŞ GENEL TUTUM VE İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Sayfalar 53 - 61
  Osman Urfa, Deniz Tuğçe Urfa
 6. ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLTECİLERE YAPILAN EĞİTİM YARDIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 62 - 76
  Funda Nayır, Saadet Kuru Çetin
 7. TÜRKİYE’DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 77 - 90
  Esra Özay Köse, Meryem Konu
 8. ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL DEMOKRATİK DEĞERLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 91 - 107
  Adnan Çırak
 9. SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 108 - 127
  Aysel Arslan, Ebrar Ilıman, Rukiye Aslan
 10. TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ SUNMADA KÜLTÜREL DUYARLILIK VE BÜTÇE PLANLAMASI: AVUSTRALYA’DAN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
  Sayfalar 128 - 141
  Artun Kerem Canaz, Erdal Küçüker