Etik Kurul İzni Hakkında

Ulakbim TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. Eğer çalışmanız etik kurul izni gerektiren araştırmalar kapsamında ise makale gönderme sürecinde Etik Kurul İzin Belgesinin yüklenmesi ve izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi gerekmektedir. 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/ doktora çalışmalarından üretilmiş ( makalede belirtilmelidir), 2020 yılından önce dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir. Eğer çalışmanız etik kurul izni gerektiren araştırmalar kapsamında değil ise sorumlu yazar tarafından çalışmanın etik kurul izni gerektirmediğini beyan eden ıslak imzalı taranmış bir belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 


Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.


Ayrıca; olgu sunumlarında "Aydınlatılmış Onam Formu"nun alındığının, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alındığının ve kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.