Açık Erişim ve Lisanslama

UTEB, araştırmaların herkese açık olmasının daha geniş bir küresel bilgi alışverişini destekleyeceği ilkesi uyarınca içeriğini doğrudan açık erişime sunmaktadır. 

UTEB, açık erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar. UTEB Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) benimsemiştir.