Amaç ve Kapsam

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB) eğitimin tüm alanlarında bilimsel bilginin gelişimine ve yayılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Temel hedefi, özgün ve yaratıcı yaklaşımlar, yöntemler ve işlemler içeren bilimsel olarak güçlü ve yüksek nitelikli makaleler aracılığıyla bilim ve uygulama arasında derin bir birliktelik ve yakın iş birliği sağlamaktır. UTEB’in okur kitlesi, öğretmenler ve eğitimin tüm alanlarındaki araştırmacılardır. UTEB, akademisyen ve araştırmacıların özellikle aşağıda sıralanan konulara odaklanan özgün araştırma ve derleme çalışmaları ile başvuru yapmasını önermektedir. 

Belirlenen bu amaçlar doğrultusunda UTEB’in yayım kapsamında;

  • öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan,
  • farklı öğretim alanlarıyla ilgili sınıf içi ve sınıf dışı uygulamaların geliştirilmesine aracılık eden,
  • okul iklimi ve kurumsal aidiyete ilişkin farklı bakış açıları sunan,
  • eğitimin farklı kademelerindeki temel sorunlara çözüm arayan ve somut öneriler geliştiren,
  • öğretmen yetiştirme programlarının geliştirilmesine katkı sunan,
  • eğitimle ilgili sorunlara multidisipliner açıdan yaklaşan,
  • eğitim politikalarını felsefi ve eleştirel açıdan ele alan çalışmalar yer almaktadır.