Amaç ve Kapsam

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB) eğitim bilimlerinin tüm alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmaları eğitim bilimleri ve ilgili diğer alanlarda çalışmalar yapan araştırmacı ve uygulamacılarla buluşturmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB) eğitim bilimlerinin tüm alanlarında yapılan özgün araştırma ve derlemeleri kabul etmektedir.