Yazım Kuralları

Kabul Edilen Makale Türleri 

UTEB nicel, nitel veya karma yöntemlere dayalı özgün araştırma ve derleme makalelerini kabul etmektedir. 

Yayın Dili

Makalelerin hem Türkçe hem İngilizce sürümleri tam metin olarak yayınlanmaktadır. Dergiye başvuru yaparken çalışmanın sadece Türkçe veya İngilizce sürümü kullanılmalıdır. Kabul edilen çalışmaların yayından önce her iki dildeki sürümleri istenecektir. Gerekli görülmesi durumunda, yayından önce metnin profesyoneller tarafından düzeltildiğini kanıtlar belge istenecektir. 

Başvuru İçin Zorunlu Dosyalar

Kapak Sayfası: Şablon
Tam Metin Dosyası: Türkçe Şablonİngilizce Şablon
Etik Kurul Onay Belgesi: Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Biçimsel Yapı

Makale Şablonu

UTEB’e gönderilen makaleler mutlaka yukarıda sunulan şablonlar kullanılarak hazırlanmalıdır. Bu rehberdeki açıklamalar makale şablonu ile birlikte kullanılarak makalelere son biçimi verilmelidir. Makale şablonuna ve yazar rehberine uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

Genel Biçim

Makaleler Microsoft Office Word ya da eşdeğer programlarda yazılmalıdır. Makaleler ekler ve kaynakça dahil 10000 sözcüğü geçmemelidir. Tüm kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Makaleler Palatino Linotype yazı karakteri ile, 11 punto ve 1 satır aralığında yazılmalı ve paragraftan önceki boşluk 10,25nk ayarlanmalıdır. Özet, abstract, dipnot ve doğrudan alıntılarda punto 11’den 9,5’e düşürülmelidir. Paragraf öncesi ve sonrasındaki boşluklar “0” olarak ayarlanmalıdır. Başlık sistemi dergi şablonuna uygun olmalıdır.

Tablo, Şekil ve Grafikler

Makalede bir tablo, şekil ya da grafik kullanılırken metin içerisinde mutlaka atıfta bulunulmalı ve açıklanmalıdır. Her görselin öz biçimde hazırlanmış bir başlığı olmalıdır. Görseller metindeki bulunma sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tablolarda dik çizgiler görünmemelidir. Yalnızca sütun başlıklarının bulunduğu kısım ile tablonun alt kısmını belirleyen yatay üç çizgi görünür olmalıdır. Tablolardaki karakterler 10 punto ile yazılabilir. Ancak tüm tablolarda aynı punto kullanılmalıdır. Kullanılan analizlerin anlamlılık düzeyi tablonun hemen altında 10 punto ile verilmelidir. Tablolarda kullanılan ondalıklı sayıların ondalıklı kısmı nokta (.) ile ayrılmalıdır.

Ekler

Makalenin ana bölümleri içerisinde hacim itibari ile verilmesi uygun olmayacak dokümanlar ekler kısmında verilebilir. Eklere metin içinde ek numarası ile atıf yapılmalıdır. Ekler kaynakçadan sonra ayrı bir sayfada “ekler” başlığı altında ek numarası ve ek başlığı ile verilmelidir.

Makalelerde Bulunması Gereken Bölümler


UTEB’e değerlendirilmek üzere gönderilen araştırma makalelerinde Başlık, Özet, Anahtar Kelimler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynakça bölümleri bulunmalıdır. Derleme çalışmalarında başlıklandırma farklılaşabilir. Kaynakçaya yönelik detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.