Telif Hakkı

Telif hakkı, akademik makaleler de dahil olmak üzere belirli türdeki orijinal çalışmaları koruyan bir tür fikri mülkiyettir. Yazarlar, makalelerinin yayınlama, yeniden üretme, dağıtma ve arşivleme haklarını tüm dünyada geçerli olacak şekilde UTEB'e devrederler.