e-ISSN: 2619-9408
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sedat MADEN
Kapak Resmi
       
Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanan sosyal bilimlere yönelik uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirme sürecine tabi tutulur. Dergimizde yayımlanmak üzere kabul edilen makalelere Doi (Digital object identifier) verilmektedir. Makale gönderimi ve değerlendirme süreci Dergipark üzerinden yürütülmektedir. Yayınlama sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.Dergi makale şablonunda güncelleme yapılmıştır. TR DİZİN değerlendirme kriterleri doğrultusunda, KUSOB'a gönderilecek çalışmalar için Etik Kurul Onayı alınması gerekmektedir. Etik onay gerektiren çalışmalar hakkında Etik Kurul İzni sayfasını inceleyebilirsiniz.Etik Kurul İzni gerektiren çalışmaların yöntem ve ilk/son sayfalarında ilgili kurul adı, tarih, sayı bilgileri ilgili başlık altında açıklanmalıdır. Ayrıca Araştırma ve Yayın Etiğine Uygunluk, Yazar Katkı Oranı Beyanı, Çıkar Çatışması için şablona yerleştirilmiş başlıklar altında gerekli bilgiler verilmelidir. Makale gönderimi için Yazım Kuralları sayfasındaki Makale Şablonunu kullanabilirsiniz.
2022 - Cilt: 6 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’DE EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ (2010-2022 YILLARI)

Social Sciences: Theory & Practice is an international scientific journal for the publication of research and studies covering all aspects of social sciences and related discipline


Creative Commons Lisansı