e-ISSN: 2619-9408
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Sedat MADEN
Kapak Resmi
 

Duyuru

Dergimiz  12/01/2022 tarihinden itibaren EBSCO H. W. Wilson   alan indeksinde taranmaya başlamıştır.


Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanan sosyal bilimlere yönelik uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirme sürecine tabi tutulur. Dergimizde yayımlanmak üzere kabul edilen makalelere Doi (Digital object identifier) verilmektedir. Makale gönderimi ve değerlendirme süreci Dergipark üzerinden yürütülmektedir. Yayınlama sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 2023 yılından itibaren Dergimizde yayınlanacak makalelerde en az 700 en fazla 1200 kelimeden oluşan genişletilmiş İngilizce özet yer almalıdır. Genişletilmiş özet bölümüne kaynaklar kısmından sonra yer verilmelidir. Genişletilmiş özet, Giriş, Yöntem, Sonuç ve Tartışma başlıklarını içermelidir. Dergi makale şablonunda güncelleme yapılmıştır. TR DİZİN değerlendirme kriterleri doğrultusunda, KUSOB'a gönderilecek çalışmalar için Etik Kurul Onayı alınması gerekmektedir. 
2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

Derleme

Türkiye’de Matematik Öğretimi ve Sanat ile İlgili Tezlerin Tematik İçerik Analizi

Araştırma Makalesi

Türk Kültürüne Ait Sosyal Değerlerin Aktarımında Ortaokul İngilizce Dersi Öğretim Programının Önemi

Social Sciences: Theory & Practice is an international scientific journal for the publication of research and studies covering all aspects of social sciences and related discipline


Creative Commons Lisansı