e-ISSN: 2619-9408
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sedat MADEN
Kapak Resmi
       

Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayınlanan sosyal bilimlere yönelik kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemeleri kapsamına alan uluslararası hakemli bir dergidir. KUSOB Dergisi, yayımladığı içerikle bilimin açık erişim (Creative Commons Attribution 4.0 CC-BY) politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirme sürecine tabi tutulur. Dergimizde yayımlanmak üzere kabul edilen makalelere Doi (Digital object identifier) verilmektedir. Makale gönderimi ve değerlendirme süreci Dergipark üzerinden yürütülmektedir. Yayınlama sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.


Sayın Araştırmacılar,

Dergi makale şablonunda güncelleme yapılmıştır. TR DİZİN değerlendirme kriterleri doğrultusunda, KUSOB'a gönderilecek çalışmalar için Etik Kurul Onayı alınması gerekmektedir. Etik onay gerektiren çalışmalar hakkında Etik Kurul İzni sayfasını inceleyebilirsiniz.

Etik Kurul İzni gerektiren çalışmaların yöntem ve ilk/son sayfalarında ilgili kurul adı, tarih, sayı bilgileri ilgili başlık altında açıklanmalıdır. Ayrıca Araştırma ve Yayın Etiğine Uygunluk, Yazar Katkı Oranı Beyanı, Çıkar Çatışması için şablona yerleştirilmiş başlıklar altında gerekli bilgiler verilmelidir.


Makale gönderimi için Yazım Kuralları sayfasındaki Makale Şablonunu kullanabilirsiniz.2021 - Cilt: 5 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Sosyal Beceride Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyet Farklılıkları

Araştırma Makalesi

PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞ AYRIMCILIĞININ YAŞLI BİREYLERDE YARATTIĞI SOSYAL BENLİK ALGISI VE SONUÇLARI

Araştırma Makalesi

PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN BİREYLERDE STRESLE BAŞA ÇIKMA

Araştırma Makalesi

Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti Ders Kitaplarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi

Social Sciences: Theory & Practice is an international scientific journal for the publication of research and studies covering all aspects of social sciences and related discipline


Creative Commons Lisansı