ISSN: 2458-7818
e-ISSN: 2687-2617
Başlangıç: 2016
Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi Davet Metni

Değerli Akademisyenler,

Aydın TÖMER Dil Dergisi; Mart ve Eylül olmak üzere yılda 2 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve Aydın TÖMER Dil Dergisi editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. Aydın TÖMER Dil Dergisi; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde Aydın TÖMER Dil Dergisi bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır.

Sosyal Bilimleri temel alan Aydın TÖMER Dil Dergisinde; Türkçemize, Türkçe öğretimine ve Türk Dünyasına katkı sağlanması ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır.

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik rapor oranı %20’in üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir. 

Saygılarımızla,
Aydın TÖMER Dil Dergisi Yayın Kurulu

2023 - Cilt: 8 Sayı: 2

DİZİN

logo.png


logo1.jpg


asos-index.png

Creative Coommon

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)
by-nc.png


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png