Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-2641 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Salim DURUKOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad


ÖNEMLİ DUYURU

Dergimiz yeni ve önemli dizinlerde taranmak için yaptığı başvuruların gereği olarak, yayınlanacak makalelerde "Genişletilmiş Özet-Extended Abstract" istemektedir. Ayrıntılar makale şablonunda yer almaktadır.

Nisan 2021 sayısı için makale kabulü devam etmektedir. 

E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda Nisan-Ağustos-Aralık olmak üzere 3 kez yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.

Yayınlanacak yazıları intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makaleler, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri de yayınlanabilir.


Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

e-ISSN 2687-2641 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Salim DURUKOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad
Kapak Resmi


ÖNEMLİ DUYURU

Dergimiz yeni ve önemli dizinlerde taranmak için yaptığı başvuruların gereği olarak, yayınlanacak makalelerde "Genişletilmiş Özet-Extended Abstract" istemektedir. Ayrıntılar makale şablonunda yer almaktadır.

Nisan 2021 sayısı için makale kabulü devam etmektedir. 

E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda Nisan-Ağustos-Aralık olmak üzere 3 kez yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.

Yayınlanacak yazıları intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makaleler, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri de yayınlanabilir.


Sayı 4 - 22 Ara 2020
 1. TÜRK DİLİNDE RETORİK SORU
  Sayfalar 512 - 533
  Nesrin GÜNAY
 2. TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARINI BELİRLEMEDE DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ
  Sayfalar 534 - 553
  Tuğçe Nuriye ÜNLÜ, Duygu DENİZ, Esra SEVİMLİ
 3. TBMM’NİN AÇILIŞ YILDÖNÜMLERİNDE GENEL KURULA HİTAP EDEN YABANCI KONUKLARIN KONUŞMALARININ ANALİZİ (1985-2000)
  Sayfalar 554 - 575
  Rıdvan BAL
 4. UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINDA AİLENİN ETKİSİ VE BAĞIMLI SAYISININ AZALTILMASINDA JANDARMANIN ETKİNLİĞİ: İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
  Sayfalar 576 - 619
  Murat KOÇANLI
 5. TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLERİN YERLEŞME VE DEMOGRAFİK YAPI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (1927-2020)
  Sayfalar 620 - 644
  Celal ŞENOL
 6. TÜRKİYE’DE DİNLEME EĞİTİMİNİN GELDİĞİ NOKTA (2017-2019 YILLARI)
  Sayfalar 645 - 663
  Bahar DOĞAN KAHTALI, Bahadır OĞUZ, Cihan CAYHAN, Nesibe TAŞKIN
 7. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRK OCAĞI’NIN ANKARA’DAKİ FAALİYETLERİ VE KAPATILMASI MESELESİ
  Sayfalar 664 - 690
  Haluk ÖLÇEKÇİ
 8. THE ARCHITECTURAL THEORY BEFORE AND AFTER KANT IN THE INTERSECTION OF THE PHILOSOPHY AND ARCHITECTURE
  Sayfalar 691 - 714
  Hasan Basri KARTAL, Asiye Nisa KARTAL
 9. TÜRKİYE’DEKİ PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 715 - 730
  Zeynep KAVŞUR, Esra SEVİMLİ
 10. TELEVİZYON MECRASINDA REYTİNG SORUNSALI: TÜRKİYE’DE YAYIN YAPAN TV KANALLARININ İZLENME ORANLARININ ÖLÇÜMLENMESİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ ALAN GENÇLERİN GÖZÜNDE YAŞANAN AKSAKLIKLAR VE BU AKSAKLIKLARA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 754 - 780
  Mihalis KUYUCU
 11. KÜRESELLEŞMENİN POST’LARI: POST-MODERNİZM, POST-TRUTH VE POST-COVID
  Sayfalar 805 - 817
  Samet ZENGİNOĞLU
 12. TÜRKİYE’DE COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE ALINAN ÖNLEMLERİN KRİZ YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 818 - 851
  Berkan GÜNGÖR
 13. ÜRÜN KONUMLANDIRMADA COVID-19’UN İHRACAT ve PAZARLAMA STRATEJİSİNE ETKİSİ: PANDEMİ SÜRECİ VE SONRASI MOBİLYA SEKTÖRÜ
  Sayfalar 852 - 873
  Ayhan BEKAR
 14. BÜTÜNÜYLE KARAGÖZ PERDE GAZELLERİ
  Sayfalar 874 - 887
  Duygu UYSAL
 15. TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE TÜRKİYE’DE SEÇİMLER
  Sayfalar 888 - 906
  Rıdvan YAKA
 16. HASTANE MALİYETLERİNİN YAPISAL ANALİZİ
  Sayfalar 907 - 926
  İrfan ÖZEN
 17. BMGK DAİMİ ÜYELERİNİN SURİYE KRİZİNE YAKLAŞIMI: UYUŞMAYAN TALEPLER VE ÇATIŞAN ÇÖZÜMLER
  Sayfalar 968 - 999
  Mehmet Turan ÇAĞLAR
 18. KÜRESEL SALGIN SONRASI ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YENİ NORMAL: KÜRESELLEŞMEDEN NEO ORTA ÇAĞ’A MI?
  Sayfalar 1015 - 1036
  Harun SEMERCİOĞLU
 19. SÖZLÜ KÜLTÜR ÜRÜNLERİNİN AKTARIMINDA MEDYA, TOPLUM ve KUŞAKLARARASI ETKİLEŞİM
  Sayfalar 1037 - 1053
  Aslihan ARSLAN
 20. DIŞ POLİTİKANIN SOSYAL İNŞASI: KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN KARAR ALMA YAPILARINA ARTAN ETKİSİ
  Sayfalar 1054 - 1083
  Can DONDURAN
 21. KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN VARLIĞININ ESKİ VE YENİ YERLEŞİM BÖLGELERİ ÜZERİNDEN OKUNMASI: EDİRNE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1084 - 1102
  Rukiye Duygu ÇAY, Beste KARAKAYA AYTİN
 22. SİNGAPUR EĞİTİM SİSTEMİ İLE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN ÇIKARIMLAR
  Sayfalar 1103 - 1131
  Adem BAYİRLİ
 23. KOBİ’LERİN SOSYAL MEDYA’DAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1132 - 1152
  Özlem Deniz DUMAN, Uğur YAVUZ
 24. PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN KORONAVİRÜS (KOVİD-19) KORKUSU: ÇORUM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1153 - 1173
  Nevzat GENCER
 25. PERCEIVED SOCIAL SUPPORT, STRESS, COPING ATTITUDES OF PARENTS WITH SPECIAL NEEDS CHILDREN
  Sayfalar 1174 - 1198
  Eren AYDIN, Begümhan YÜKSEL
 26. BİR BİYOGRAFİ DENEMESİ: İBRAHİM EDHEM PAŞA (1818-1893)
  Sayfalar 1236 - 1252
  Mustafa Furkan ULUSOY
 27. COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE MUHASEBE VE FİNANS GRUBU DERSLERİ VEREN AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞADIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ: BEU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1253 - 1275
  Nazan GÜNGÖR KARYAĞDI
 28. MALİYE TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN KAMU POLİTİKASI METİNLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 731 - 753
  Berkan KARAGÖZ
 29. ÇAĞLARIN AKIŞINDA ANADOLU PİŞMİŞ TOPRAK KÜLTÜRÜ
  Sayfalar 927 - 956
  Serap ÜNAL
 30. THE CORRELATION BETWEEN HIERARCHICAL AUTHORITY AND KNOWLEDGE AUTHORITY
  Sayfalar 957 - 967
  Murat ŞENGÖZ
 31. HANS CHRİSTİAN ANDERSEN MASALLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1000 - 1014
  Rövşen MEMMEDOV
 32. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1199 - 1214
  Hasan AYDEMİR, Yalçın KARALI, Gökhan COŞANAY
 33. KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE YEREL PAYDAŞLARIN EKOTURİZME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1215 - 1235
  Hasene Nur GÖK, Aziz Gökhan ÖZKOÇ
 34. TÜRKİYE'NİN 200 YILLIK İKTİSADİ TARİHİ
  Sayfalar 801 - 804
  Gürdal ÇETİNKAYA
Makale Şablonu

İndirmek için TIKLAYIN

Telif Hakları Sözleşmesi

İndirmek için TIKLAYIN
İnceleme Aşamaları

Ön İnceleme Formu için TIKLAYIN

Hakem Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Düzeltme İstenen Makale Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Dizgi-Mizanpaj Editörü Formu için TIKLAYIN

DUYURU

 19079

Dergimiz yeni ve önemli dizinlerde taranmak için yaptığı başvuruların gereği olarak, yayınlanacak makalelerde "Genişletilmiş Özet-Extended Abstract" istemektedir. Ayrıntılar makale şablonunda yer almaktadır.
Nisan 2021 sayısı için makale kabulü devam etmektedir. 
doi

20151

Sosyal Medya / Bağlantılar

1837218373183741847316886