e-ISSN: 2687-2641
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Salim DURUKOĞLU
Kapak Resmi
       

 Aralık 2021 sayısının makale kotası dolmuştur. Dergimize gönderilecek makaleler en erken Nisan 2022 sayısında değerlendirilebilecektir.

Uluslararası hakemli ve E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna 2019 yılında ve yılda iki sayı yayınlayarak başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), 2021 yılından itibaren Nisan-Ağustos-Aralık olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.

Yayınlanacak yazıları hakem değerlendirmesine ek olarak intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makalelerin yanında sunulduğu yer, toplantı ve tarih bilgisinin belirtilmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması koşuluyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri ile kitap tanıtımları da yayınlanabilir.


2021 - Sayı: 6

Araştırma Makalesi

MEDİKAL TURİSTLERİN TIBBİ TEDAVİ TERCİHLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

MÂTÜRÎDÎ VE KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR’A GÖRE İMANIN VAROLUŞSAL DUYGU TEMELİ

Araştırma Makalesi

SOSYAL BİLİMLERE DENEY VE GÖZLEM İMKÂNI SUNAN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: ACP

Araştırma Makalesi

Dünya Sistemleri Analizi Üzerinden Küresel Mülteci Krizini Anlamlandırmak: Suriye ve Afganistan Örnekleri

Araştırma Makalesi

BİR SOSYAL MEDYA ARACI OLAN INSTAGRAM VE ALGILANAN SOSYALLEŞME: BOKSÖR ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Araştırma Makalesi

TEMEL TASARIMDA EĞİTİMİNDE KAZANILAN BİLGİNİN İÇ MİMARLİK İKİNCİ SINIF TASARIM STÜDYOSUNA DÜŞÜNSEL AKTARIMI

Araştırma Makalesi

Prekarya'nın Pandemi Döneminde Yaadıklarına Dair Bir Örnek Çalıma

Makale Şablonu

İndirmek için TIKLAYIN

Telif Hakları Sözleşmesi

İndirmek için TIKLAYIN

DUYURU

 19079Aralık 2021 sayısının makale kotası dolmuştur. Dergimize gönderilecek makaleler en erken Nisan 2022 sayısında değerlendirilebilecektir.

İnceleme Aşamaları

Ön İnceleme Formu için TIKLAYIN

Hakem Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Düzeltme İstenen Makale Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Dizgi-Mizanpaj Editörü Formu için TIKLAYIN

doi

20151

Sosyal Medya / Bağlantılar

1837218373183741847316886 

16494  16495  16496  16503  16570 

16633   16823  16824 17564 

19288 22730 22803   23495

             Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Yerleşke / Malatya Telefon: 0533 5438933, https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad -- usbaddergi@gmail.com 18414