Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-2641 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Salim DURUKOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad


E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.

Yayınlanacak yazıları intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makaleler, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri de yayınlanabilir.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Aralık 2020'da yayınlanacak olan 4. sayı için yazı kabulüne başlamıştır.

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

e-ISSN 2687-2641 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Salim DURUKOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad
Kapak Resmi


E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.

Yayınlanacak yazıları intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makaleler, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri de yayınlanabilir.

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Aralık 2020'da yayınlanacak olan 4. sayı için yazı kabulüne başlamıştır.

Sayı 3 - 25 Haz 2020
 1. MİLLİ KORUNMA KANUNUNDA 1946 VE 1954 DEĞİŞİKLİKLERİ
  Sayfalar 6 - 25
  Yağmur HODANCI , Hikmet Zeki KAPCI
 2. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ (AB) İLİŞKİLERİNDE 1990'LI YILLARIN ANALİZİ
  Sayfalar 26 - 56
  Diğdem SOYALTIN COLELLA
 3. YAPAY SİNİR AĞI VE REGRESYON İLE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE KİŞİ BAŞI GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA TAHMİNİ
  Sayfalar 57 - 72
  Şenay Hilal YILMAZ , Burcu ÖZCAN
 4. E-SPOR: SPOR ENDÜSTRİSİNDE YENİ BİR EKONOMİ
  Sayfalar 73 - 88
  Ayşe DEMİR , Kürşad SERTBAŞ
 5. KUTATGU-BİLİG’TEKİ MATEMATİK KAVRAMLARININ BİR ADAY MATEMATİK ÖĞRETMENİNE ANALİZ ETTİRİLMESİ
  Sayfalar 89 - 97
  Özlem ÇEZİKTÜRK
 6. ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 98 - 126
  Merve AKBAŞ , Nilay GEMLİK , Ramazan Özgür ÇATAR
 7. KOKU/BELLEK DEĞERLERDEN SÖZ NEFESİNE… RAYİHA ÇİÇEKLENMESİ ve “PİNHAN”…
  Sayfalar 127 - 149
  Fatih ARSLAN , İ̇lker İŞLER
 8. RAŞİD DİVANINDA YER ALAN TARİH MANZUMELERİNİN TAHLİLİ
  Sayfalar 150 - 173
  Fatih GÜNAY
 9. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN ORTADOĞU AĞIRLIKLI İSLAMCILIK POLİTİKASI
  Sayfalar 174 - 192
  Bahri Oğuzhan DEMİREZEN
 10. AŞIK VEYSEL'İN ŞİİRLERİNDE VEFA
  Sayfalar 193 - 212
  Seda GEDİK
 11. MODERN GRAFİK TASARIMDA FOVİZMİN ETKİSİ
  Sayfalar 213 - 230
  Emine YALUR
 12. OSMANLI ŞEM’HANELERİ VE MUMCU ESNAFI
  Sayfalar 231 - 250
  Neslihan ÜNAL
 13. ÂŞIK PAŞA’NIN GARİB-NAME’Sİ İLE HESİODOS’UN İŞLER VE GÜNLER ADLI ESERLERİNİN DİDAKTİK YÖNLERDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 251 - 261
  Ahmet ŞİMŞİR
 14. COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE AKADEMİSYENLERİN UZAKTAN EĞİTİM VE UZAKTAN MUHASEBE EĞİTİMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BİR ARAŞT
  Sayfalar 262 - 288
  Ersin KURNAZ , Murat SERÇEMELİ
 15. ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN AHMET MİDHAT EFENDİ’NİN “DÜRDANE HANIM” ROMANI
  Sayfalar 289 - 307
  Mustafa KARABULUT , Kenan TOHUMCU
 16. GENÇLİK VE AHLAKİ KAYITSIZLIK: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ KAYITSIZLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 308 - 335
  Nevzat GENCER
 17. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN KURUM BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 336 - 363
  Yasin KILIÇLI , Abdullah OĞRAK
 18. SINIF ÖĞRETMENİ̇ ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİ̇ ARASINDAKİ̇ İLİŞKİNİN ALT BOYUTLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ̇
  Sayfalar 364 - 376
  Hasan AYDEMİR , Yalçın KARALI
 19. KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 377 - 390
  Arif YILDIZ
 20. ARAP ve KAZAK TÜRK ATASÖZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ANLAM BENZERLİKLERİ
  Sayfalar 391 - 413
  Gülgül KANSEİTOVA , Nurzhan PARPİYEV , Eleonora KANSEİTOVA
 21. TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARI BAĞLAMINDA “BANKER BİLO” FİLMİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 414 - 440
  Erkan KAFA
 22. KONSTANTİNAPOL’ÜN FETHİ VE VEBA
  Sayfalar 441 - 459
  Ece YÜKSEL
 23. BÂKÎ ve NEDÎM DÎVÂNI’NDA İSTANBUL ÜZERİNE MUKAYESELİ BİR İNCELEME
  Sayfalar 460 - 480
  Nilüfer KARADAVUT
 24. KÜRESEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE ADALET ALGISI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 481 - 494
  Perihan EREN BANA
 25. ANFIS İLE DOĞALGAZ TALEP TAHMİNİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 495 - 511
  Eylem KALAYCI DEMİRCİ
Makale Şablonu

İndirmek için TIKLAYIN

Telif Hakları Sözleşmesi

İndirmek için TIKLAYIN
İnceleme Aşamaları

Ön İnceleme Formu için TIKLAYIN

Hakem Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Düzeltme İstenen Makale Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Dizgi-Mizanpaj Editörü Formu için TIKLAYIN

DUYURU

Haziran 2020 sayısı yayınlanmıştır. 19079

Aralık 2020 sayısı için yazı kabulüne başlanmıştır.

Sosyal Medya / Bağlantılar

1837218373183741847316886