e-ISSN: 2687-2641
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Salim DURUKOĞLU
Kapak Resmi
       

ARALIK 2022 sayısı için makale kotası dolmuştur. Gönderilecek makaleler en erken Nisan 2023 sayısında değerlendirilebilecektir.

Uluslararası hakemli ve E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna 2019 yılında ve yılda iki sayı yayınlayarak başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), 2021 yılından itibaren Nisan-Ağustos-Aralık olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.

Yayınlanacak yazıları hakem değerlendirmesine ek olarak intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makalelerin yanında sunulduğu yer, toplantı ve tarih bilgisinin belirtilmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması koşuluyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri ile kitap tanıtımları da yayınlanabilir.


2022 - Sayı: 9

Kitap İncelemesi

7. Ahvâli Nehri Nil Üzerine

Araştırma Makalesi

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI MÜZİK DERSİ İÇERİKLERİNİN İLKOKUL 1,2,3,4. SINIF MÜZİK DERSİ KAZANIMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İnceleme Makalesi

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMESİNE İLİŞKİN YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

AKILLI TELEFON KULLANICILARININ MOBİL İNTERNET REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMU

Araştırma Makalesi

YÖNECİNİN KULLANDIĞI GÜÇ KAYNAKLARI İLE İŞ TATMİNİ, İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Araştırma Makalesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIK BİLİMLERİ UZMANLIK YÜKSEK OKULUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Araştırma Makalesi

TÜRKÇE EZAN UYGULAMASI KARŞISINDA İSLAMCI BASIN (1943-1950)

Araştırma Makalesi

POLAT YÖRESİ GELİN TÜRKÜLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DAİR İZLER

Araştırma Makalesi

BORSA İSTANBUL BÜNYESİNDE KATILIM ENDEKSİ OLUŞTURULMASININ HİSSE SENEDİ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Başvuru Şablonları

Makale Şablonu'nu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Telif Hakları Sözleşmesi'ni İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İnceleme Şablonları

Ön İnceleme Formu için TIKLAYIN

Hakem Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Düzeltme İstenen Makale Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Dizgi-Mizanpaj Editörü Formu için TIKLAYIN

DUYURU

 19079Aralık 2022 sayısı için makale kotası dolmuştur. Gönderilecek makaleler en erken Nisan 2023 sayısında değerlendirilebilecektir.

doi

20151

Sosyal Medya / Bağlantılar

1837218373183741847316886 

16494  16495  16496  16503  16570 16633   16823 

 16824 17564  19288 22730 22803 

 23495     

   25002    

             Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Yerleşke / Malatya 

Telefon: 0533 5438933, https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad -- sdurukoglu@gmail.com -- usbaddergi@gmail.com 18414