e-ISSN: 2687-2641
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Salim DURUKOĞLU
Kapak Resmi
       

Ağustos 2022 sayısı için makale kotası dolmuştur. Gönderilecek makaleler en erken Aralık 2022 sayısında değerlendirilebilecektir.

Uluslararası hakemli ve E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna 2019 yılında ve yılda iki sayı yayınlayarak başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), 2021 yılından itibaren Nisan-Ağustos-Aralık olmak üzere yılda 3 sayı yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir.

Yayınlanacak yazıları hakem değerlendirmesine ek olarak intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makalelerin yanında sunulduğu yer, toplantı ve tarih bilgisinin belirtilmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması koşuluyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri ile kitap tanıtımları da yayınlanabilir.


2022 - Sayı: 8

Araştırma Makalesi

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI MÜZİK DERSİ İÇERİKLERİNİN İLKOKUL 1,2,3,4. SINIF MÜZİK DERSİ KAZANIMLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma Makalesi

TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİNDE AFORİZMALAR

Araştırma Makalesi

19. YÜZYIL SONLARINDA KIRKLARELİ MERKEZ İLÇEDE BULUNAN GAYRİMÜSLİM OKULLARI

Kitap İncelemesi

HİKÂYET-İ NİL-İ MÜBÂREK’İN AHVÂLİ (METİN-SÖZLÜK-İNCELEME)

Araştırma Makalesi

LÜKS MARKA DEĞERİ ALGISININ SADAKAT OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Araştırma Makalesi

FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINA BİR BAKIŞ: TÜRK İSLAM BİLİM İNSANLARI

Araştırma Makalesi

DEĞİŞEN PİYASALARDA LASTİK, DEMİR-ÇELİK, İLAÇ VE KİMYA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YAPILAN TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ

Araştırma Makalesi

BİR SİYASİ HİCİV ÖRNEĞİ OLARAK TERRY PRATCHETT’IN İLGİNÇ ZAMANLAR ROMANI

Araştırma Makalesi

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE GIDA GÜVENLİĞİ

Araştırma Makalesi

Spor Bilimleri Alanındaki Akademisyenlerin Öz Liderlik Düzeylerinin Politik Becerileri ile Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EVDEN ÇALIŞMANIN İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Kitap İncelemesi

KİTAP İNCELEMESİ İnan, A. (1991). Mustafa Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Araştırma Makalesi

TÜRKİYE’NİN KAMU DİPLOMASİSİNDE TRT WORLD’ÜN ROLÜ

Araştırma Makalesi

Oturak Âlemlerinden Barana Sohbetlerine Dönüşüm

Araştırma Makalesi

The Necessity, Advantages and Disadvantages of Industry 4.0: A Study of Turkish Graduate Students' Perceptions

Araştırma Makalesi

GÖÇ DURUMU VE GÖÇ NEDENİ EKSENİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HUKUK VE ADALET DERSİ TEORİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Araştırma Makalesi

THE ECHOES OF THE RECONSECRATION OF HAGIA SOPHIA AS A MOSQUE IN THE CONSERVATIVE MEDIA

Başvuru Şablonları

Makale Şablonu'nu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Telif Hakları Sözleşmesi'ni İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İnceleme Şablonları

Ön İnceleme Formu için TIKLAYIN

Hakem Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Düzeltme İstenen Makale Değerlendirme Formu için TIKLAYIN

Dizgi-Mizanpaj Editörü Formu için TIKLAYIN

DUYURU

 19079Nisan 2022 sayısı için makale kotası dolmuştur. Gönderilecek makaleler en erken Ağustos 2022 sayısında değerlendirilebilecektir.

doi

20151

Sosyal Medya / Bağlantılar

1837218373183741847316886 

16494  16495  16496  16503  16570 16633   16823 

 16824 17564  19288 22730 22803 

 23495     

   25002    

             Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Yerleşke / Malatya 

Telefon: 0533 5438933, https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad -- sdurukoglu@gmail.com -- usbaddergi@gmail.com 18414