Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Hasan KAVRUK İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye
Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Doç. Dr. Salim DURUKOĞLU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2429-7609 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Türkçe Eğitimi
Doktora Elif Merve KOÇ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2973-3710 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti, Osmanlı Düşünce Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi

Alan Editörü

Prof. Dr. İrfan KALAYCI INONU UNIVERSITY Türkiye
Politik İktisat
Prof. Dr. Ahmet KARA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6196-2292 Türkiye

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim programları ve öğretim.

Eğitim programları ve öğretim bilim dalı profesörü

Eğitim Programları ve Öğretim
Doç. Dr. Bilal GENÇ ERCIYES UNIVERSITY 0000-0002-6231-6057 Türkiye

ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Bilal GENÇ
2. Doğum Tarihi: 14 Mart 1975
3. Unvanı: Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu: Doktora
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Batı Dilleri ve Ed. Böl İngiliz Dili ve Edeb. ABD Erciyes Üniversitesi 2000
Y. Lisans Batı Dilleri ve Edeb. ABD İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Erciyes Üniversitesi 2003
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Yabancı Diller Eğitimi ABD İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Çukurova Üniversitesi 2007
5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 04.06.2010
Doçentlik Tarihi : 18.03.2018
Profesörlük Tarihi :
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1. Carly Churchill’in Top Girls ve Fen Adlı Oyunlarında Feminist Söylem, Kafkas Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2009. (Rana Biçer).
2. Language Learning Motivation Levels of Private Primary School Students, Kafkas Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2010. (Gülşen Erişen).
3. Turkish ELT Students’ Reading Anxiety and Their Strategies Use, Kafkas Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2010. (Hayrettin Köroğlu).
6.2. Yönetilen Doktora Tezleri :
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Bada, E. & Genç, B. (2008). Pausing preceding and following to in to-infinitives: A study with implications to reading and speaking skills in ELT. Journal of Pragmatics 40 (11), 1939-1949. (doi: 10.1016/j.pragma.2008.03.010)
Genc, B. (2013). Differences in English Vocabulary Use: Insights from Spoken Learner Corpus and Native Speaker Corpus. Education and Science 38 (167), 41-49.
Yakut İ., Genç B., Bada E. (2021). Epicene pronoun usage in the social sciences: The case of research articles. Journal of English for Academic Purposes, 52, Doi: 10.1016/j.jeap.2021.101005
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Genç, B. & Bada, E. (2005). Culture in Language Learning And Teaching. The Reading Matrix: An International Online Journal 5 (1), 73-84.
Genç, B. & Bada, E. (2006). Oral Narrative Discourse of Anaphoric References of Turkish EFL Learners. The Reading Matrix: An International Online Journal 6 (2), 135-143.
Bada, E. & Genç, B. (2007). An Investigation into the Tense/Aspect Preferences of Turkish Speakers of English and Native English Speakers in Their Oral Narration. The Reading Matrix: An International Online Journal 7 (1), 141-150.
Büyükkarcı, K. & Genç, B. (2009). Discourse Markers: The Case Of And in the Speech of Turkish Speakers of English. The Linguistics Journal 4 (2), 40-50.
Genç, B. & Bada, E. (2010). English as a World Language in Academic Writing. The Reading Matrix: An International Online Journal 10 (2), 142-151.
Genç, B., Mavasoğlu, M. & Bada, E. (2010). Types and Functions of Repetitions in the Narrations of Turkish Speakers of French. Novitas Royal: Research on Youth and Language 4 (2), 216-224.
Genc, B., Ozkan, Y., & Bada, E. (2010). Pausing preceding and following to in to-infinitives of Obama’s G-20 summit speech in London: Read vs spontaneous speech. International Journal of English and Literature 1 (2), 16-20.
Ozkan, Y., Genc, B. & Bada, E. (2010). Pausing preceding and following that in that-clauses of Obama’s G-20 Summit Speech in London: read vs. spontaneous speech. 3L: The Southeast Asian Journal of English Language 16 (2), 47-65.
Bada, E., Genc, B. & Ozkan, Y. (2010). Pausing preceding and following prepositions in prepositional phrases of Obama’s inaugural speech. International Research Journal of Arts & Humanities, 38, 137-153.
Genç, B., Mavasoğlu, M. & Bada, E. (2011). Pausing preceding and following à/de in infinitive phrases in the production of native and non-native speakers of French. Arizona Working Papers in SLA & Teaching, 18 (2011), 1-11.
Genç, B., Mavasoğlu, M. & Bada, E. (2011). Pausing preceding and following que in the production of native speakers of French. The Canadian Journal of Applied Linguistics 14 (1), 144-154.
Genc, B. & Buyukkarcı, K. (2013). An Assessment of Pre-service Language Teachers’ Practicum Observation Forms: Descriptive Observation vs. Critical Observation. Educational Research eJournal 2 (2), 83-91. (doi: 10.5838/erej.2013.22.01)
Sahin, M. & Genc, B. (2015). Writing Self-Efficacy of International Students Learning Turkish as a Second Language. The Reading Matrix: An International Online Journal 15 (2), 210-217.
Bada, E., Ozkan, Y. &. Genc, B. (2015). The effective public speaker for students of English. International Journal of Communication 25 (1-2), 7-19.
Kılıc, M., Genc, B., & Bada, E. (2016). Topical Structure in Argumentative Essays of EFL Learners and Implications for Writing Classes. Journal of Language and Linguistics Studies 12 (2), 107-116.
Bada, E. & Genc, B. ((2018). Sustainability in English Academic Writing: The Binary Dilemma on Pronoun Utilization. Discourse and Communication for Sustainable Education 9 (2), 40-48. (doi: 10.2478/dcse-2018-0013)
Genc, B., Darmaz, V. (2018). The views of ELT student-teachers on initial teacher education programme in Turkey through EPLTE. Asian Journal of English Language Studies (AJELS), 6(1), 1-24.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Özkan, Y., Bada, E., Genç, B. (2007). Individual-based Grammar Instruction. In Current Issues in Language Teaching: Proceedings (pp. 81-93). Mersin, Turkey: Çağ University.
Büyükkarcı, K. & Genç, B. (2007). Classroom Management and Student-Teacher Attitudes towards Students’ Behaviors. In A. Ersöz (Ed.) The 11th International INGED ELT Conference Proceedings (pp.59-65). Ankara, Inged.
Bada, E. & Genç, B. (2008). Situations and Options in Classroom Management: interventionism, non-interventionism or interactionism? In N. Kunt, J. Shibliyev, F. Erozan (Eds.) ELT Profession: Challenges and Prospects (pp. 246-253). The Proceedings of the 2nd International Conference on ELT, 2006, Eastern Mediterranean University, Turkish Republic of Northern Cyprus: Lincom Europa.
Göksu, A. & Genc, B. (2011). The Contribution of the European Language Portfolio to Autonomy in Reading Skills. In D. Gardner (Ed.). Fostering Autonomy in Language Learning (pp.99-105). Gaziantep: Zirve University. Retrieved from http://ilac2010.zirve.edu.tr
Genç, B., Darmaz, V. (2017). Niyazi Mısrî’de Modern Eğitim Anlayışının İzleri. Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
Genç, B. & Darmaz, V. (2018). Niyazi Mısri’de Modern Eğitim Anlayışının İzleri. In N. Akpolat, F. Karaman, M. Arslan (Eds.) Uluslararası Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu (Vol II, pp.107-116) Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi.
Darmaz, V., Genç, B. (2018). Student-teachers' views regarding the curriculum of English language teacher education in Turkey. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), 163 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bada, E., Genc, B., & Ozkan, Y. (2011). “Speak the Real: News Articles as Major Source for Oral Competence”. In. D. J. Alonso (Ed.) English as a Second Language (pp.121-134). New York: Nova Publishers.
Bada, E., Ozkan, Y., Genc, B. (2012). Culture of Learning. Norbert Seel (ed.), Encyclopedia of the Sciences of Learning, (1st ed., Vol. 2, pp. 885-888). New York: Springer Science+Business Media.
Bada, E., Ordem, E., Genc, B. (2014). “The Political Aspects of English as a Foreign Language Education/ Empowering Learners through a Participatory Approach to Instruction”. In S. Celik (Ed.) Approaches and Principles in English as a Foreign Language (EFL) Education (pp.351-357). Ankara: Eğiten Kitap.


Approaches and Principles in English as a Foreign Language (EFL) Education, Bölüm adı:(The Political Aspects of English as a Foreign Language Education: Empowering Learners through a Participatory Approach to Instruction) (2020)., BADA ERDOĞAN,ÖRDEM ESER,GENÇ BİLAL, Vizetek, Editör:Servet Çelik, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 6, ISBN:9786057533338, İngilizce(Bilimsel Kitap)
Eğitimde Hikayenin Gücü, Bölüm adı:(Yabancı Dil Eğitiminde Hikayenin Gücü) (2019)., GENÇ BİLAL, İnönü Üniversitesi Yayınevi., Editör:Cengiz Yakıncı, Ahmet Kızılay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 5, ISBN:9758573363, İngilizce(Bilimsel Kitap)
İngiltere ve İslam Dünyası (1558 - 1713) (2021), GENÇ BİLAL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Editör:Ali Berktay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 404, ISBN:9786254053283, Türkçe (Kitap Tercümesi)

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Genç, B. (2004). The Nature of Reflective Thinking and Its Implications for Inservice Teacher Education. Çukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiü Dergisi 13 (1), 235-243.
Genç, B. (2004). New Trends in Teaching and Learning Vocabulary. Çukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiü Dergisi 13 (2), 117-126.
Genç, B. (2009). Değerler Felsefesi Bağlamında Dilbilim. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3, 197-205.
Genç, B. & Elkılıç, G. (2010). Wilde’ın The Happy Prince ve Swift’in A Modest Proposal Adlı Eserlerinde Artgönderimler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2), 105-112.
Genç, B. & Büyükkarcı, K. (2011). The Use of Deixis in the Speeches of Turkish Speakers of English. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, 37-44.
Genç, B. & Büyükkarcı, K., Göksu, A. (2012). Differences in linguistic and discourse features of narrative writing performance. Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 1 (2), 40-47.
Büyükkarcı, K. & Genç, B.(2012). Learning Styles of ELT Students and the Relationship between Their Academic Success and Learning Styles. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2), 89-98.
Göksu, A., & Genç, B. (2013). A Longitudinal Study of Effects of European Language Portfolio on Reading Skill. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (1), 131-144.
Buyukkarcı, K., Göksu, A. & Genc, B. (2013). The Effect of Practicum on the Discipline Orientations of Pre‐service Teachers. International Online Journal of Education and Teaching 1 (1), 19-28.
Genc. B. (2013). Öğrenme Kuramlarına Göre Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 37-50.
Genc, B., Göksu, A., Buyukkarcı, K. (2014). Differences in linguistic features of spontaneous speech: The Case of Obama’s Speeches at the London, Toronto and Cannes G-20 Summit Press Conferences. Çukurova University Faculty of Education Journal 43 (1), 39-45. (doi:10.141812/cufej.2014.03)
Genc, B. (2014). An analysis of Turkish EFL learners' vocabulary use across different speaking tasks. Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 1, 20-28. (doi: 10.12973/dee.11.222)
Genc, B., Kılıç, M. & Bada, E. (2014). On the Teachability of Pausing Strategies in Foreign Language Learning. Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences 11 (2), 317-324.
Genc, B. (2016). Birinci Dil Ediniminin Sözcük Edinimi Sürecinde Doğuştancı, Davranışçı, Bağlantıcı ve Sosyal Bilişselci Teoriler. Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 18, 69-80. (doi 10.12973/dee.11.302)
Genc, B., Darmaz, V., Ulkersoy, N. (2018). An Analysis of Topical Structure in Argumentative Essays of EFL Learners. Suleyman Demirel University International Journal of Eductional Studies 5 (2), 33-39.

Genç, B., Ülkersoy, N., Darmaz, V. (2021). Initial consonant cluster epenthesis in Turkish and its implications to EFL. Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi, 3(1), 28-37., Doi: 10.47806/ijesacademic.773329 (Kontrol No: 6995289)

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar (Editörlük)
Akınoğlu, Alper; Ulusoy, Rıfat; Bada, Erdoğan; Genç, Bilal. (2008). Proceedings of the Second Annual YÖK-SUNY Collaboration Symposium Scientific Collaboration For Sustainable Development. Adana: Çukurova University.
Çelebi, E., Önal, M. & Genç,B. (2016). İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2).
Demir, S. Önal, M., Göktolga, O. & Genç, B. (2017). İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2).
7.8. Uluslararası atıflar
Atıflar belgenin sonuna eklenmiştir.
8. Ulusal ve Uluslararası Projeler
1. EFL Educators Workshop (Washington D. C.- Dallas/Texas), Diğer (Uluslararası), Bursiyer, ABD Büyükelçiliği, Kültür Ataşeliği, İngilizce Eğitim Ofisi, 08/03/2013-24/03/2013 (ULUSLARARASI)
2. 25 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında Higher Vocational State School in Wloclawek (Polonya) ile Erasmus Kapsamında öğretim üyesi değişimi (ders verme).
3. 12 ile 18 Eylül 2021 tarihleri arasında University of Latvia (Letonya) ile Erasmus Kapsamında öğretim üyesi değişimi (ders verme).

9. İdari Görevler

• Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkan Yardımcılığı (15.12.2009-01.06.2010)
• İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı (16.08.2010-15.07.2022)
• İnönü Üniversitesi Bologna Rehberi (15.02.2011-15.07.2022)
• Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı (26.07.2022-….)
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller

İngilizce
Yrd. Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim
Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Dr. Esra MACİT HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ, HAKKARİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0002-2871-0915 Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Matematik Eğitimi

Yayın ve Danışma Kurulu

Ass. Prof. Ljubica Jocic KNEZEVİC
Belgrade Unıversity – Serbia

Doç. Dr. BAKTYGUL KULZHANOVA
Al-Farabi Kazakh National Üniversitesi - Kazakistan

Doç. Dr. Oğuz HACİYEV
Nahcivan Devlet Üniversitesi - Nahcivan

Doç. Dr. Mahmut AÇAK
İnönü Üniversitesi

Dr. Margareta ASLAN
Üniversitatea Babeş – Bolyai

Dr. Yelena ÇEKUŞKİNA
Churagh Devlet Üniversitesi - Çuvaşistan
Prof. Dr. Ahmet BURAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8430-1008 Türkiye
Filoloji, Dilbilimi
Prof. Dr. Ali ESGİN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyoloji
Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Filoloji, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Ersan ERSOY İnönü Üniversitesi 0000-0002-1050-0602 Türkiye
Sosyoloji
Prof. Dr. Ercan ALKAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Filoloji, Dilbilimi
Prof. Dr. Fatih ARSLAN Fırat Üniversitesi 0000-0002-9231-1820 Türkiye
Filoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Hatice İÇEL NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk Halk Bilimi, Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Kenan Ziya TAŞ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Osmanlı Düşünce Tarihi, Osmanlı Merkez Teşkilatı, Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi, Osmanlı Taşra Teşkilatı, Osmanlı Toplumu, Osmanlı Tarihi
Adı ve Soyadı : Namik Kemal ŞAHBAZ Ünvan : Prof. Dr. Birim : Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doğum Yeri : İSKENDERUN İş Adres : MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YENİŞEHİR KAMPÜSÜ 33160 YENİŞEHİR/MERSİN Telefon : +90-324-3412815 Faks : +90-324-3412823 e-Mail : nksahbaz@mersin.edu.tr nksahbaz@gmail.com tomermersin@gmail.com URL : http://apbs.mersin.edu.tr/nksahbaz Researcher ID : I-7743-2017 Scopus ID : Orcid ID : 0000-0003-2462-3002 Scholar ID : h-index : 0 Puan : 21957 Yabancı Dil/Seviyesi : İngilizce, B, KPDS, 71
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Tarihi, İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Nesrin SİS İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Ali AYHAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Müzik Eğitimi
Prof. Dr. Ali DUMAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7836-9383 Türkiye

1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1985 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat fakültesinde yüksek öğretimine başladı. 1991 yılında mezun olduktan sonra Milli Eğitim'de öğretmenliğe geçti. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku Anabilim dalında yüksek lisansa başladı. 1993 yılında yeni açılan İnönü Üniversitesi İlahiyat fakültesine araştırma görevlisi oldu. 1994 yılında “1115 Tarihli Şeriye Siciline Göre Kastamonu'da Günlük Hayat” isimli tezde bilimde uzman oldu. Aynı yıl Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Hukuku anabilim dalında doktoraya başladı. 1999 yılında “İslam Hukukuna Göre Siyasi Fikir Hürriyeti” adlı Tezle bilim doktoru oldu. 2000 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2017 yılında doçent oldu. Kasım 2017 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslam Hukuku Ana Bilim Dalına DOÇENT olarak atandı. 2022 yılında profesör oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Duman'ın 40'a yakın makalenin yanında, İzmirli İsmail Hakkı'nın İlmi Hilaf İsimli Kitabının Dipnotları Olarak Sadeleştirilmesi, İlitam Ve İlahiyat Fakülteleri İçin İslam Hukuk Usulü Dersleri, Şia Ve Ehli Sünnet Fıkhına Göre Mut'a, İmam Malik gibi yayınlanmış kitapları ve Çağları Aşan Bilge İmam-ı Azam Ebu Hanife kitabının editörlüğü, pek çok kitapta bölüm yazarlığı pek çok yayına hazır eserleri ve yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır .

İslam Hukuku
Doç. Dr. Aytek MEMMEDOVA Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Azerbaycan
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Yrd. Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim
Dr. Ramazan ERTÜRK Milli Eğitim Bakanlığı 0000-0002-8140-0895 Türkiye

Dr.  Ramazan ERTÜRK, 1999 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanmış ve bu bölümden 2003 yılında mezun olup sınıf öğretmeni olarak Kastamonu iline atanmıştır. Sırasıyla Kastamonu, Düzce ve Bolu illerinde görev yapmıştır. Bu süreçte müdür yetkili öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve öğretmenlik görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisansını, 2021 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında Doktora Programını tamamlamıştır.

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Bilimleri, Eğitim Politikaları, Eğitim Yönetimi
Prof. Dr. Bayram BAŞ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3569-9395 Türkiye
Türkçe Eğitimi
Doç. Dr. Cemile KINACI ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Türkiye
ÖZGEÇMİŞ İlk ve ortaokulu memleketi Ankara’da tamamladı. 1999 yılında aynı şehirde liseyi bitirdi ve Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Kazak-Kırgız Anabilim Dalında lisans eğitimine başladı. 2003 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nü bölüm birincisi olarak bitirdi. Lisans eğitiminin ardından özel bir bursla İsviçre’nin Cenevre şehrine gitti. Cenevre’de Ècole-Club Migros’da Fransızca eğitimi aldı. 2004 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Kazak-Kırgız Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak Kazak edebiyatı ile ilgili çalışmalarını bölüm bünyesinde devam ettirdi. 2007 yılında “Kazak Şairi Säken Seyfullin’in Kökşetaw Poeması – Aktarma, Dil ve Üslûp Bakımından İnceleme-” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı’nda Doktora programına başladı. 2008’de “Moskova’daki Sovyet Yazarlar Birliği Karar Tutanaklarının İncelenmesi ve Bu Tutanaklarda Alınan Kararların Kazak Sovyet Edebiyatına Tesirleri (1934-1990)” başlıklı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ile bir yıllığına Moskova’ya gitti. Aynı zamanda bu dönemde Moskova’da Puşkin Rus Dili Devlet Enstitüsünde Rusça eğitimi de aldı. 2010 yılında Kazakistan’ın Kızılorda şehrinde Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bir yıl misafir öğretim elemanı olarak görev yaptı. Kazakistan’daki görevi sırasında Kazak edebiyatı üzerine çeşitli alan çalışmalarında bulundu. 2014 yılında “Kazak Sovyet Edebiyatında İmaj ve Kimlik” adlı doktora tezini savunarak doktor unvanını aldı. Cemile Kınacı, 2015’ten bu yana Avrasya Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyesidir. Kınacı 2015 yılında büyük Kazak Ozanı Süyinbay Aronulı’nın Türkiye’de tanıtılmasına katkılarından dolayı Kazakistan Almatı Eyalet Valiliği tarafından “Süyinbay Aronulı 200. Yıl Madalyası” ile ödüllendirilmiştir. 2017 yılında ise Kazak dili ve edebiyatının Türkiye’de tanıtılmasına ve Türk-Kazak ilişkilerinin gelişmesine katkılarından dolayı Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından “Kazakistan-Türkiye Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme” Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Kınacı’nın Kazak Edebiyatında İmaj ve Kimlik (1925-1991), Kazak Tiyatrosunda Kadın Meselesi (1920-1928) adlı iki telif kitabı vardır. Ayrıca Kazak edebiyatından yaptığı Ulpan, Benim Adım Koca, Marhuma, Süzge Hanım-Bozok Güzeli adlı çevirileri bulunmaktadır.
Filoloji
Doç. Dr. Ebru ŞENOCAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Marufjon YULDASHEV Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü 0000-0001-5239-4804 Özbekistan
Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Biçimbilimi, Dil Kullanım Bilimi
Türkçe Eğitimi, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı

16494  16495  16496  16503  16570 16633   16823 

 16824 17564  19288 22730 22803 

 23495     

   25002    

             Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD), İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Yerleşke / Malatya 

Telefon: 0533 5438933, https://dergipark.org.tr/tr/pub/usbad -- sdurukoglu@gmail.com -- usbaddergi@gmail.com 18414