Yıl 2015, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 225 - 244 2015-02-01

A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme

Bayram BAŞ [1] , Esra ÖRS [2]


In this study, male and female students,  who are at the first grade of primary school,  are analysed in point of their spiritual self expression. And, in course of visual reading, their use of fictional elements and vocabulary is determined. The research is carried out by using case study which is a kind of qualitative research method. 5 female and 5 male students practice reading with target visuals and their speeches are transferred to written texts with audio recording.  As a result of this study, it is observed that students blend these visuals with their own learnings on the basis of their past experiences and then transfer them with fictions of their imaginary world. Also, students attribute a meaning to the words in the text according to their social norms. No significant difference is observed in terms of male and female students` use of different words and the total number of words they use. 

In this study, male and female students, who are at the first grade of primary school, are analysed in point of their spiritual self expression. And, in course of visual reading, their use of fictional elements and vocabulary is determined. The research is carried out by using case study which is a kind of qualitative research method. 5 female and 5 male students practice reading with target visuals and their speeches are transferred to written texts with audio recording. As a result of this study, it is observed that students blend these visuals with their own learnings on the basis of their past experiences and then transfer them with fictions of their imaginary world. Also, students attribute a meaning to the words in the text according to their social norms. No significant difference is observed in terms of male and female students` use of different words and the total number of words they use
 • Abacı, O. (2007). Sanat ve Sanat Eğitiminde İlköğretim. Ayla Oktay&Özgül Polat Unutkan (Ed.), İlköğretimde Alan Öğretimi. İstanbul:Morpa. 207-223.
 • Ak, B. (2014). Rüzgârın Üzerindeki Şehir. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Arnheim, R. (2012). Görsel Düşünme. (Çev: R. Öğdül). İstanbul:Metis.
 • Baş, B. (2010). Söz Varlığı Oluşumunda ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. TÜBAR-XXVII . Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 137-159.
 • Berger, J. (2007). Görme Biçimleri, Salman, Y. (Çev.). İstanbul: Metis. (Özgün eser 1972 tarihlidir).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema.
 • Güneş, F. (2013). Görsel Okuma Eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-17.
 • Kantemir, Enise. (1979). Çocuk Kitapları Sorunu. Ankara: AÜ EFD, Sayı: 1-4, s.191-202.
 • Kaynar Tanır A., & Çıldır, Z. (2011). Okulöncesi Dönem Yazınsal Çocuk Kitabı Kapaklarının Görsel Tasarım ve Çocuğa Görelik Bakımından Değerlendirilmesi, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu ( Yay. Haz.: Sedat Sever). 5-7 Ekim 2011, Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM). 563-576.
 • Kırbaş, A., Orhan, S., & Topal, Y. (2012). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Görsel Ögelere Öğretmen Görüşlerinden Hareketle Eleştirel Bir Bakış. Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2225-2235.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Parsa, A. F. (2004). Televizyonda Görsel Okur-Yazarlık ve Anlamlandırma: TV Reklamlarının Anlamlandırılmasında Görüntünün Rolü ve Göstergebilimsel Çözümlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Schneider, L. (2013). Elif’in Doğum Günü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Uçar, T. K. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılâp.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bayram BAŞ

Yazar: Esra ÖRS

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2015

Bibtex @ { eku74183, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {225 - 244}, doi = {10.17244/eku.36093}, title = {A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme}, key = {cite}, author = {BAŞ, Bayram and ÖRS, Esra} }
APA BAŞ, B , ÖRS, E . (2015). A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama , 11 (1) , 225-244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5464/74183
MLA BAŞ, B , ÖRS, E . "A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme". Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (2015 ): 225-244 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5464/74183>
Chicago BAŞ, B , ÖRS, E . "A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme". Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (2015 ): 225-244
RIS TY - JOUR T1 - A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme AU - Bayram BAŞ , Esra ÖRS Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 244 VL - 11 IS - 1 SN - -1304-9496 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme %A Bayram BAŞ , Esra ÖRS %T A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme %D 2015 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD BAŞ, Bayram , ÖRS, Esra . "A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme". Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 / 1 (Şubat 2015): 225-244 .
AMA BAŞ B , ÖRS E . A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme. Journal of Theory and Practice in Education. 2015; 11(1): 225-244.
Vancouver BAŞ B , ÖRS E . A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2015; 11(1): 244-225.