PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme

Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 1, 225 - 244, 01.02.2015

Öz

In this study, male and female students,  who are at the first grade of primary school,  are analysed in point of their spiritual self expression. And, in course of visual reading, their use of fictional elements and vocabulary is determined. The research is carried out by using case study which is a kind of qualitative research method. 5 female and 5 male students practice reading with target visuals and their speeches are transferred to written texts with audio recording.  As a result of this study, it is observed that students blend these visuals with their own learnings on the basis of their past experiences and then transfer them with fictions of their imaginary world. Also, students attribute a meaning to the words in the text according to their social norms. No significant difference is observed in terms of male and female students` use of different words and the total number of words they use. 

Kaynakça

 • Abacı, O. (2007). Sanat ve Sanat Eğitiminde İlköğretim. Ayla Oktay&Özgül Polat Unutkan (Ed.), İlköğretimde Alan Öğretimi. İstanbul:Morpa. 207-223.
 • Ak, B. (2014). Rüzgârın Üzerindeki Şehir. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Arnheim, R. (2012). Görsel Düşünme. (Çev: R. Öğdül). İstanbul:Metis.
 • Baş, B. (2010). Söz Varlığı Oluşumunda ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. TÜBAR-XXVII . Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 137-159.
 • Berger, J. (2007). Görme Biçimleri, Salman, Y. (Çev.). İstanbul: Metis. (Özgün eser 1972 tarihlidir).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema.
 • Güneş, F. (2013). Görsel Okuma Eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-17.
 • Kantemir, Enise. (1979). Çocuk Kitapları Sorunu. Ankara: AÜ EFD, Sayı: 1-4, s.191-202.
 • Kaynar Tanır A., & Çıldır, Z. (2011). Okulöncesi Dönem Yazınsal Çocuk Kitabı Kapaklarının Görsel Tasarım ve Çocuğa Görelik Bakımından Değerlendirilmesi, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu ( Yay. Haz.: Sedat Sever). 5-7 Ekim 2011, Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM). 563-576.
 • Kırbaş, A., Orhan, S., & Topal, Y. (2012). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Görsel Ögelere Öğretmen Görüşlerinden Hareketle Eleştirel Bir Bakış. Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2225-2235.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Parsa, A. F. (2004). Televizyonda Görsel Okur-Yazarlık ve Anlamlandırma: TV Reklamlarının Anlamlandırılmasında Görüntünün Rolü ve Göstergebilimsel Çözümlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Schneider, L. (2013). Elif’in Doğum Günü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Uçar, T. K. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılâp.

-

Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 1, 225 - 244, 01.02.2015

Öz

In this study, male and female students, who are at the first grade of primary school, are analysed in point of their spiritual self expression. And, in course of visual reading, their use of fictional elements and vocabulary is determined. The research is carried out by using case study which is a kind of qualitative research method. 5 female and 5 male students practice reading with target visuals and their speeches are transferred to written texts with audio recording. As a result of this study, it is observed that students blend these visuals with their own learnings on the basis of their past experiences and then transfer them with fictions of their imaginary world. Also, students attribute a meaning to the words in the text according to their social norms. No significant difference is observed in terms of male and female students` use of different words and the total number of words they use

Kaynakça

 • Abacı, O. (2007). Sanat ve Sanat Eğitiminde İlköğretim. Ayla Oktay&Özgül Polat Unutkan (Ed.), İlköğretimde Alan Öğretimi. İstanbul:Morpa. 207-223.
 • Ak, B. (2014). Rüzgârın Üzerindeki Şehir. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Arnheim, R. (2012). Görsel Düşünme. (Çev: R. Öğdül). İstanbul:Metis.
 • Baş, B. (2010). Söz Varlığı Oluşumunda ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. TÜBAR-XXVII . Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 137-159.
 • Berger, J. (2007). Görme Biçimleri, Salman, Y. (Çev.). İstanbul: Metis. (Özgün eser 1972 tarihlidir).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema.
 • Güneş, F. (2013). Görsel Okuma Eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-17.
 • Kantemir, Enise. (1979). Çocuk Kitapları Sorunu. Ankara: AÜ EFD, Sayı: 1-4, s.191-202.
 • Kaynar Tanır A., & Çıldır, Z. (2011). Okulöncesi Dönem Yazınsal Çocuk Kitabı Kapaklarının Görsel Tasarım ve Çocuğa Görelik Bakımından Değerlendirilmesi, 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu ( Yay. Haz.: Sedat Sever). 5-7 Ekim 2011, Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM). 563-576.
 • Kırbaş, A., Orhan, S., & Topal, Y. (2012). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Görsel Ögelere Öğretmen Görüşlerinden Hareketle Eleştirel Bir Bakış. Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(4), 2225-2235.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar).Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Parsa, A. F. (2004). Televizyonda Görsel Okur-Yazarlık ve Anlamlandırma: TV Reklamlarının Anlamlandırılmasında Görüntünün Rolü ve Göstergebilimsel Çözümlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Schneider, L. (2013). Elif’in Doğum Günü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Uçar, T. K. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılâp.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bayram BAŞ>

0000-0003-3569-9395


Esra ÖRS>

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Baş, B. & Örs, E. (2015). A study on visual reading skills of first grade students at primary school / İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin görsel okuma becerileri üzerine bir inceleme . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 11 (1) , 225-244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eku/issue/5464/74183