Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözümler

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 2351 - 2391, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1146349

Öz

Bu çalışmada Fransa’da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarınca uygulanan Türkçe eğitimi sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Daha önceki çalışmalar “Anadili ve Kültür Dersleri” (Enseignement des Langues et Cultures d’Origine / ELCO) ve “Uluslararası Yabancı Dil Dersleri” (Enseignements Internationaux De Langues Etrangères / EILE) kapsamında olan okullardaki Türkçe dersleriyle ilgilidir. Bu sebeple bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen Türkçe derslerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma, Türkçe dersine yönelik öğretim programı, ders materyalleri ve mevcut eğitim ortamına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri çerçevesinde yapılandırılmıştır. Araştırma, iç içe geçmiş tek durum çalışması ile desenlenmiş nitel bir çalışmadır. İnceleme nesnelerini, Paris’te bulunan sivil toplum kuruluşları, bu kuruluşlarda kullanılan eğitim programları ve materyalleri oluşturmaktadır. Çalışma grubuna, DİTİB ve Milli Görüş öğretmenleri, bu derneklerde Türkçe derslerine katılan 9-15 yaş grubundaki 15 öğrenci ve velileri dâhil olmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme ve doküman incelemesi kullanılmış, veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada, sivil toplum kuruluşlarında yürütülen Türkçe öğretme sürecine yönelik bulgular sunulmuştur. Türkçe dersi esnasında karşılaşılan sorunlar; “müfredata, ders materyallerine ve öğretim programına, öğretmen seçimine, ders işlenişine, öğretmen, öğrenci ve veli iletişimine ve öğrencilerin konuşma dili olarak Fransızcayı seçmesine bağlı sorunlar” kategorileri altında bulgulanmıştır. Araştırmada kategorilendirilmiş sorunlara yönelik olarak öğretmen, öğrenci ve velilerce sunulan çözüm önerileri de aktarılmıştır.

Kaynakça

 • Arabacı, F. (1997). Fransa’da Müslüman toplumun örgütlenmesi ve Türk İslam kimliğini korumada cami ve derneklerin fonksiyonu. Diyanet İlmi Dergi, 33(3), 87-106.
 • Akıncı, M.A. (2007, Mayıs 5-6). Fransa’da Türkçe Ana Dili Eğitimi ve İki Dilli Türk Çocuklarının Dil Becerileri. II. Avrupa Türk Dili Bilgi Şöleni, Ankara.
 • Arı, T. (2015). İki Dilli Türk Çocuklarının ve Velilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme Tutumları (Aisne Bölgesi-Fransa Örneği). (Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • BBC (2019, Şubat 6). Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor? 10 Haziran 2022 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47134873 adresinden alındı.
 • Büyüköztürk, Ş., vd. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21. Baskı). Pegem Akademi.
 • Causeur (2021, Nisan 27): Les Turcs en France: un “isolat” séparatiste?, 05 Temmuz 2022 tarihinde https://www.causeur.fr/les-turcs-en-france-un-isolat-separatiste-197281 adresinden alındı.
 • Centre Culturel Anatolie (2020): Qui sommes- nous?, 05 Temmuz 2022 tarihinde https://cca-anatolie.com/ adresinden alındı. CNED (2020): https://www.cned.fr/scolaire/lycee/general
 • Deprieck, M. (2015, Mart 03). Bruno Le Maire veut expulser de l’école les “langues et culture d’origine”. L’Express: 10 Temmuz 2022 tarihinde https://www.lexpress.fr/actualite/politique/lr/bruno-le-maire-veut-expulser-de-l-ecole-les-langues-et-cultures-d-origine_1657272.html adresinden alındı.
 • Dervişoğlu, G (2018). L’enseignement de la langue et culture d’origine turque en Alsace depuis 2013: quel nouveau dispositif, quel nouveau public?. (Doktora Tezi). Strasbourg Üniversitesi. Strasbourg.
 • DITIB (2022): Eğitim ve Uyum Faaliyetleri. 03 Temmuz 2022 tarihinde http://www.ditib.de/default1.php?id=6&sid=5&lang=en adresinden alındı.
 • Elysée (2020, Şubat 18). Protéger les libertés en luttant contre le séparatisme islamiste: conférence de presse du Président Emmanuel Macron à Mulhouse. 06 Temmuz tarihinde https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/18/proteger-les-libertes-en-luttant-contre-le-separatisme-islamiste-conference-de-presse-du-president-emmanuel-macron-a-mulhouse adresinden alındı.
 • Fortin, F (2020). Lutte contre le séparatisme islamiste : d'abord contrer les influences étrangères. Banques des Territoires. 10 Temmuz 2022 tarihinde https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-le-separatisme-islamiste-dabord-contrer-les-influences-etrangeres adresinden alındı.
 • IGMG (2020): IGMG Genel Merkez Yapılanması. 12 Temmuz 2022 tarihinde https://www.igmg.org/tr/hakkimizda/2/ adresinden alındı. IGMG Eğitim Başkanlığı. (2016). Anadilim Türkçe Hazırlık 1. (1. Baskı). 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı, (2016). Anadilim Türkçe Hazırlık 2. (1. Baskı). 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2002). Temel Bilgiler 3. (2. Baskı). İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Yayınları
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2009). Temel Bilgiler 2. (12. Baskı). İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Yayınları
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2012). Temel Bilgiler 1. 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2012). Temel Bilgiler 2. (27. Baskı). 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2012). Temel Bilgiler 3. (27. Baskı). 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2017). Orta Öğretim Müfredatı. (1. Baskı). Plural Publications GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2017). Temel Eğitim Müfredatı. (1. Baskı). Plural Publications GmbH
 • IGMG Genel Sekreterlik (2015, Kasım 06). Yayınevi – “Bu topraklarda İslam’ın yer edinmesine katkı sağlıyoruz.” 25 Haziran 2022 tarihinde https://www.igmg.org/tr/yayinevi-bu-topraklarda-islamin-yer-edinmesine-katki-sagliyoruz/ adresinden alındı.
 • INALCO (2020): J’apprends le turc à Inalco. 10 Temmuz 2002 tarihinde http://www.inalco.fr/langue/turc adresinden alındı.
 • Kara İ., & Yılmaz A. (2021). Activities for Mother Tongue Education and Protection of Identity of the Turkısh Diaspora in France. International Journal Of Field Education 7(2), 77 – 91. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2058787
 • Karadağ, Ö., & Baş, B. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi. (1. Baskı). MEB Yayınları
 • Mays, N., & Pope, C. (2000). Qualitative research in health care, assessing quality in qualitative research. BMJ, 320, 51. Millerlerarası Andlaşma, (2021). Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete (31401, 20 Şubat 2021).
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Nargül, S. (2019). La Participation Politique Et Les Associations Dans La Diaspora Turque en France: Cas de Paris et Strasbourg. (Yüksek Lisans Tezi). Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.
 • Observatoire- İmmigration (2021, Nisan 29): Les Turcs en Frannce: un “isolat” séparatiste? 15 Temmuz 2022 tarihinde https://observatoire-immigration.fr/wp-content/uploads/2021/04/OID_Les-Turcs-en-France.pdf adresinden alındı.
 • Onger, D., F. (2010, Ekim 21). Fransa’daki Türk Varlığı. TASAM. 01 Temmuz 2022 tarihinde https://tasam.org/tr-TR/Icerik/4208/fransadaki_turk_varligi adresinden alındı.
 • Saïkali, E. (2020, Ekim 28): Le diaspora turque à Paris maoritairement opposée à Erdogan. Franceinfo. 13 Temmuz 2022 tarhinde https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/diaspora-turque-paris-majoritairement-opposee-erdogan-1888878.html adresinden alındı.
 • Sarıtaylı, T. (2020, Aralık 04). Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Ülkedeki 76 Camiye Yapılacak Denetimlerin Başladığını Açıkladı. Haberler.com. https://www.haberler.com/politika/fransa-icisleri-bakani-darmanin-ulkedeki-76-camiye-13778991-haberi/ adresinden alındı.
 • Sénat (2022, Le Programme D’Enseignement Des Langues et Cultures D’origines. 05 Temmuz tarihinde http://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-06320.html adresinden alındı.
 • Service – Public.fr (2022). Comment devenir Français?. 10 Temmuz 2022 tarihinde https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34708/1_0_1_1_1_1 adresinden alındı.
 • Trippenbach, I. (2019, Ekim 04). François Héran: «La formule du grand remplacement se propage à la vitesse de la lumière.» 12 Temmuz 2002 tarihinde L’Opinion: https://www.lopinion.fr/politique/francois-heran-la-formule-du-grand-remplacement-se-propage-a-la-vitesse-de-la-lumiere adresinden alındı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu, (2020), Eğitim. 10 Temmuz 2022 tarihinde http://paris.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/121252 adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım A., & Şimşek H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Seçkin.
 • YTB, (2019). Evliya Çelebi Kültür Gezileri. 10 Temmuz 2022 tarihinde https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar/evliya-celebi-kultur-gezileri adresinden alındı.
 • YTB, (2021). Türkçe Saati Proje Destek Programı. 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.ytb.gov.tr/duyurular/turkce-saati-proje-destek-programi adresinden alındı.

Problems Encountered and Suggested Solutions in the Process of Turkish Education Implemented By Non-Governmental Organizations in France

Yıl 2022, Cilt: 42 Sayı: 3, 2351 - 2391, 30.12.2022
https://doi.org/10.17152/gefad.1146349

Öz

In this study, it is aimed to examine the Turkish education process implemented by Turkish non-governmental organizations in France. In previous studies, important information has been identified about the "Mother Tongue and Culture Lessons" (Enseignement des Langues et Cultures d'Origine / ELCO), and "International Foreign Language Lessons" (Enseignements Internationaux De Langues Étrangères / EILE). For this reason, in this study, it is aimed to examine the Turkish lessons conducted by non-governmental organizations. The research has been structured within the framework of the curriculum, course materials, problems and solution proposals for the current educational environment for the Turkish lesson. This research is a qualitative study patterned with a single nested case study. The research objects of this study consist of non-governmental organizations, training programs and materials used in these organizations. The study group included DITIB and Milli Gorus teachers, 15 students aged 9-15 who attended Turkish lessons, and their parents. In the study, interview and document analysis were used as data collection tools, and the data were subjected to content analysis. In the research, findings regarding the Turkish teaching process carried out in non-governmental organizations were presented. The problems encountered during the Turkish lessons provided by non-governmental organizations were categorized as follows: problems related to the curriculum, course materials and curriculum, teacher selection, the way the lesson is taught, teacher, student and parent communication, and students' choice of French as the spoken language. Solution suggestions presented by teachers, students and parents for the defined problems were finally classified as a result of the study.

Kaynakça

 • Arabacı, F. (1997). Fransa’da Müslüman toplumun örgütlenmesi ve Türk İslam kimliğini korumada cami ve derneklerin fonksiyonu. Diyanet İlmi Dergi, 33(3), 87-106.
 • Akıncı, M.A. (2007, Mayıs 5-6). Fransa’da Türkçe Ana Dili Eğitimi ve İki Dilli Türk Çocuklarının Dil Becerileri. II. Avrupa Türk Dili Bilgi Şöleni, Ankara.
 • Arı, T. (2015). İki Dilli Türk Çocuklarının ve Velilerin Ana Dili Türkçeyi Öğrenme Tutumları (Aisne Bölgesi-Fransa Örneği). (Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • BBC (2019, Şubat 6). Hangi ülkede kaç Türk vatandaşı yaşıyor? 10 Haziran 2022 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-47134873 adresinden alındı.
 • Büyüköztürk, Ş., vd. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21. Baskı). Pegem Akademi.
 • Causeur (2021, Nisan 27): Les Turcs en France: un “isolat” séparatiste?, 05 Temmuz 2022 tarihinde https://www.causeur.fr/les-turcs-en-france-un-isolat-separatiste-197281 adresinden alındı.
 • Centre Culturel Anatolie (2020): Qui sommes- nous?, 05 Temmuz 2022 tarihinde https://cca-anatolie.com/ adresinden alındı. CNED (2020): https://www.cned.fr/scolaire/lycee/general
 • Deprieck, M. (2015, Mart 03). Bruno Le Maire veut expulser de l’école les “langues et culture d’origine”. L’Express: 10 Temmuz 2022 tarihinde https://www.lexpress.fr/actualite/politique/lr/bruno-le-maire-veut-expulser-de-l-ecole-les-langues-et-cultures-d-origine_1657272.html adresinden alındı.
 • Dervişoğlu, G (2018). L’enseignement de la langue et culture d’origine turque en Alsace depuis 2013: quel nouveau dispositif, quel nouveau public?. (Doktora Tezi). Strasbourg Üniversitesi. Strasbourg.
 • DITIB (2022): Eğitim ve Uyum Faaliyetleri. 03 Temmuz 2022 tarihinde http://www.ditib.de/default1.php?id=6&sid=5&lang=en adresinden alındı.
 • Elysée (2020, Şubat 18). Protéger les libertés en luttant contre le séparatisme islamiste: conférence de presse du Président Emmanuel Macron à Mulhouse. 06 Temmuz tarihinde https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/02/18/proteger-les-libertes-en-luttant-contre-le-separatisme-islamiste-conference-de-presse-du-president-emmanuel-macron-a-mulhouse adresinden alındı.
 • Fortin, F (2020). Lutte contre le séparatisme islamiste : d'abord contrer les influences étrangères. Banques des Territoires. 10 Temmuz 2022 tarihinde https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-le-separatisme-islamiste-dabord-contrer-les-influences-etrangeres adresinden alındı.
 • IGMG (2020): IGMG Genel Merkez Yapılanması. 12 Temmuz 2022 tarihinde https://www.igmg.org/tr/hakkimizda/2/ adresinden alındı. IGMG Eğitim Başkanlığı. (2016). Anadilim Türkçe Hazırlık 1. (1. Baskı). 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı, (2016). Anadilim Türkçe Hazırlık 2. (1. Baskı). 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2002). Temel Bilgiler 3. (2. Baskı). İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Yayınları
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2009). Temel Bilgiler 2. (12. Baskı). İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Yayınları
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2012). Temel Bilgiler 1. 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2012). Temel Bilgiler 2. (27. Baskı). 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2012). Temel Bilgiler 3. (27. Baskı). 99names Communicaiton GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2017). Orta Öğretim Müfredatı. (1. Baskı). Plural Publications GmbH
 • IGMG Eğitim Başkanlığı. (2017). Temel Eğitim Müfredatı. (1. Baskı). Plural Publications GmbH
 • IGMG Genel Sekreterlik (2015, Kasım 06). Yayınevi – “Bu topraklarda İslam’ın yer edinmesine katkı sağlıyoruz.” 25 Haziran 2022 tarihinde https://www.igmg.org/tr/yayinevi-bu-topraklarda-islamin-yer-edinmesine-katki-sagliyoruz/ adresinden alındı.
 • INALCO (2020): J’apprends le turc à Inalco. 10 Temmuz 2002 tarihinde http://www.inalco.fr/langue/turc adresinden alındı.
 • Kara İ., & Yılmaz A. (2021). Activities for Mother Tongue Education and Protection of Identity of the Turkısh Diaspora in France. International Journal Of Field Education 7(2), 77 – 91. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2058787
 • Karadağ, Ö., & Baş, B. (2019). Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi. (1. Baskı). MEB Yayınları
 • Mays, N., & Pope, C. (2000). Qualitative research in health care, assessing quality in qualitative research. BMJ, 320, 51. Millerlerarası Andlaşma, (2021). Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete (31401, 20 Şubat 2021).
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Nargül, S. (2019). La Participation Politique Et Les Associations Dans La Diaspora Turque en France: Cas de Paris et Strasbourg. (Yüksek Lisans Tezi). Galatasaray Üniversitesi, İstanbul.
 • Observatoire- İmmigration (2021, Nisan 29): Les Turcs en Frannce: un “isolat” séparatiste? 15 Temmuz 2022 tarihinde https://observatoire-immigration.fr/wp-content/uploads/2021/04/OID_Les-Turcs-en-France.pdf adresinden alındı.
 • Onger, D., F. (2010, Ekim 21). Fransa’daki Türk Varlığı. TASAM. 01 Temmuz 2022 tarihinde https://tasam.org/tr-TR/Icerik/4208/fransadaki_turk_varligi adresinden alındı.
 • Saïkali, E. (2020, Ekim 28): Le diaspora turque à Paris maoritairement opposée à Erdogan. Franceinfo. 13 Temmuz 2022 tarhinde https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/diaspora-turque-paris-majoritairement-opposee-erdogan-1888878.html adresinden alındı.
 • Sarıtaylı, T. (2020, Aralık 04). Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Ülkedeki 76 Camiye Yapılacak Denetimlerin Başladığını Açıkladı. Haberler.com. https://www.haberler.com/politika/fransa-icisleri-bakani-darmanin-ulkedeki-76-camiye-13778991-haberi/ adresinden alındı.
 • Sénat (2022, Le Programme D’Enseignement Des Langues et Cultures D’origines. 05 Temmuz tarihinde http://www.senat.fr/rap/r03-063/r03-06320.html adresinden alındı.
 • Service – Public.fr (2022). Comment devenir Français?. 10 Temmuz 2022 tarihinde https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34708/1_0_1_1_1_1 adresinden alındı.
 • Trippenbach, I. (2019, Ekim 04). François Héran: «La formule du grand remplacement se propage à la vitesse de la lumière.» 12 Temmuz 2002 tarihinde L’Opinion: https://www.lopinion.fr/politique/francois-heran-la-formule-du-grand-remplacement-se-propage-a-la-vitesse-de-la-lumiere adresinden alındı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu, (2020), Eğitim. 10 Temmuz 2022 tarihinde http://paris.bk.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/121252 adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım A., & Şimşek H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Seçkin.
 • YTB, (2019). Evliya Çelebi Kültür Gezileri. 10 Temmuz 2022 tarihinde https://www.ytb.gov.tr/yurtdisi-vatandaslar/evliya-celebi-kultur-gezileri adresinden alındı.
 • YTB, (2021). Türkçe Saati Proje Destek Programı. 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.ytb.gov.tr/duyurular/turkce-saati-proje-destek-programi adresinden alındı.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Reyhan Ballı 0000-0003-4760-4218

Bayram Baş 0000-0003-3569-9395

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 42 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ballı, R., & Baş, B. (2022). Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözümler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(3), 2351-2391. https://doi.org/10.17152/gefad.1146349
AMA Ballı R, Baş B. Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözümler. GEFAD. Aralık 2022;42(3):2351-2391. doi:10.17152/gefad.1146349
Chicago Ballı, Reyhan, ve Bayram Baş. “Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Önerilen Çözümler”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42, sy. 3 (Aralık 2022): 2351-91. https://doi.org/10.17152/gefad.1146349.
EndNote Ballı R, Baş B (01 Aralık 2022) Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözümler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 3 2351–2391.
IEEE R. Ballı ve B. Baş, “Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözümler”, GEFAD, c. 42, sy. 3, ss. 2351–2391, 2022, doi: 10.17152/gefad.1146349.
ISNAD Ballı, Reyhan - Baş, Bayram. “Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Önerilen Çözümler”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 42/3 (Aralık 2022), 2351-2391. https://doi.org/10.17152/gefad.1146349.
JAMA Ballı R, Baş B. Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözümler. GEFAD. 2022;42:2351–2391.
MLA Ballı, Reyhan ve Bayram Baş. “Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Önerilen Çözümler”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 42, sy. 3, 2022, ss. 2351-9, doi:10.17152/gefad.1146349.
Vancouver Ballı R, Baş B. Fransa’daki Sivil Toplum Kuruluşlarınca Uygulanan Türkçe Eğitimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Önerilen Çözümler. GEFAD. 2022;42(3):2351-9.