Söylem Filoloji Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2548-0502 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi


Söylem;  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.

Sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://gunceyayincilik.com/

59bfc506177c1-bpfull.jpg    5bd95eb5f3a21.jpg   ic-logo-biale-tlo.png

  saji-logo.jpg?1523416935                 logo_wcmasthead_en.png              


   1507569.png              Img.aspx?img=Sis-Logo.png   

 ESJIndex_logo.png           road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpglogo.png

logo_cropped.jpg

Söylem Filoloji Dergisi

e-ISSN 2548-0502 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi
Kapak Resmi


Söylem;  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.

Sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://gunceyayincilik.com/

59bfc506177c1-bpfull.jpg    5bd95eb5f3a21.jpg   ic-logo-biale-tlo.png

  saji-logo.jpg?1523416935                 logo_wcmasthead_en.png              


   1507569.png              Img.aspx?img=Sis-Logo.png   

 ESJIndex_logo.png           road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpglogo.png

logo_cropped.jpg

Cilt 4 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Jenerik ve İçindekiler 2019/1
  Sayfalar 1 - 6
  Editör Kurulu
 2. Wayne C. Booth’un Retorik Kuramı Bağlamında Amat’ın Anlatıcısının Bir Anlatı Kişisi Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 6 - 24
  Tolga Kavalcı, Nihayet Arslan
 3. Logosantrik Bir Dil Projesi Olarak Servet-i Fünun’un Mai ve Siyah’taki Tezahürleri: Mai ve Siyah’ta Dil Arayışı ve Modernitenin Cinsiyeti
  Sayfalar 25 - 43
  Bilge Ulusman
 4. Sevgi Soysal'ın "Yürümek" Adlı Romanını Bildungsroman ve Kadın Bildungsromanı Olarak Okumak
  Sayfalar 44 - 56
  Güzel Zeynep Tunçok
 5. Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşka Dair" Adlı Hikâyesini Empati (Duygudaşlık) Kuramı Bağlamında Çözümleme Denemesi
  Sayfalar 57 - 63
  Türkan Yeşilyurt
 6. Vedat Türkali'nin Güven Adlı Roman’ında, Şahıs Kadrosu Perspektifinden II. Dünya Savaşı'nın Topluma Etkileri
  Sayfalar 64 - 78
  Yasemin Koç
 7. Burhan Sönmez'in Labirent Adlı Eserinde Bir Yapısöküm Okuması- Çağdaş Bir Metnin Sınıf-içi Uyarlaması
  Sayfalar 79 - 89
  Esra Başak Aydınalp
 8. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi
  Sayfalar 90 - 104
  Onur Akbaş
 9. "Gülün Adı" Adlı Romanın Toplumsal Dil Bilimi Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 105 - 124
  Ensar Kılıç
 10. Eski Uygurca Kelimelerin Çince Karakterlerle Yazımında Ünsüz Türemesi Olayı
  Sayfalar 125 - 141
  Hüseyin Yıldız
 11. Göçebe Benlikler: Kör Ayna Kayıp Şark
  Sayfalar 142 - 146
  Ahmet Duran Arslan
 12. Yazım Kuralları
  Sayfalar 2 - 5
  Editör Kurulu
Dizinler