e-ISSN: 2548-0502
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Yusuf ÇETİN
Kapak Resmi
       

Söylem  dilbilim, dil felsefesi, modern edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, yazınsal eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, çeviribilim, edebiyat felsefesi, edebiyat sosyolojisi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer veren elektronik ortamda yayımlanan uluslararası alan dizinleri ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan hakemli-bilimsel bir dergidir.

2022 Söylem Filoloji Ödülü "Çeviri Felsefesi" kitabıyla Prof. Dr. İlhami Sığırcı'ya verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için Söylem Filoloji Ödülleri sayfasına bakınız.

Günce Yayınları "uluslararası yayınevi": http://www.gunceyayinlari.com/hakkimizda


e66f73ed-logo_03a03a03a03a000000.gif                          5bd95eb5f3a21.jpg                                                   


                       
                          


                

2022 - Cilt: 7 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. Jenerik ve İçindekiler 2022/3

Araştırma Makalesi

13. Ahmet Haşim’in “Hazan”ı

Araştırma Makalesi

Teysir Halef'in "Darwin’in Serçeleri" Romanındaki Deyimlerin Çevirilerinin Mona Baker'in Çeviri Stratejilerine Göre İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Çoklu Ortam Yaklaşımı Çerçevesinde Sözlü Çeviride İki Değerli Yapılar

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Türk İşaret Dili Mahkeme Tercümanlığı Hizmeti Almış Sağır Bireylerin Aldıkları Çeviri Hizmetine Yönelik Görüşleri

Araştırma Makalesi

Gianni Rodari’nin Favole al Telefono Adlı Kitabındaki Masal Başlıkları ile Türkçe Çevirilerinin “Çeviride Anlam Evrilmesi Dizgeselliği” Bağlamında İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Dijital Dönüşümün Önemli Bir Parçası Olarak Ücretsiz Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları: Özellikler ve Yenilikler

Araştırma Makalesi

Jean-Christophe Grangé’nin Le Vol des Cigognes (Leyleklerin Uçuşu) Adlı Eserinde Geçen Deyimlerin Lawrence Venuti’nin Yerlileştirme ve Yabancılaştırma Çeviri Stratejileri Çerçevesinde İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Sosyal Bilimler Çevirisi: Türkiye’de ‘Bourdieu’ Çevirileriyle Akademik Pratikleri İlişkisel Düşünmek

Araştırma Makalesi

Reimagining the World Classics in Turkish Theatrical Tradition and Back in World Canons: Agency of the translator in Ferhan Şensoy’s Reworking and Translational Recanonization Practices

Araştırma Makalesi

The Importance Of Englısh Literature Courses In Translation Educatıon And Its Place In Assocıate Degree Translation Programs In Turkey

Araştırma Makalesi

Gazeteci-Çevirmen Azize Bergin’in Babıâli’deki Çevirmenlik Serüvenine Sosyal Sermayenin Etkisi

Araştırma Makalesi

DeepL Translate ve Google Translate Sistemlerinin İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce Çeviri Performanslarının Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Programlarında Çevirinin Yeri: Türkiye’deki Üniversiteler Örneği

Araştırma Makalesi

Retranslation Hypothesis Revisited for The Jungle Book:

Araştırma Makalesi

Covid Haberi Çevirisinde Stratejiler: Guardian/Diken Örneklemi

Araştırma Makalesi

Dolaylı Çeviriyi Yeniden Çeviri Olarak Yorumlamak: Berman'ın Çeviri Eleştirisi Modeli Çerçevesinde Hermeneutik Bir Uygulama Olarak Çeviri

Araştırma Makalesi

Makine Çevirisi Programları ve Farklı Metin Türü Kesitlerinin Makine Çevirisi Çıktıları Üzerine Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Investigating the Influence of Ideology on Translation A Critical Discourse Analysis of Slogans of Cosmetic Brands and Their Turkish Translations

Araştırma Makalesi

Çeviri Normları Kavramı: V. Komissarov, G. Toury, A. Chesterman, C. Nord

Araştırma Makalesi

Filistinli Şair Mahmûd Derviş’in “Kaktüsün Sonsuzluğu” Adlı Şiirinin Türkçe Çevirileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Araştırma Makalesi

Çeviri-Algı-İnanç İlişkisi Bakımından Çeviride Doğruluğun Önemi: Küre Şeklinde Çekiçlenmiş Metal Bir Cisim Mi, İhtiyaçlar İçin Kendisine Başvurulan Ve Kendisi Hiç Bir Şeye Muhtaç Olmayan Yüce Bir Varlık Mı? 'Samed' Kavramı Örnekliğinde Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

Gönül Suveren ve Gülten Suveren Kardeşler ve Çeviri Türkçe Popüler Edebiyat

Araştırma Makalesi

Instructors' Perceptions of Students' Google Translate Use in Language Learning

Araştırma Makalesi

İtalyan Polisiyesinde Belleğin İzdüşümleri: Andrea Camilleri ve Komiser Salvo Montalbano Serisi

Araştırma Makalesi

A Gender Discourse Analysis on The Book of Dede Korkut and Its English Translation

Araştırma Makalesi

Hukuk Çevirisinde Duygusal Zekanın Önemi ve Karar Mekanizmasına Etkisi

Araştırma Makalesi

Çeviri Göstergebilimi Işığında Bir İnceleme: Edgar Allan Poe’nun The Masque of the Red Death Başlıklı Öyküsü ve Türkçe Çevirileri

Araştırma Makalesi

Varlık Dergisinde Tercüme ve Tercüme Tenkidi Üzerine Yazılar

Araştırma Makalesi

Sicilya İlk Dönem Çeviri Hareketleri ve Çevirmenleri

Araştırma Makalesi

Note-producing and Note-reading Patterns of Turkish Students in Consecutive Interpreting