Söylem Filoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2548-0502 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi


Söylem  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, yazınsal eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, çeviribilim, edebiyat felsefesi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan, uluslararası alan dizinleri ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan hakemli-bilimsel bir dergidir. Makale kabulü için son tarih Haziran sayısı için 30 Nisan, Aralık sayısı için 30 Ekim'dir.

Sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://gunceyayincilik.com/

59bfc506177c1-bpfull.jpg             5bd95eb5f3a21.jpg   

  saji-logo.jpg?1523416935                  logo_wcmasthead_en.png              


      Img.aspx?img=Sis-Logo.png    ajiLogo.png

 ESJIndex_logo.png            road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png   
DRJI_Logo.jpg        logo_cropped.jpg

Söylem Filoloji Dergisi

e-ISSN 2548-0502 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi
Kapak Resmi


Söylem  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, yazınsal eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, çeviribilim, edebiyat felsefesi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan, uluslararası alan dizinleri ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan hakemli-bilimsel bir dergidir. Makale kabulü için son tarih Haziran sayısı için 30 Nisan, Aralık sayısı için 30 Ekim'dir.

Sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://gunceyayincilik.com/

59bfc506177c1-bpfull.jpg             5bd95eb5f3a21.jpg   

  saji-logo.jpg?1523416935                  logo_wcmasthead_en.png              


      Img.aspx?img=Sis-Logo.png    ajiLogo.png

 ESJIndex_logo.png            road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png   
DRJI_Logo.jpg        logo_cropped.jpg

Cilt 5 - Sayı 1 - 23 Haz 2020
 1. Jenerik, İçindekiler
  Sayfalar 1 - 7
  Editör KURULU
 2. Anlatıcı Sorunsalı
  Sayfalar 8 - 20
  Oktay YİVLİ
 3. Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Hatırlamanın İşlevi
  Sayfalar 21 - 29
  Gökhan TUNÇ
 4. Hatalı Perspektifler
  Sayfalar 30 - 39
  E. D. HİRSCH , Muazzez USLU
 5. Almanya'da Yaşayan Türklerin Yazınsal Eserlerinde Tema ve Dil Değişimi
  Sayfalar 40 - 48
  Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ
 6. Künstlerroman (Sanatçı Romanı) Bağlamında Murat Gülsoy’un Kurgusal Dünyasına Analitik Bir Yaklaşım
  Sayfalar 49 - 62
  Emine AYAN
 7. Evle Sokak Arasında Ölümün Eşiğinde Bir Şair: Ahmet Erhan
  Sayfalar 63 - 77
  Kayhan ŞAHAN , Cansu ERÇIKTI
 8. Sami Paşazade Sezai’nin “Sokak” Öyküsünde Mekânın Algılanışı Üzerine Biyografik Bir Okuma
  Sayfalar 78 - 92
  Ebru ÖZGÜN
 9. Elçin Hüseynbeyli’nin Öykülerine Karabağ Savaşı’nın Yansımaları
  Sayfalar 93 - 105
  Hanife ÖZER
 10. Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Kaygı ve Korkunun İzdüşümü
  Sayfalar 106 - 120
  Hasan CUŞA
 11. Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar’da Kaygı ve Özgürlük
  Sayfalar 121 - 136
  Bülent Aytok ÖZALTIOK
 12. Metin Şerhi
  Sayfalar 137 - 148
  Hasan GÜLTEKİN
 13. Bay Muannit Sahtegi'nin Notları'nda Güvenilmez Anlatıcı
  Sayfalar 149 - 159
  Yasemin KOÇ
 14. Weaving and the Tarot as Apollonian Repressive Mechanisms in Tennyson’s “The Lady of Shalott” and Carter’s “The Lady of the House of Love”
  Sayfalar 160 - 175
  Fırat KARADAŞ
 15. Oya Baydar'ın "Köpekli Çocuklar Gecesi" Adlı Romanı Üzerine Ekoeleştirel Bir Okuma
  Sayfalar 176 - 189
  Zehra ERGEÇ
 16. Eleştirinin Eleştirisi: Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin Heves-nâme’sindeki Şeyhî ve Ahmed Paşa Eleştirilerine Latîfî’nin Cevabı
  Sayfalar 190 - 200
  Fahri KAPLAN
 17. Vatan yahut Silistre Piyesinde Yanılsama Kavramının Etkileri
  Sayfalar 201 - 211
  Tolga ALVER
 18. Yazarlar ve Edebî Dönemler Bağlamında Cumhuriyet Öncesi Türk Hikâyelerindeki Aile ile İlgili Konulara Genel Bir Bakış
  Sayfalar 212 - 225
  Yavuz Selim UĞURLU
 19. Kırgız Türkçesinde Ölüm İle İlgili Örtmece ve Tabu Sözler
  Sayfalar 226 - 238
  Gülsine UZUN
 20. ULAKBİM TR Dizinde Taranan Çeviribilim Alanındaki Araştırmaların İncelenmesi
  Sayfalar 239 - 251
  Sevgi ÇALIŞIR ZENCİ
 21. Subliminal Bir Güç Göstergesi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları
  Sayfalar 252 - 277
  Ramazan ŞİMŞEK , İlhan ERDEM
 22. Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma Profilleri
  Sayfalar 278 - 303
  Yakup ALAN
 23. Türkçede *ya- Fiil Kökü
  Sayfalar 304 - 310
  Serap KARAKILIÇ AKI
 24. Bir Öykünün En Canlı Parçası mıdır Söylem: Öykü Nasıl Okunur
  Sayfalar 311 - 315
  Gizem Ece GÖNÜL
 25. Edebî Seleflerle Diyalog: Benden Önce Bir Başkası
  Sayfalar 316 - 318
  Ahmet Duran ARSLAN
 26. Milletleşme Sürecinde İki Önemli Durak: Halide Edib ve Yakup Kadri'nin Romanları Ekseninde Türk Edebiyatının Ulus-Devlet Oluşumuna Etkisi
  Sayfalar 319 - 321
  Kamil PARIN
Dizinler