Söylem Filoloji Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2548-0502 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN |


Söylem;  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, yazınsal eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, çeviribilim, edebiyat felsefesi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.

Sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://gunceyayincilik.com/

59bfc506177c1-bpfull.jpg             5bd95eb5f3a21.jpg   

  saji-logo.jpg?1523416935                  logo_wcmasthead_en.png              


      Img.aspx?img=Sis-Logo.png    ajiLogo.png

 ESJIndex_logo.png            road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png   
DRJI_Logo.jpg        logo_cropped.jpg

Söylem Filoloji Dergisi

e-ISSN 2548-0502 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN |
Kapak Resmi


Söylem;  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, yazınsal eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, çeviribilim, edebiyat felsefesi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.

Sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://gunceyayincilik.com/

59bfc506177c1-bpfull.jpg             5bd95eb5f3a21.jpg   

  saji-logo.jpg?1523416935                  logo_wcmasthead_en.png              


      Img.aspx?img=Sis-Logo.png    ajiLogo.png

 ESJIndex_logo.png            road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png   
DRJI_Logo.jpg        logo_cropped.jpg

Cilt 4 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
 1. Jenerik, Yazım kuralları, İçindekiler
  Sayfalar 147 - 154
  Editör KURULU
 2. Melih Cevdet Anday’ın “Troya Önünde Atlar” Şiirindeki Mitolojik Unsurlar Hakkında Bazı Değerlendirmeler
  Sayfalar 155 - 177
  Mustafa APAYDIN
 3. Duyulardan Duyular Ötesine Uzanan Bir Yolculuk: Novalis Ve Hölderlin’de Fiziksel-Tinsel Evren İlişkisi
  Sayfalar 178 - 204
  Fulya ÇELİK , Medine SİVRİ
 4. Bilge Karasu’nun “Ada” Hikâyesinde Arayış
  Sayfalar 205 - 215
  Şahika KARACA
 5. Buket Uzuner’in Su, Toprak ve Hava Adlı Romanlarında Türk Mitolojisinin İzleri
  Sayfalar 216 - 237
  Neşe APAYDIN
 6. Edebiyatın Metaforik Gücü
  Sayfalar 238 - 253
  Nagehan UÇAN EKE
 7. Mai ve Siyah Romanının Göstergebilimsel Çözümlemesi
  Sayfalar 254 - 281
  Funda UZDU YILDIZ
 8. Sabahattin Ali’nin Hikâyelerinde Âşık Tipleri
  Sayfalar 282 - 297
  Metin AKYÜZ
 9. Natüralizm İlkeleri Doğrultusunda Müşahedat Romanı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 298 - 306
  Nursel ÇAKMAK
 10. "İç Monolog" ve "Bilinç Akışı" Tekniği Açısından Oğuz Atay’ın “Unutulan” Hikâyesi
  Sayfalar 307 - 329
  Yaşar ŞİMŞEK
 11. Sami Paşazade Sezai'nin “Pandomima” Hikâyesindeki Sembol ve Çağrışımlar
  Sayfalar 330 - 346
  Selami ALAN , Büşra KOÇAK
 12. Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği
  Sayfalar 347 - 359
  Aziz ŞEKER
 13. Yusuf Atılgan'ın Evdeki Öyküsünü Feminist Eleştiri İle Okuma Denemesi
  Sayfalar 360 - 373
  Seda H. SAYGILI
 14. Batı Anadolu Efsanelerindeki Millî Mücadeleyi Kült Merkezli Okumak
  Sayfalar 374 - 396
  Mehmet Surur ÇELEPİ
 15. Attilâ İlhan’ın Şiirinde Poetik Bir “Geçiş” Örneği Olarak “İş Başı” Şiiri
  Sayfalar 397 - 408
  Mustafa TEMİZSU
 16. Representation of Kierkegaard's Aesthetic Stage in Graham Greene's Brighton Rock
  Sayfalar 409 - 431
  Emrah PEKSOY
 17. Different Images of the Ontological Break in The Fall and After a Long Way Down
  Sayfalar 432 - 445
  Şeyma KARACA KÜÇÜK
 18. Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 446 - 454
  Bilge AYRANCI
 19. Eşdizimlilik Görünümleri Dilde Bilişsel Yapılanmaya İlişkin Ne Söyler?
  Sayfalar 455 - 469
  Ayşe Eda GÜNDOĞDU
 20. Japon Toplumunda Şükran Olgusu: Dil ve Kültür Bağlamında Bir İnceleme
  Sayfalar 470 - 481
  Levent TOKSÖZ
 21. Writing Intelligible English Prose: Conciseness vs. Verbosity
  Sayfalar 482 - 505
  Cüneyt DEMİR
 22. Çeviride Yerlileştirme ve Yabancı Dil Öğretiminde Yeri
  Sayfalar 506 - 516
  Sevtap GÜNAY KÖPRÜLÜ , Erkan YÜCE
 23. Restoran Deneyimlerinde Dil Engeli ve Kültürel Farklılıkların Etkisi: Bir Yerleşik Kuram Yaklaşımı
  Sayfalar 517 - 527
  Ellen Eun KYOO KİM , Anna S. MATTİLA
 24. Bir Anket Işığında Son Dönem Osmanlı Aydınlarının Bakışıyla Karma Eğitim
  Sayfalar 528 - 541
  Sevim KARABELA ŞERMET
 25. Why Do Pre-Service Teachers of English Hush? A Micro Analysis at Young Learner Classrooms
  Sayfalar 542 - 557
  Orçin KARADAĞ
 26. Şahıs Eklerinin Şekil ve Zaman Ekleriyle Kullanımı: Çal ve Yöresi Ağızları Örneği
  Sayfalar 558 - 565
  Ali AKAR , Fatma KAYILAN
 27. Beyşehir Ağızlarında Bir Şimdiki Zaman
  Sayfalar 566 - 573
  Fatma Gülşah EKİZOĞLU , Ali AKAR
 28. Yazının Bedeli mi Ödülü mü Ağır Basar? Başlarken Yalnızsın, Bitirdiğinde Daha da Yalnız
  Sayfalar 574 - 576
  Ahmet Duran ARSLAN
 29. İdeoloji ve Dünya Görüşüne Karşıt Bir Manifesto: Felsefi Şiir
  Sayfalar 577 - 581
  Mustafa TEMİZSU
 30. Johan Huizinga’nın Homo Ludens’i
  Sayfalar 582 - 585
  Gizem Ece GÖNÜL
 31. Erkekliğin Kitabı: “Türk Romanında Erkeklik ve Milliyetçilik (1908-1923)”
  Sayfalar 586 - 591
  Kamil PARIN
 32. 'Çirkinin Estetiği' Olur mu?
  Sayfalar 592 - 600
  Süleyman YİĞİT
 33. Ebüzziya Tevfik:Nef'î
  Sayfalar 601 - 604
  Jülide ERKEN
Dizinler