Söylem Filoloji Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 12 Nisan 2021
Bitiş: 30 Haziran 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2548-0502 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi


Söylem  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, yazınsal eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, çeviribilim, edebiyat felsefesi, edebiyat sosyolojisi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer veren; nisan, ağustos ve aralık olmak üzere yılda üç kez elektronik ortamda  yayımlanan, uluslararası alan dizinleri ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan hakemli-bilimsel bir dergidir. Her sayıda işlenmek üzere en fazla 20 özgün makaleyle 4 kitap tanıtım yazısı kabul edilecektir.

Günce Yayınları "uluslararası yayınevi": http://www.gunceyayinlari.com/hakkimizda


e66f73ed-logo_03a03a03a03a000000.gif                          5bd95eb5f3a21.jpg                                                   


                       
                          


                

Söylem Filoloji Dergisi

e-ISSN 2548-0502 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/soylemdergi
Kapak Resmi


Söylem  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, yazınsal eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, çeviribilim, edebiyat felsefesi, edebiyat sosyolojisi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer veren; nisan, ağustos ve aralık olmak üzere yılda üç kez elektronik ortamda  yayımlanan, uluslararası alan dizinleri ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan hakemli-bilimsel bir dergidir. Her sayıda işlenmek üzere en fazla 20 özgün makaleyle 4 kitap tanıtım yazısı kabul edilecektir.

Günce Yayınları "uluslararası yayınevi": http://www.gunceyayinlari.com/hakkimizda


e66f73ed-logo_03a03a03a03a000000.gif                          5bd95eb5f3a21.jpg                                                   


                       
                          


                

Cilt 6 - Sayı 1 - 30 Nis 2021
 1. Jenerik ve İçindekiler 2021/1
  Sayfalar 1 - 8
  Bilal ÖNGÜL
 2. Avangart Kuramı, Marcel Duchamp ve Serkan Işın’ın “Dünyanın En Güzel Dört Dizesi” Adlı Şiiri
  Sayfalar 9 - 18
  Gökhan TUNÇ
 3. Adalet Ağaoğlu'nun Hayır Romanında Schrödinger’in Kedisinin İzleri
  Sayfalar 19 - 26
  Hasan CUŞA
 4. Bedensel Sorunlar Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ve İnsanın Esareti (Of Human Bondage)
  Sayfalar 27 - 36
  Fatoş Işıl BRITTEN
 5. Ahmet Kutsi Tecer'in Şiirlerinde Yaşam ve Ölüm
  Sayfalar 37 - 47
  Yıldıray BULUT
 6. Safahat’ta Romana Açılan Yapı: Mehmet Akif’in Safahat Eserinin Tefrika Süreci İçerisinde Türsel Konumu
  Sayfalar 48 - 59
  Remzi SOYTÜRK
 7. Yanlış Cennetin Kuşları’nda Göçmen Türklerin Açmazları
  Sayfalar 60 - 78
  Pınar ALÇİÇEK
 8. Ekonomi-Politik Yönleriyle Karşılaştırmalı Roman Analizi: Gazap Üzümleri, Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf
  Sayfalar 79 - 91
  Aziz ŞEKER, Emre ÖZCAN
 9. Turgut Uyar’ın Çok Üşümek Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi
  Sayfalar 92 - 101
  Memet ABUKAN
 10. Doughnuts in Space: Orientalism in Frank Herbert’s Dune
  Sayfalar 102 - 108
  Utku TÖNEL
 11. Altruism, Love, and Justice in Beowulf: A Critical Discourse Analysis with an Evolutionary Perspective
  Sayfalar 109 - 127
  Emrullah ŞEKER
 12. From Captivity to Liberation: Women’s Metamorphosis Through Self-Awareness in Sarah Daniels’ The Devil’s Gateway
  Sayfalar 128 - 138
  Cüneyt ÖZATA, Güzin ŞARMAN
 13. In or Between the Cultures: Hybridity in American Dervish
  Sayfalar 139 - 148
  Tuba BAYKARA, Ercan KAÇMAZ
 14. Peter Barnes’ın Laughter! Oyununda Gülme Kavramına Eleştirel Bir Bakış
  Sayfalar 149 - 156
  Emrah ATASOY
 15. Halit Ziya Uşaklıgil Romanlarında Hastalık
  Sayfalar 157 - 167
  Aybüke Şeyma KOZAN
 16. Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun "Beş Ada" Öyküsünde Anlatıcı, İzlek ve Toplumsal Sorunların Analizi
  Sayfalar 168 - 176
  Kübra KURU
 17. A Translation Criticism; Eda: An Anthology of Contemporary Turkish Poetry
  Sayfalar 177 - 188
  Muazzez USLU
 18. Göstergebilim Kuramının Genel Bir Değerlendirmesi, Türkiye’deki Yeri ve Önemi
  Sayfalar 189 - 200
  Murat KALELİOĞLU
 19. Denetleme ve Yükseltme Görüngüsü Açısından Türkçede Mastar Cümleleri
  Sayfalar 201 - 206
  Duygu Özge GÜRKAN
 20. Makine Çevirisi: Türkçe-Arapça Çeviri Bağlamında Google ve Yandex Çeviri Örneği
  Sayfalar 207 - 221
  Halil İbrahim ŞANVERDİ, Abdulmuttalip IŞIDAN
 21. Karahanlı Dönemi Eserlerinden “Atebetü’l-Hakayık”ın Metindilbilim Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 221 - 246
  Ezgi DEMİREL
 22. Kutadgu Bilig'de Tespit Edilen Bazı Duygu Fiilleri
  Sayfalar 247 - 257
  Serpil SOYDAN, Aslı ÖZKAN
 23. Madunun Estetiği: Sessizin Payı
  Sayfalar 258 - 259
  Ahmet Duran ARSLAN
 24. Terör Fikrini Yeniden Düşünmek: Kutsal Terör
  Sayfalar 260 - 265
  Merve Esra ÖZGÜRBÜZ
 25. Şiir Okyanusunun En Derin Yeri: Metafor
  Sayfalar 266 - 268
  Berna CİVALIOĞLU SEVİNDİK
 26. Doğru Hamleyi Bilmek/Bulmak/Yapmak: Yaşamsal Satranç
  Sayfalar 269 - 271
  Süleyman YİĞİT
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 12 Nisan 2021
Bitiş: 30 Haziran 2021
Dizinler