e-ISSN: 2548-0502
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Yusuf ÇETİN
Kapak Resmi
       

Söylem  dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, yazınsal eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, çeviribilim, edebiyat felsefesi, edebiyat sosyolojisi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara ve kitap tanıtımlarına yer veren elektronik ortamda yayımlanan uluslararası alan dizinleri ve Ulakbim TR Dizin tarafından taranan hakemli-bilimsel bir dergidir. Söylem, Aralık 2020 tarihine kadar haziran ve aralık olmak üzere yılda iki sayı yayımlamıştır. 2021'den itibaren nisan, ağustos ve aralık olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaya başlamıştır.  Her sayıda işlenmek üzere en fazla 20 özgün makaleyle 3 kitap tanıtım yazısı kabul edilmektedir.

Günce Yayınları "uluslararası yayınevi": http://www.gunceyayinlari.com/hakkimizda


e66f73ed-logo_03a03a03a03a000000.gif                          5bd95eb5f3a21.jpg                                                   


                       
                          


                

2022 - Cilt: 7 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Jenerik ve İçindekiler 2022/1