Söylem Filoloji Ödülleri

SÖYLEM FİLOLOJİ ÖDÜLLERİ 2018

* Ödül, her yıl ilgili dönem içinde Türkçe olarak yayımlanan özgün dil, dilbilim, halkbilim ve edebiyat araştırma ve incelemelerine verilir.

* Ödüle başvuracak kitapların tezden üretilmemesi, metin neşri niteliği göstermemesi, çeviri olmaması, herhangi bir sorunsal bulundurmadan çeşitli yazıların bir araya getirilmesiyle düzenlenmemesi gerekir.

* Kitabın ilk basımı, ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarih aralığında ulusal ya da uluslararası bir yayınevi tarafından yapılmış olmalı ve kitaba internet kitapçıları üstünden erişilebilmelidir.

* Ödüle başvuracak kitapların 31 Aralık 2018 tarihine kadar 4 nüsha olarak “Arş. Gör. Gizem Ece Gönül, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kötekli-Muğla” adresine ulaştırılması gerekmektedir.

* Söylem Filoloji Dergisi’nin editör kurulu tarafından yapılacak ön incelemenin ardından kitaplar jüri üyelerine teslim edilecek, jürinin kararı 15 Ocak 2019’da derginin sanal ağ (http://dergipark.gov.tr/soylemdergi) ve facebook (Söylem Filoloji Dergi) adresleri üstünden duyurulacaktır.

* Ödül, Söylem Filoloji Dergisi tarafından belgelendirilecek ve hak sahiplerine duyurunun ardından ulaştırılacaktır.

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Ali Akar - Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir - Doç. Dr. Oktay Yivli


Söylem Filoloji Ödül Sonuçları 2018

Söylem Filoloji Dergisi tarafından düzenlenen ödülde Prof. Dr. Ali Akar, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir ve Doç. Dr. Oktay Yivli’den oluşan seçici kurul, 1 Şubat 2019 tarihinde edebiyat ve dil çalışmaları alanından iki kitabın ödüllendirilmesine karar vermişlerdir.

Filoloji / Edebiyat çalışmaları alanında “Bir Yazınsal Göstergebilim Okuması: Kuyucaklı Yusuf” adlı kitabı nedeniyle Prof. Dr. V. Doğan Günay ödüle layık bulunmuştur.

Filoloji / Dil çalışmaları alanında ise “Atatürk’ün Dil Çalışmaları” adlı kitabıyla Hamdi Topçu ödüle layık bulunmuştur.