Dergi Hakkında

Söylem Filoloji Dergisi, dil ve edebiyat alanındaki akademik çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan ulusal bir dergidir. Dergi, çevrimiçi olarak çıkmakta olan çifte-kör hakemli bir akademik yayındır. Yalnızca özgün bilimsel çalışmaları değerlendirmektedir.

İntihal programı olarak ULAKBİM'de EKUAL kapsamında Ithenticate veri tabanı ulusal lisansla satın alınmış olup, üniversite kütüphaneleri aracılığıyla tanımlanmış IP'ler üzerinden akademisyenlerin kullanımına açık bulunmaktadır. Yazarlar, makale göndermeden önce ilgili intihal programından intihal taramasını yapıp, intihal raporunu makaleyle birlikte dergimize göndermelidir.

Söylem dergisine gelen yazılar, editör yardımcıları tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun bulunanlar ilgili alandaki iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri gizli tutulur ve hakem raporları beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumsuz olduğu takdirde makale, üçüncü hakeme gönderilebilir ya da editörler kurulu son kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve yayın kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle itiraz ederler. 

Söylem dergisinin yayın dili Türkçedir ancak her sayıda toplam makalelerin dörtte bir oranını geçmeyecek biçimde İngilizceyle yazılmış yazılara da yer verilebilir.