Açık Erişim Politikası

Söylem Filoloji Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirisinde tanımlanan açık erişim modeli kapsamındaki tüm makaleleri yayımlamaktadır. Söylem tarafından yayımlanan makalelerin tam içeriği, herkesin okumasına, indirmesine, basmasına, kullanmasına ve kurmasına açıktır. Yayımlanan makaleler, özgün yazarlar ve özgün yayıncıya vadesi geldiğinde herhangi bir ortamda ücretsiz olarak sınırsız kullanım, dağıtım ve üreme izni veren Creative Commons Attribution- Noncommercial-Noderivatives 4.0 International License kapsamında dağıtılır. Yayımlanan eserlerin telif hakkı yazarlar tarafından saklanmaktadır. Söylem, dünyanın herhangi bir yerindeki tüm okuyuculara herhangi bir yükümlülük veya kısıtlama olmaksızın yayımlanan tüm makalelere her zaman ücretsiz erişim sağlayacaktır.