Amaç

Dergimizin amacı; filoloji alanında yer alan değişik disiplinleri bir dergide toplamak, araştırma yöntemleri ve ilgi alanları arasından farklı disiplinler arasında sinerji yaratmaktır; filoloji alanındaki bilimsel çalışmalara dinamik bir platform sunmak; açık erişim politikası sayesinde araştırmacılara rahat ve sınırsız erişim imkânı sağlamaktır. 

Kapsam

Söylem Filoloji Dergisi şu çalışma alanlarını kapsamaktadır: Dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi ve edebiyat felsefesi.