ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-9302 | e-ISSN 1309-9302 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad


ODÜSOBİAD

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün  bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır.

DUYURU
 • Doi numarası için yapmış olduğumuz başvurumuz kabul edilmiştir. Kayıt işlemlerimiz tamamlanmış ve 2020 Kasım sayımızdan itibaren dergimizde yayımlanan makaleler için  Doi numarası verilmeye başlanmıştır.
 • Yazım kurallarımız yenilenmiş ve web sayfamıza makale şablonu eklenmiştir. Çalışmalarınızın makale şablonu kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.


ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

ISSN 1309-9302 | e-ISSN 1309-9302 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad
Kapak Resmi


ODÜSOBİAD

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün  bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik bir dergidir. Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır.

DUYURU
 • Doi numarası için yapmış olduğumuz başvurumuz kabul edilmiştir. Kayıt işlemlerimiz tamamlanmış ve 2020 Kasım sayımızdan itibaren dergimizde yayımlanan makaleler için  Doi numarası verilmeye başlanmıştır.
 • Yazım kurallarımız yenilenmiş ve web sayfamıza makale şablonu eklenmiştir. Çalışmalarınızın makale şablonu kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.


Cilt 10 - Sayı 3 - 25 Kas 2020
 1. James Tissot'un Eserlerinde Japonizm Etkisi
  Sayfalar 580 - 601
  Kürşat AZILIOĞLU , Meliha YILMAZ
 2. İplik Baskılı Tasarım Uygulaması
  Sayfalar 602 - 611
  Mehmet Zahit BİLİR
 3. Yapay Zekânın Grafik Tasarım Alanında Kullanım Örneklerinin ve Gelecekteki Olası Rolünün İncelenmesi
  Sayfalar 612 - 626
  Şadi KARAŞAHİNOĞLU
 4. Proje Tabanlı Öğrenme İle Yapılan Portre Çalışmalarının Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi
  Sayfalar 627 - 635
  Ciydem ÇİFÇİ , Ümran BULUT
 5. Televizyon Yayıncılığında Tipografik Devinim
  Sayfalar 636 - 649
  Serkan VURAL
 6. Ünye'de Bir Fetvâhâne ve Fetvâhânelerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerine Birkaç Not
  Sayfalar 650 - 662
  Ahmet Ali BAYHAN
 7. Sakarya -Geyve Umur Bey Köyü Mezarlığı 19. Yüzyıl Osmanlı Mezar Taşlarından Örnekler
  Sayfalar 663 - 679
  Sevinç EREN , Sena YAVUZ
 8. Nurettin Topçu`Nun Dinî Tecrübe Anlayışı ve Şekilci Dindarlık Eleştirisi
  Sayfalar 680 - 693
  Cenan KUVANCI
 9. Kişisel Marka ve Kişisel Markalaşma: Bir Literatür Çalışması
  Sayfalar 694 - 706
  Emet GÜREL , Eda ARSLAN
 10. Liselerde Alan Seçimi Sürecinde Sinema Teknolojilerinin Kullanımı: Rehberlik Hizmetlerinde Alternatif Bir Bireyi Tanıma Tekniği
  Sayfalar 707 - 717
  Mehmet YILMAZ , Ferdi CANDAN , Yilmaz DEMİR
 11. Türk Dış Politikasında Balkan Misakı ve Önemi
  Sayfalar 718 - 735
  İ̇smail ÖZER
 12. Immanuel Kant’ın Eğitim Felsefesinde Disiplinin Rolü
  Sayfalar 736 - 748
  Yakup KAYA
 13. Marka Logolarının Marka Özgünlüğü Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 749 - 761
  Emel YILDIZ , Ahmet KIRMIZIBİBER
 14. Hileli Finansal Raporlama Faaliyetinin Ortaya Çıkarılmasında İhbar Niyetinin Planlanmış Davranış Teorisi ile İrdelenmesi
  Sayfalar 762 - 775
  Mustafa Güçlü KAYHAN , Ahmet Ferda ÇAKMAK
 15. İlkokullardaki Destek Eğitim Odası Uygulamasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Hakkında Bir Araştırma
  Sayfalar 776 - 790
  Kübra YAZARKAN
 16. Engelli Çocuğun Evliliğe Etkisi
  Sayfalar 791 - 812
  Ayşe KANBİR EREN, Gökçesu AKŞİT
 17. Umut Teorisine Işığında Otantik Liderlik Üzerine bir Model
  Sayfalar 813 - 826
  Elif BAYKAL
 18. Bireyden Topluma Uzanan Yozlaşmanın İronisi: Joseph Conrad’ın Zafer Romanı
  Sayfalar 827 - 836
  Vedi AŞKAROĞLU
 19. Nazım Hikmet Ran’ın Memleketimden İnsan Manzaraları Başlıklı Eserinde Marksist Estetiğin İzdüşümü
  Sayfalar 837 - 851
  Gülten BULDUKER
 20. Yerli Turistlerin ve Ziyaretçilerin Destinasyon İmaj Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Edirne Örneği
  Sayfalar 852 - 865
  Aydın ÜNAL , Füsun ÇÖZELİ
 21. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Algısı: SERVQUAL Model İncelemesi
  Sayfalar 866 - 880
  Eren AKMAN , Koray KOPUZ
 22. Tektipleşen Beden ve Siborg Sanat
  Sayfalar 881 - 893
  Azize Reva BOYNUKALIN , Neva DOĞAN
 23. Türkçede ve Rusçada Özel Adlara Dayalı Renk Adlandırmaları
  Sayfalar 894 - 903
  Ayşe AFACAN SÜĞÜMLÜ
 24. Havayolu İşletmelerinin Finansal Performanslarının Ölçülmesi: Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ve THY A.O. Örneği
  Sayfalar 904 - 918
  Deniz MACİT , Sultan GEDİK GÖÇER
 25. Sporun Sosyal Hareketlilik Üzerindeki Rolü
  Sayfalar 919 - 930
  Murat YÜKSEL
 26. Havayolu İşletmelerinde Birim Maliyet ile Fiyatlandırma Yaparak Sadık Müşteri Yaratma: İş Amaçlı Seyahat Eden Yolculara Yönelik Bir Strateji Önerisi
  Sayfalar 931 - 940
  Armağan MACİT
 27. Türk Toplumunda Geleneksel Tedavi Yöntemlerinin Faydasına İnanma ve Bu Yöntemlere Başvurma Örüntüleri
  Sayfalar 941 - 953
  Sinan YILMAZ
 28. 27 Mayıs 1960 Darbesine Meşruiyet Kazandırma Çabaları
  Sayfalar 954 - 967
  Aziz KILIÇ
twitter