ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-9302 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |


     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

ISSN 1309-9302 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |
Kapak Resmi


     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


Cilt 9 - Sayı 3 - 29 Kas 2019
 1. TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNDE MESLEKLEŞME VE PROFESYONELLEŞME TARİHİ ÇERÇEVESİNDE BİR KURUMSAL YAPININ TAHLİLİ
  Sayfalar 411 - 426
  Ahmet Feyzi
 2. Sosyal Güvenlik Reformu, Kamu Personeli ve Emeklilik
  Sayfalar 427 - 441
  CEM ANGIN
 3. Cleopatra the Serpent Goddess in Anthony and Cleopatra
  Sayfalar 443 - 450
  KEMAL ÇAPOĞLU , ERDİNÇ PARLAK
 4. Giresun ve Yöresi Söz Varlığında Hayvan ve Hayvancılık Kavram Alanı
  Sayfalar 451 - 467
  Feridun Tekin , Samet Cantürk
 5. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Etkinliklerin Öğrenme Alanlarına Dağılımının İncelenmesi
  Sayfalar 469 - 474
  Hasan Hüseyin MUTLU , Emre Enis Yurt
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Serbest Yazma Çalışmalarındaki Yazı Türü Eğilimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 475 - 483
  Keziban TEKŞAN , Üzeyir SÜĞÜMLÜ
 7. Mahalle Parkları Özelinde Kalite Kriterleri İle Kullanım Potansiyeli Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi
  Sayfalar 485 - 497
  Kübra Nur BEYLİ , Murat YEŞİL
 8. Skriyabin’in Op. 62 No. 6 Piyano Sonatının Müzikal-Felsefik ve Tekniksel Açılardan İncelenmesi
  Sayfalar 499 - 519
  Mustafa Emir BARUTCU , Dr. Öğr. Üyesi Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN
 9. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Prozodileri ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 521 - 527
  Süleyman Erkam SULAK , Yasemin Sönmez
 10. Sinemada Orijinal, Taklit, Tekrar Metin: Potemkin Zırhlısı
  Sayfalar 529 - 537
  UFUK UĞUR
 11. Müzik Bölümü Öğrencilerinin Müzik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 539 - 547
  Yusuf ÇETİNKAYA