ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-9302 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |


     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

ISSN 1309-9302 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |
Kapak Resmi


     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


Cilt 10 - Sayı 1 - 25 Mar 2020
 1. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı Bağlamında 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığına Yönelik Etkinliklerin Sözcük Öğretimi Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 23
  İlker AYDIN , Gizem AYDIN
 2. Dijital Boyamanın Evriminde Sanal Gerçeklik Boyutu
  Sayfalar 24 - 33
  Murat KARA
 3. Edward Bond’un At The Inland Sea Oyununda Zaman Olgusunun Kadın Karakterler Üzerinden Temsili
  Sayfalar 34 - 47
  Uğur ADA , Erdinç PARLAK
 4. Dil ve Edebiyat Öğretiminde Parodi: Aşk ve Gurur ve Zombiler
  Sayfalar 48 - 75
  Melda ORYAŞIN , Duygu AK BAŞOĞUL
 5. MEDYA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONULAR, SORUNLAR VE OLASILIKLAR
  Sayfalar 76 - 89
  Mehtap UYAR , Tuğba ASRAK HASDEMİR
 6. Creativity Techniques in Interior Architecture: Application of the PICLed Brains Activity in the Store Design Process
  Sayfalar 90 - 102
  Özge GÜL
 7. Türkiye’de Temel Tasarım Eğitimi Alanında 2000-2019 Yılları Arasında Yapılmış Bilimsel Çalışmaların Analizi
  Sayfalar 103 - 112
  Seval ÖZGEL FELEK
 8. Tüketicilerin Organik Yumurta Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
  Sayfalar 113 - 131
  Niyazi GÜMÜŞ , Ebru ONURLUBAŞ , Şükran KARACA
 9. Hz. Ömer’in Ağabeyi Zeyd b. Hattâb’ın Hayatı Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 132 - 142
  Hakan TEMİR
 10. Kassitler ve Hititler Arasında İlişkiler
  Sayfalar 143 - 152
  Didem ÇAĞLA
 11. Kutsalın Ziyareti: İnanç Turizminin Altında Yatan Güdüler ve Karadeniz Bölgesi İnanç Turizmi Potansiyeli
  Sayfalar 153 - 163
  Yahya TURAN
 12. Türkiye’de Ulusal Yayın Yapan Televizyon Kanallarının Yayın Akışlarının Türsel Bazda Analizi
  Sayfalar 164 - 177
  Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ , Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS
 13. Akademik Doğa Kampına Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 178 - 187
  Elif ÇOBANOĞLU , Mahir YERLİKAYA , Aslı YERLİKAYA
 14. İNVAZYON VE SANAL GERÇEKLİK
  Sayfalar 188 - 200
  Merve YILDIRIM
 15. Türkiye Cumhuriyeti Sınırlarını Tehdit Eden Kolera Saldırıları ve Alınan Savunma Tedbirleri
  Sayfalar 201 - 216
  İsmail ÖZER
 16. Çevre Vergilerinin CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 217 - 227
  Efe Can KILINÇ , Hande ALTIPARMAK
 17. NÖROPLASTİSİTE’NİN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR EĞİTİM PROGRAMI ve YENİ BİR TEKNİK ÖNERİSİ: SÜPÜRME TEKNİĞİ
  Sayfalar 228 - 251
  Nalan SABIR TAŞTAN
 18. A Postmodern Novel In the Light Of Deleuzian Nomadism: Sunset Park
  Sayfalar 252 - 261
  Emrah ÖZBAY