Dergi Kurulları

Dergi sahibi

 Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına
Prof. Dr. Mehmet Kenan ŞAHİN ordu unıversitesi Türkiye
Kelam

Editör

Doç. Dr. Fevziye EKER Ordu Üniversitesi 0000-0001-5891-0793 Türkiye
Arkeoloji, Hellenistik Dönem, Klasik Dönem, Yunan ve Roma Dönemi

Editör Yardımcıları

Sanat Tarihi

Danışma ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkiye
Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Sosyal Bilimler Eğitimi
Prof. Dr. Walter EPP Lakehead Üniversitesi Kanada
Avrupa Tarihi
Prof. Dr. Turan SAĞER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ Türkiye
Müzik Eğitimi, Müzik Teorileri, Müzikoloji
Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6580-7372 Türkiye
Finans, İslami Finans, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi
Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji, Biyometri
Prof. Dr. Adem ESEN istanbul üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi Türkiye
Ulaşım ve Trafik, İslam Ekonomisi, Politik İktisat, Çevre Yönetimi
Risk Yönetimi, İç Kontrol
Prof. Dr. Salih AKKAŞ GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0002-9753-5364 Türkiye
Müzik Eğitimi
Prof. Dr. Cavit YAVUZ Ordu Üniversitesi 0000-0001-9279-1740 Türkiye
Halkla İlişkiler, Otel İşletmeciliği
Prof. Dr. Veli BAHSHALİYEV Nakhchivan Delvet Universiteti 0000-0002-4914-3016 Azerbaycan
Arkeoloji
Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU akdeniz üniversitesi Türkiye
Orkestra Şefliği
Prof. Dr. Orhan ÇELİK Ankara Üniversitesi Türkiye
Uluslararası İktisat
Prof. Dr. Enver Aydın KOLUKISA Karabük Üniversitesi Türkiye
Fiziki Coğrafya
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN ORDU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Güzel Sanatlar, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sanat Tarihi
Prof. Dr. Julian HENDERSON University of Nottingham
Arkeoloji, Arkeometri
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 0000-0002-3301-7496 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Nejdet ATABEK Anadolu Üniversitesi Türkiye
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Prof. Dr. Yamina MEDJAHED Universite Oran1 Ahmed ben bella. 0000-0002-3593-4087 Cezayir
Arkeoloji
Doç. Dr. Fevziye EKER Ordu Üniversitesi 0000-0001-5891-0793 Türkiye
Arkeoloji, Hellenistik Dönem, Klasik Dönem, Yunan ve Roma Dönemi
Doç. Dr. Zerrin AYDIN TAVUKÇU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kentsel Arkeoloji, Yunan ve Roma Dönemi
Doç. Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR ege universitesi Türkiye
Reklamcılık
Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İnsan Kaynakları Yönetimi
Doç. Dr. Akın TEMÜR Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0001-9777-5256 Türkiye
Arkeoloji, Arkaik Dönem, Hellenistik Dönem, Kentsel Arkeoloji, Klasik Dönem, Nümizmatik, Seramik, Yunan ve Roma Dönemi
Rebeca Soler COSTA university of zaragoza, spain
İngilizce
Dr. Yeşim SEVİNÇ University of Oslo
İngilizce
Dr. Daniela GUGLİELMO Università degli Studi di Salerno
İngilizce
Dr. Chris LİGHTFOOT Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Arkeoloji

Alan Editörleri

Prof. Dr. Erol TAŞ ORDU UNIVERSITY Türkiye
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Cavit YAVUZ ORDU ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Türkiye
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümünde dersler vermektedir. İletişim, Halkla İlişkiler Tanıtım, Turizm ve Otelcilik ile Sivil Toplum Kuruluşları konularında çalışmaları bulunmaktadır.
Halkla İlişkiler, İletişim Çalışmaları, Turizm
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Dezavantajlı Gruplar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sosyal Adalet, Toplumsal Cinsiyet
Doç. Dr. Turgay HAN Ordu Ünitversitesi Türkiye
Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi, İngilizce performans değerlendirme, bireysel farklılıklar
İngilizce, Dilbilimi
Doç. Dr. Önder YAĞMUR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 0000-0003-1022-0931 Türkiye
Güzel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Çevresel Sanat, Disiplinler Arası Sanat, Heykel
Doç. Dr. Mehmet GEDİZLİ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2562-9492 Türkiye
Türkçe Eğitimi, Türk Dili, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Türk Fransız Deniz Ticareti, Osmanlı Denizcilik Tarihi, Osmanlı Sosyal Tarihi, Lübnan Tarihi,  

Avrupa Tarihi, Siyasal Coğrafya, Denizcilik Tarihi, Ortadoğu Tarihi
Doç. Ufuk UĞUR ORDU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sinema, Belgesel Film, Film Eleştirisi, Sinema Kuramları, Sinema Tarihi, Sinema ve Estetik
Güzel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Fotoğraf
Doç. Dr. Faruk MANAV NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4588-7886 Türkiye
Eğitim Felsefesi
Doç. Dr. Üzeyir KEMENT ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3190-9079 Türkiye
Müşteri İlişkileri Yönetimi, Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Rekreasyon
Doç. Dr. Yahya TURAN BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7441-4914 Türkiye
Din Psikolojisi
Doç. Dr. Erkan HİRİK SAMSUN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6978-8981 Türkiye Web
Türk Dili, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Dilbilimi, Biçimbilimi, Bilişsel Dilbilimi
Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA Ondokuz Mayıs Üniversitesi 0000-0001-8821-5628 Türkiye
Arkeoloji
Doç. Dr. Elif GÜRSOY UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sanat Tarihi
Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK ORDU ÜNİVERSİTESİ, ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ 0000-0001-5287-6600 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Pazarlama, Tüketici Davranışları, Üretim ve Operasyon Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Teknoloji Yönetimi ve İş Modelleri, Yeni Ürün Geliştirme, Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama
Doç. Dr. Üzeyir SÜĞÜMLÜ ORDU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Türkçe Eğitimi
Eğitim Psikolojisi, Çok Engellilerin Eğitimi, Madde Bağımlılığı Danışmanlığı, Okul Psikolojik Danışmanlığı, Okul Öncesi Eğitimi, Gelişim Psikolojisi, Psikolojide Ölçme Teknikleri
Doç. Dr. Mazhar BAL AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6958-9130 Türkiye
Akdeniz Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.
Türkçe Eğitimi
Arkeoloji, Arkeometri
Arkeoloji, Sanat Tarihi
Güzel Sanatlar
Dr. Öğr. Üyesi İsmail KABAN ORDU ÜNİVERSİTESİ, ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Denetim, Finansal Muhasebe, İç Kontrol, İçdenetim
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi, Osmanlı Tarihi
Disiplinler Arası Sanat, Resim, Video Sanatı, Disiplinler Arası Sanat, Etkileşim Tasarımı / Gösterge Bilim
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZHANCI ATATURK UNIVERSITY, FACULTY OF FINE ARTS 0000-0002-2016-1333 Türkiye
Sahne Tasarımı, Tiyatro Kuramı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih SOBACI TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Erol BULUT ORDU ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyoloji
Görsel Tasarım, Tasarım, Etkileşim Tasarımı / Gösterge Bilim, Grafik Tasarımı

ORDU Üniversitesi Öğretim Üyesi
ICAM Network ICAM Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni
Karadeniz Şairler ve Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Karadeniz Doğa ve Çevre Derneği Genel Başkanı
OJOP | Online Çevrimiçi Bilimsel Dergi Yayıncıları Platformu Dönem Başkanı

AYRINTILI BİLGİ VE YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ LİNKİ

Genel Kamu Hukuku, İletişim Çalışmaları, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Zehra BULUT ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Türkiye
Turizm
Dr. Zafer ÖZKAN ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7831-2491 Türkiye
Sosyal Psikoloji
Dr. Hatice BOZKURT Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkiye
Makro İktisat, Enflasyon, Para Politikası, Para-Banka

Dil Editörleri

Doç. Dr. Turgay HAN Ordu Ünitversitesi Türkiye
İngilizce, Dilbilimi
Dr. Arş. Gör. Gülhanım Bihter YETKİN Ordu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 0000-0002-2226-255X Türkiye
Filoloji, Dünya Dilleri ve Edebiyatları, Rus Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat
İngilizce
Arş. Gör. Merve PEKÖZ ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5790-1921 Türkiye
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Öğretim Görevlisi Ece ÖZPINAR ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat

Mızanpaj Editörü

Yüksek Lisans Sezer AYDIN ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0159-005X Türkiye
Grafik Tasarımı

Sekreterya ve Sosyal Medya Sorumlusu

  Bilginin ışığında aydınlanmak dileğiyle....

 ODÜSOBİAD