Amaç

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Türk dili, edebiyatı, dil bilimi, Türk tarihi ve sanatı, Türk tiyatrosu, Türkçenin öğretimi ile Türk halkları ve kültürleri alanlarında yeni ve özgün konularda bilimsel ölçütler içerisinde kültürel, bilimsel birikimi ortaya koymak amacıyla yılda en az iki kez yayımlanmaktadır.

Kapsam

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD)'nde Türkolojinin çalışma alanı içinde Türk dili, Türk edebiyatı, dil bilimi, Türk tarihi ve sanatı, Türk tiyatrosu, Türk halkları ve kültürleri ile Türkçenin öğretimi alanlarında özgün çalışmalar, çeviri eserler, tanıtma ve derleme yazılarının yayımlandığı hakemli bir dergidir.