İmtiyaz Sahibi (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Adına)

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Editör

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Editör Yardımcıları

B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Turkey
erdemdgstn@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8763-1494
Konular: Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay),Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı),Türkçe Eğitimi
Kurum: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad

Dr. Öğr. Üyesi B. Tahir TAHİROĞLU

Turkey
btahir@cu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7956-3257
Konular: Dilbilimi
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK

Turkey
denabik@cu.edu.tr
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Turkey
shakalin@shakalin.net
Konular: Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Filoloji,Dilbilimi
Hakkında: 1956 yılında Adana’da dünyaya geldim. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. 1987 yılında İstanbul Üniversitesinde Saltuk-name (İnceleme-Söz Dizimi-Metin) adlı doktora tezimi savunarak Yeni Türk Dili bilim dalında doktor unvanını aldım.Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, Kültür Bakanlığına bağlı olarak kurulan Ansiklopedik Evliya Çelebi Seyahatnamesi Yayın Bürosu memurluğu, Çukurova Üniversitesi Türk Dili okutmanlığı yaptım. 1989’da Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yardımcı doçent olarak atandım. Ekim 1990’da doçentlik, Ocak 1996'da profesörlük kadrolarına atandım.1995 yılında Türk Dil Kurumu aslî üyeliğine, 1998’de ise Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyeliğine seçildim. 15 Nisan 2001 tarihinde de Türk Dil Kurumu Başkanlığına atandım. Genel Sekreterliği Almanya’da bulunan Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı’nın (Permanent International Altaistic Conference PIAC) 2003 yılında dönem başkanlığını yaptım. Tataristan Bilimler Akademisi ve Kırgızistan Cengiz Aytmatov Akademisi şeref üyeliğine seçildim.Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yaklaşık 11 yıl yürüttükten sonra 12 Ocak 2012 tarihinde asıl kadromun bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki öğretim üyeliğine döndüm. Ağustos 2016 - Nisan 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüm. Hâlen Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda, kurucusu olduğum Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü görevini yürütmekteyim.
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SÖZLÜK BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MEREKZİ
URL: https://shakalin.info

Prof. Dr. Julian RENTZSCH

Germany
rentzsch@uni-mainz.de
Konular: Yeni Türk Edebiyatı,Türk Dili
Kurum: Johannes Gutenberg University Mainz
URL: www.julianrentzsch.com

Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN

Turkey
bedriaydogan01@gmail.com
Konular: Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi B. Tahir TAHİROĞLU

Turkey
btahir@cu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7956-3257
Konular: Dilbilimi
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU

Turkey
erdemdgstn@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8763-1494
Konular: Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay),Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı),Türkçe Eğitimi
Kurum: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cutad

Yabancı Dil Editörleri

Doç. Dr. Munise AKSÖZ

Turkey
maksoz@cu.edu.tr
Konular: Alman Dili ve Edebiyatı,Almanca
Kurum: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Caşteğin TURGUNBAYER

Turkey
c.turgunbayer@dicle.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Diğer Dizinler ve Veritabanları

14574

14572

Ithenticate

14573