17. Sayı Yayın Kurulu


Adı ve Soyadı/Unvanı

Kurumu

Ahmet KEBELİ/İç Denetim Birim Başk. –Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Spor Genel Müdürlüğü

 

Mustafa IŞIK/İç Denetim Birim Başkanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Dr. Cem ÇETİN/İç Denetçi

 

Marmara Üniversitesi

Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU

 

SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş.

Şerif Olgun ÖZEN/İç Denetçi

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Dr. Paşa BOZKURT/Öğretim Görevlisi

 

Giresun Üniversitesi

Dr. Mehmet ZEYBEK/İç Denetçi

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Yaşar OKUR/Teftiş Kurulu Başkanı

 

İller Bankası

Ali Fatih UYSAL/İç Denetçi

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Fırat BEŞTEPE /İç Denetim Birim Başkanı

Kalkınma Bakanlığı


Editorial Board

Editorial Board

Post Graduate Ahmet KEBELİ

Turkey
a.kebeli@hotmail.com
Subjects: Social Science
About: Kamu İç Denetçileri Derneği (Kidder)
Institution: Gençlik ve Spor Bakanlığı; KİDDER
URL: denetisim@kidder.org.tr