Year 2014, Volume 3, Issue 4, Pages 103 - 126 2014-06-01

Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu

R. Bahar ÜSTE [1]

140 645

Ceases to be a subject of debate in the 21st century "other", "othering" topics in parallel, "woman" continues to be on the agenda. In the social sphere "not a problem" out of the political sphere "problems are among the issues settled in the first place. "Other" and "othering" the problem of democracy, rights, freedom, and where to draw the boundaries of these marginalized women and should be considered in the political and social meaning emerges that there is a serious problem. the evaluation. In our country, the problem cannot be solved in various countries, such as the process of resolving the serious and important as the democratic deficit in our stands. However, the issue will be addressed in general, the question of women in Turkey will not be processed. This study, in society marginalized one of the elements of the woman the age of enlightenment thinkers with some of the 20th century in the second half with the work of thought to the world that serve the views of thinkers and ideas in the context of the reading is done. In this study, firstly the concept of othering the other, and by the particularity of its place in the political literature will be questioned in the context of relationships. Second, women's and gender issues associated with other concepts in terms of the observations will be made. Third and finally, think of the political spectrum which direction they may be, can be deduced in relation opinions and marginalization of women in the understanding of politics, it will be noted. Other terms of the concept of gender, Rousseau-Hegel-Mill-Hayek thought will highlight. These thinkers have chosen came to the fore in the social and individual freedoms, and one that left an impact on society
21.yüzyılda tartışma konusu olmaktan çıkmayan öteki, ötekileştirme bağlamında kadın gündemde olmaya devam etmektedir. Kadın ve öteki kavramı, toplumsal konularda olduğu gibi aynı zamanda siyasal alanda da sürekli gündemdedir. Öteki ve ötekileştirme sorunu demokrasi, haklar, özgürlükler ve bunların sınırlarının nerede çizileceği ile ötekileştirilen kadının siyasal ve toplumsal anlamda nereye konulacağı, düşünülmesi gereken ciddi problemlerin olduğunu karşımıza çıkarmaktadır. Kadının toplumsal ve siyasal sorunları, yüzyıllar boyunca öteki olarak kabul görmelerinden kaynaklanmaktadır. Yüzyıllar içerisinde birçok konuda çözüm üretmeye katkıda bulunan düşünürler, konu kadın olduğunda çözüm üretmede yetersizlik bir yana, böylesi bir çaba içerisine girme eğiliminde bilebulunmamışlardır. Düşünürlerin birçoğu, aydınlanma felsefesi içerisinde demokrasi, haklar ve özgürlükler konusunda yüzyılları aydınlatacak meşaleler yakmalarına karşın, kadın bu ışıktan mahrum edilmiştir. Günümüzdesadece Türkiye’de değil, birçok ülkede, kadın ile ilgili konularda karşılaşılan olumsuz tablolar, siyasal ve toplumsal düşüncelerin oydaşma içerisinde hareket ederek konunun değerlendirilmesi gerekliliğini işaret etmektedir.Yapılan çalışma, kadının ötekileştirilmesi üzerine düşünülmesi ve bu sorunsala vurgu yapılması için ele alınmıştır. Bir çok ülkede, kadının ötekileştirilmesi sorunu çözülemediği gibi, çözümlenmesi süreci de ciddi ve önemli bir demokrasi eksiği olarak karşımızda durmaktadır. Makalede, konu genel olarak ele alınacak, Türkiye’de kadın sorunu işlenmeyecektir. Bu çalışmanın amacı, toplumda ötekileştirilenlerden biri olan kadının toplumdaki statüsünün ve siyasal alandaki yerinin, aydınlanma çağı düşünürlerinden bazıları ile 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren çalışmaları ile düşün dünyasına hizmet eden düşünürlerin görüş ve fikirleri bağlamında bir okunmasının yapılmasıdır. Çalışmada ilk olarak, öteki ve ötekileştirme kavramları siyaset literatürü içerisindeki yerine göre tikellik ilişkisi çerçevesinde sorgulanacaktır. İkinci olarak, kadının öteki kavramı ile ilişkilendirilmesi ve toplumsal cinsiyet konusu hakkında tespitlerde bulunulacaktır. Üçüncü ve son olarak, kadın ve ötekileştirme konusunda çalışan ve düşün dünyasına katkı yapan birçok kişi olmasına rağmen, öteki kavramını toplumsal cinsiyet açısından, Hegel, Rousseau ve Mill Hayek düşüncelerinde arayacağız. Bu düşünürlerin seçilmiş olması, yaşadıkları dönemlerde toplumsal ve bireysel özgürlükler konusunda ön plana çıkmış ve toplumlar üzerinde etki bırakmış olmalarındandır
Subjects
Other ID JA93PK83AS
Journal Section Articles
Authors

Author: R. Bahar ÜSTE

Bibtex @ { deuefad388272, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2014}, volume = {3}, pages = {103 - 126}, doi = {}, title = {Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu}, key = {cite}, author = {ÜSTE, R. Bahar} }
APA ÜSTE, R . (2014). Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (4), 103-126. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/34992/388272
MLA ÜSTE, R . "Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 (2014): 103-126 <http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/34992/388272>
Chicago ÜSTE, R . "Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 (2014): 103-126
RIS TY - JOUR T1 - Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu AU - R. Bahar ÜSTE Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 126 VL - 3 IS - 4 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu %A R. Bahar ÜSTE %T Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu %D 2014 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD ÜSTE, R. Bahar . "Hegel – Rousseau, Mill ve Hayek’in Değerlendirmelerinde ToplumaÖtekileştirilen ’Kadın’ın Konumu". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 / 4 (June 2014): 103-126.