Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 208 - 222 2019-05-09

PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY/PLATON, BENJAMİN CONSTANT VE JOHN STUART MILL'İN, POLİTİK BİR DEĞER OLARAK ADALET VE POLİTİK UYGUNLUK ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ
PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY

Panos Eliopoulos [1]

18 54

Çoğu zaman politik uygunluk, en demokratik devletlerde bile adaletin kurulması ve uygulanması için ön şart olarak kabul edilir. Bununla birlikte, belirli bir uyumluluğun, bireylerin bir Politika içindeki siyasi hedeflerini gerçekleştirme şekilleriyle olumlu veya olumsuz yönde karışıp karışmadığı sorusu olarak kalır. Analizimizde, üç farklı düşünürün siyasal uygunluk gerekliliğini ve ne dereceye kadar nasıl kavradıklarını keşfetmeye çalışıyoruz. Bir yandan, John Stuart Mill, bireysel özgürlüğü savunan ve büyük ölçüde politik uygunluğu önleyen bir adalet anlayışı ile karşı karşıya kalırken, bu özgürlüğün sebeple birlikte kullanılmasını istiyor. Platon gibi, bir insanın karakterinin sosyal ilerlemede değil, aynı zamanda insan mutluluğu peşinde olduğunu da kabul ettiğini savunuyor. Öte yandan, Constant, eski siyasi katılım ve egemenlik teorilerini, bireysel hakların ve kişisel çıkarların peşinde olmanın çok önemli olduğunu iddia ederek modası geçmiş olarak reddetmektedir. Constant, demagojik bir hükümetin yönetimi altında adaleti ortadan kaldırma riskiyle birlikte, daha yüksek bir uyumluluk riskiyle karşı karşıya kaldığında, Platon, Polis'in kişiye hiyerarşik önceliğini zorunlu kılmakla birlikte bireyin kendini yerine getirmesini gözeterek , politik temeli göz ardı etmeden.

Most often political conformity is taken as a prerequisite for the establishment and implementation of justice, even in the most democratic of states. Nonetheless, it remains as a question whether the particular conformity meddles positively or negatively with the way individuals realize their political goals within a Polity. In our analysis, we attempt to explore how three different thinkers conceive of this necessity of the political conformity and to what degree. On the one hand, John Stuart Mill sides with a conception of justice that defends individual freedom and prevents a great deal of political conformity, whereas he wishes this freedom to be exercised along with reason. Like Plato, he defends the admission that a person’s character is paramount in social progress but also in the pursuit for human happiness. Constant, on the other hand, declines ancient theories of political participation and sovereignty as outdated, claiming that individual rights and the pursuit of personal interests are highly significant. As Constant risks a higher degree of conformity, with the further risk of abolishing justice under the rule of a demagogic government, Plato states as a necessity the hierarchical precedence of the Polis to the person but with an eye to the self-fulfillment of the individual, without disregarding the political basis. 

  • REFERENCESBobonich, C. (2002). Plato's Utopia Recast: His Later Ethics and Politics. Oxford: Oxford University Press.Constant, B. (1999). Political Writings. Translated and edited by Biancamaria Fontana. Cambridge: Cambridge University Press.Hansen, M. H. (2010). Democratic Freedom and the Concept of Freedom in Plato and Aristotle. Greek, Roman and Byzantine Studies, 50: 1-27.Holmes, S. (1984). Benjamin Constant and the making of Modern Liberalism. New Haven: Yale University Press.Lumowa, V. (2010). Benjamin Constant on Modern Freedoms: Political Liberty and the Role of a Representative System. Ethical Perspectives, 17, no 3: 389- 414.Mill, J. S. (1915). Utilitarianism. Translated in Greek by Ioannis Zervos. Athens: Georgios Fexis Publishing.Mill, J. S. (1983). On Liberty. Translated in Greek by Nicos Balis. Athens: Epicuros.Mill, J. S. (1991). Considerations on Representative Government. New York: Prometheus.Monoson, S. (2000). Plato’s Democratic Entanglements. Princeton: Princeton University Press.Plato. (1926). Laws. Translated by R. G. Bury [vols. 1-6]. Cambridge, MA: Harvard University Press (Loeb).Plato. (2013). Republic. Edited and translated by Christopher Emlyn-Jones, William Preddy [vols. 1-5]. Cambridge, MA: Harvard University Press.Plato. (1925). Statesman. Translated by Harold North Fowler & W. R. M. Lamb. Cambridge, MA: Harvard University Press (Loeb).Russell, D. C. (2005). Plato on Pleasure and the Good Life. Oxford: Clarendon Press.Ryan, A. (1970). The Philosophy of John Stuart Mill. London: MacMillan.Schofield, M. (2006). Plato: Political Philosophy. Oxford: Oxford University Press.Skorupski, J. (1989). John Stuart Mill. London and New York: Routledge.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Panos Eliopoulos
Institution: University of Ioannina
Country: Greece


Dates

Publication Date: May 9, 2019

Bibtex @research article { deuefad523833, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {208 - 222}, doi = {}, title = {PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY}, key = {cite}, author = {Eliopoulos, Panos} }
APA Eliopoulos, P . (2019). PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 208-222. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/45042/523833
MLA Eliopoulos, P . "PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 208-222 <http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/45042/523833>
Chicago Eliopoulos, P . "PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 208-222
RIS TY - JOUR T1 - PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY AU - Panos Eliopoulos Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 208 EP - 222 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY %A Panos Eliopoulos %T PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Eliopoulos, Panos . "PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (May 2019): 208-222.
AMA Eliopoulos P . PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 208-222.
Vancouver Eliopoulos P . PLATO, BENJAMIN CONSTANT AND JOHN STUART MILL ON JUSTICE AS A POLITICAL VIRTUE AND ON POLITICAL CONFORMITY. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 222-208.