Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 329 - 354 2019-05-09

REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY
GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE ASKERLİĞİN TEMSİLLERİ: SOSYAL PSİKOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Gülden SAYILAN [1]

19 66

Military service is an essential civil obligation for male citizens in Turkey as well as being seen as a prominent way of serving one's country; therefore, it is of prime importance for this cultural context. In an attempt to understand how this practice is experienced and interpreted in everyday thinking, an interview study has been conducted following the frame of Social Representations Theory. The study includes thematic content analysis of semi-structured interviews that have been conducted with 51 adults. Results show that prevailing representations of military service and conscripts exist and that most of these representations are related to ideologies of militarism, nationalism, and hegemonic masculinity although representations approaching the phenomenon from another angle also exist.

Askerlik görevi Türkiye’nin tüm erkek vatandaşları için bir mükellefiyet olmasının yanı sıra bireylerin ülkelerine hizmet etmelerinin önde gelen yollarından biri olarak görülmekte; bu nedenle, bu kültürel bağlam içerisinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında, askerlik pratiğinin gündelik hayatta ne şekilde deneyimlendiğini ve yorumlandığını anlayabilmek amacıyla Sosyal Temsiller Kuramının bakış açısından hareketle bir mülakat çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma 50 yetişkin bireyle gerçekleştirilmiş yarı-yapılandırılmış mülakatlar üzerinde gerçekleştirilen tematik içerik analizi sonuçlarını kapsamaktadır. Araştırmanın bulguları genel itibarı ile toplumda askerlik hizmeti ve askerlere yönelik yaygın temsiller olduğunu ve bu temsillerin militarizm, milliyetçilik ve hegemonik erkeklik ideolojileriyle ilişkili olduğunu, ancak bahsi geçen olgulara farklı açılandan yaklaşan temsillerin de mevcut olduğunu göstermektedir.

 • Althusser, L. (1969). For Marx. London: Penguin Press.
 • Altınay, A. G. (2000). Vatan, millet, kadınlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Altınay, A. G. (2004). The Myth of Military Nation: Militarism, Gender, and Education in Turkey. Palgrave Macmillan.
 • Altınay, A. G. (2009). Can veririm, kan dökerim: ders kitaplarında militarizm. In G. Tüzün (Ed.), Ders kitaplarında insan hakları II: tarama sonuçları(pp. 143-165). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Altınay, A. G., & Bora, T. (2002). Ordu, Militarizm ve Milliyetçilik. In T. Bora (Ed.), Milliyetçilik: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (pp. 141–154). İstanbul: İletişim.Anderson, B. 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
 • Andreouli, E., & Howarth, C.S. (2012). National identity, citizenship and immigration: Putting identity into context. Journal for the Theory of Social Behaviour, 43(3), 361-382. doi: 10.1111/j.1468-5914.2012.00501.x
 • Askere Uğurlama Geleneği – Kırklareli (2013). Türkiye Kültür Portalı. Retrieved from https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kirklareli/kulturatlasi/askere-ugurlama-gelenegi
 • Askerlik Kanunu (1927). 1111 Sayılı Askerlik Kanunu. Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1111.pdf
 • Asker Hakları. (2011). Zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleri. Ankara: Kapasite Geliştire Derneği. Retrieved from www.askerhaklari.com
 • Augoustinos, M. (2001). Social categorisation: Towards Theoretical Integration. In Deaux, K. and Philogène, G. (eds) Representations of the Social (pp 201-216). Oxford: Blackwell Publishers.
 • Aydın, S. (2009). The militarization of society: conscription and national armies in the process of citizen creation. In Ö. H. Çınar & C. Üsterci (Eds.), Conscientious Objection: Resisting Militarized Society (pp. 17–37). New York: Zed Books.
 • Barbey,C. (2015). Non-militarisation: Countries without armies, identification criteria and first findings. The Åland Islands Peace Institute. Retrieved from http://www.peace.ax/images/stories/pdf/Christophe_Barbey_non-militarisation.pdf
 • Başbakan Erdoğan'dan vicdani ret açıklaması (2011, November 22). Hürriyet. Retrieved from http://www.hurriyet.com.tr/basbakan-erdogandan-vicdani-ret-aciklamasi-19303120
 • Bauer, M., Durant, J. & Gaskell, G. (2002). Biotechnology - the making of a global controversy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Belge, M. (2011). Militarist modernleşme Almanya, Japonya ve Türkiye. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • BİA. (2012, May 15). MSB açıkladi "22 yılda 2221 asker intihar etti". Bianet: Bağımsız İletişim ağı. Retrieved from http://bianet.org/bianet/insan-haklari/13834522-yilda-2221-askerintihar-etti
 • Bora, T. (2003). Nationalist discourses in Turkey. The South Atlantic Quarterly, 102(2), 433-451. doi: 10.1215/00382876-102-2-3-433
 • Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information. Cleveland: Sage.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa
 • Campbell, C., & Jovchelovitch, S. (2000). Health, community, and development: Towards a social psychology of participation. Journal of Community and Applied Social Psychology, 10, 255–270. doi: 10.1002/1099-1298(200007/08)10:4<255::AID-CASP582>3.0.CO;2-M
 • Chenoy, A. (1998). Militarization, conflict, and women in south Asia. In L. A. Lorentzen & J. Turpin (Eds.), The Women and War Reader (pp. 101- 110). New York: New York University Press.
 • Connell, R. W. (1995). Masculinities. Berkley and Los Angeles, California: University of California Press.
 • Cura, Y. T. (2013). Asker-vatandaşlar ve kahraman erkekler: balkan savaşları ve birinci dünya savaşı dönemlerinde beden terbiyesi aracılığıyla ideal erkekliğin kurgulanması. In Y. Sünbüloğlu (Ed.), Erkek Millet Asker Millet: Türkiye'de Militarizm, Milliyetçilik, Erkek(lik)ler (1 ed., pp. 45-75). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Duveen, G. (1993). The development of social representations of gender. Papers on Social Representations, 2(3), 1-7. Retrieved from http://www.psych.lse.ac.uk/Psr/PSR1993/2_1993Duvee.pdf
 • Enloe, C. (2000). Maneuvers: The international politics of militarizing women's lives. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Farr, R., & Marková, I. (1995). Representations of health, illness and handicap in the mass media of communication: a theoretical overview. In I. Markova & R. Farr (Eds.), Representations of Health, Illness and Handicap (pp. 3-31). Chur, Switzerland: Harwood Academic Publishers.
 • Galam, S., & Moscovici, S. (1994). Towards a theory of collective phenomena: Conformity and power. European Journal of Social Psychology, 24, 481–495.Gaskell, G. (2000). Individual and group interviewing. In Bauer, M. W. & Gaskell, G. Qualitative researching with text, image and sound (pp. 39-56). London: SAGE Publications Ltd. doi: 10.4135/9781849209731
 • Gellner, E. 1983. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell.
 • Gürsoy, Y., & Sarıgül, Z. (2011).Türkiye’de silahlı kuvvetler ve toplum: Ampirik yaklaşım (110K462). Retrieved from http://www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-veetkinlikler/haber /536/%20turkiyede-silahl-kuvvetler-ve-toplum-anket-sonuclar/
 • Hayes, N. 1997. Doing qualitative analysis in psychology. Psychology Press.
 • Hayes, N. 2000. Doing psychological research: gathering and analysing data. Open University Press.
 • Hobsbawm, E. (1990). Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Howarth, C. (2002). ‘So, you’re from Brixton?’ The struggle for recognition and esteem in a multicultural community. Ethnicities, 2(2), 237–260. doi: 10.1177/1468796802002002658
 • Howarth, C. (2006). A social representation is not a quiet thing: Exploring the critical potential of social representations theory. British Journal of Social Psychology, 45(1), 65- 86. doi: 10.1348/014466605X43777
 • Howarth, C. (2010). Revisiting gender identities and education: Notes for a social psychology of resistant identities in modern culture. Papers in Social Representations, 19(1), 8.1 - 8.17. Retrieved from http://www.psych.lse.ac.uk/psr/PSR2010/19_08Howarth.pdf
 • Howarth, C. (2014). Connecting social representation, identity and ideology: Reflections on a London “riot”. Papers in Social Representations, 23, 1.39 - 1.69. Retrieved from http://www.psych.lse.ac.uk/psr/PSR2014/2014_1_4.pdf
 • Jodelet, D. (1991). Madness and Social Representations. Harvester Wheatsheaf: Hemel Hempstead.
 • Ketre, M. (1999). Adana Halk Kültüründe Askeri Uğurlama ve Askeri Karşılama Geleneği. Retrieved August 27, 2016 from http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_3/ketre.pdf
 • Kohn, H. (1965). Nationalism: It’s meaning and history. Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.
 • Liu, J. H., & Hilton, D. J. (2005). How the past weighs on the present: Social representations of history and their role in identity politics. British Journal of Social Psychology, 44(4), 537-556. doi: 10.1348/014466605X27162
 • Moscovici, S. (1976). Social influence and social change. London: Academic Press.
 • Moscovici, S. (1981). On social representations. In J.P. Forgas (ed.) Social Cognition: Perspectives in Everyday Understanding, London: Academic Press.
 • Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. In R. Farr & S. Moscovici (Eds.), Social Representations (pp. 3-69). Cambridge University Press, Maison des Sciences de l’Homme: Cambridge/Paris.
 • Moscovici, S. (1988). Notes towards a Description of Social Representations. European Journal of Social Psychology, 18, 211-250. doi: 10.1002/ejsp.2420180303
 • Moscovici, S. (1998). The history and actuality of social representations. In U. Flick (Ed.), The psychology of the social (pp. 209-247). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Oktar, L. (2001). The ideological organization of representational processes in the presentation of us and them. Discourse and Society, 12(3), 313–346. doi: 10.1177/0957926501012003003
 • Ozkirimli, U. (2010). Theories of nationalism: A critical introduction. Palgrave Macmillan.
 • Potter, J. & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology: Beyond attitudes and behavior, London: Sage.
 • Sakki, I & Salminen, M. (2015). Stability and change in the representations of female politicians in Cameroon. Papers on Social Representations, 24, 4.1-4.28. Retrieved from http://www.psych.lse.ac.uk/psr/PSR2015/4_Sakki_Saminen.pdf
 • Savaş uçakları sivilleri vurdu (2011, December 29). Radikal. Retrieved March 17, 2012 from http://www.radikal.com.tr/turkiye/savas_ucaklari_sivilleri_vurdu-1073909
 • Sayılan, G. (2013). Conscientious Objection in Turkey: A Study of Social Representations. Master's thesis, Middle East Technical University, Turkey. Retrieved from http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616128/index.pdf
 • Selek, P. (2004). Barışamadık. İstanbul: İthaki Özyürek Yayınları.
 • Selek, P. (2008). Sürüne sürüne erkek olmak. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ‘Sivil ordu’ geliyor…. (2016, August 1). Cumhuriyet. Retrieved from http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/577450/_Sivil_ordu__geliyor..._Basbakan_Yildirim_dan__askerlik_suresi__aciklamasi.html
 • Smith, A. D. 2008. The Cultural Foundations of Nations. Oxford: Blackwell.
 • Smith, A. D. (2010). Nationalism: Theory, ideology, history. Cambridge, UK: Polity Press.
 • Staerklé, C., Clémence, A., & Doise, W. (1999) Representation of human rights across different national contexts: the role of democratic and non-democratic populations and governments European Journal of Social Psychology, 28(2), pp 207–226. doi: 10.1002/(SICI)1099-0992(199803/04)28:2<207::AID-EJSP865>3.0.CO;2-5
 • Turan, F. & Keskin Demir, E. (2011, Novermber, 27). Vicdanî retçiye kız verilir mi?, Zaman. Retrieved fromhttp://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1206769
 • Wagner, W., Duveen, G., Farr, R., Jovchelovitch, S., Lorenzi-Cioldi, F., Marková, I., & Rose D. (1999). Theory and method of social representations. Asian Journal of Social Psychology, 2, 95-125. Retrieved from http://eprints.lse.ac.uk/2640
 • Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. Oxford: Basil Blackwell.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülden SAYILAN (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date: May 9, 2019

Bibtex @research article { deuefad527634, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {329 - 354}, doi = {}, title = {REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY}, key = {cite}, author = {SAYILAN, Gülden} }
APA SAYILAN, G . (2019). REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 329-354. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/45042/527634
MLA SAYILAN, G . "REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 329-354 <http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/45042/527634>
Chicago SAYILAN, G . "REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 329-354
RIS TY - JOUR T1 - REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY AU - Gülden SAYILAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 354 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY %A Gülden SAYILAN %T REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY %D 2019 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD SAYILAN, Gülden . "REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (May 2019): 329-354.
AMA SAYILAN G . REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 329-354.
Vancouver SAYILAN G . REPRESENTATIONS OF MILITARY SERVICE IN CONTEMPORARY TURKEY: A SOCIAL PSYCHOLOGICAL STUDY. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 354-329.