Dicle Medical Journal
Cover Image
ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Dicle University | http://www.diclemedj.org/

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Medical Journal

ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Dicle University | http://www.diclemedj.org/
Cover Image

254.879

1.022.277

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Medical Journal / Dicle Tıp Degisi Last Issue
Volume 46 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Prognostic Value of Lymph Node and Spleen Activity in [18F]FDG PET-CT in Lung Adenocarcinoma and Squamous Cell Carcinoma
  Pages 1 - 10
  Halil Komek, Nadiye Akdeniz, Zuhat Urakci, Canan Can, Serdar Altindag
 2. Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tanı Anındaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi
  Pages 11 - 17
  Burhan Aras, Alper Akın, Ruken Yıldırım, Edip Unal, Yusuf Kenan Haspolat
 3. Görsel Uyaranlara İlişkin Manyetoensefalografi Sinyallerinin Genelleştirilmiş Regresyon Sinir Ağı ile Sınıflandırılması
  Pages 19 - 25
  Onursal Çetin, Feyzullah Temurtaş
 4. Pulmonary hamartoma: Retrospective analysis of 24 cases
  Pages 27 - 32
  Miktat Arif Haberal, Ozlem Sengoren Dikis, Erkan Akar
 5. Türk kadınlarında görülen saç ve saçlı deri hastalıklarının değerlendirilmesi
  Pages 33 - 39
  Atiye Oğrum, Havva Yıldız Seçkin
 6. Ratlarda Siklofosfamid ile İndüklenen Hepatotoksisite Üzerine Kuersetinin Etkileri
  Pages 41 - 50
  Semin Gedikli, Emin Şengül
 7. Methicillin-Resistant Staphylococcus Strains Isolated from Adult Intensive Care Units with E-test MIC Values of Different Antibiotic Research
  Pages 51 - 64
  Narin Gündoğuş, Kadri Gül, Tuba Dal, Nezahat Akpolat
 8. Ciprofloxacin is not a better choice in the patients with diabetes suffering urinary tract infection
  Pages 65 - 72
  Kader Ugur, Isa Ahmet Bal, Ayse Sagmak Tartar, Nevzat Gozel, Bedrettin Orhan, Emir Donder, Abdullah Mubin Ozercan
 9. İntraabdominal Apselerin Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Drenajı
  Pages 73 - 83
  Çağrı Damar, Meltem Özdemir, Baki Hekimoğlu
 10. Which Method is More Effective in Aerochamber Training in Pediatric Age Group?
  Pages 85 - 90
  Mehmet Yaşar Özkars, Serkan Kırık
 11. Effects of Breastfeeding and Perinatal Factors on Development of Retinopathy of Prematurity
  Pages 91 - 96
  Sabit Kimyon, Alper Mete
 12. İskemik İnmede TOAST ve BANFORD Sınıflaması ile Hemogram Parametrelerinin Mortalite Açısından Karşılaştırılması
  Pages 97 - 107
  Ayşe Sadıka Akyol, Akkan Avci, Müge Gülen, Begüm Şeyda Avci, Salim Satar
 13. Arterial Thrombosis Secondary to Cardiac Catheterization in Neonates
  Pages 109 - 118
  Sara Erol, Banu Aydın, Hasibe Gokce Cinar, Tamer Yoldas, Aysegul Zenciroglu
 14. Alternative methods for the diagnosis of macroprolactinemia: urine prolactin level and serum / urine prolactin ratio
  Pages 119 - 124
  Zafer Pekkolay, Mazhar Müslüm Tuna, Mehmet Güven, Şadiye Altun Tuzcu, İbrahim Kaplan, Zeki Akkuş, Alpaslan Kemal Tuzcu
 15. Alpha-lipoic acid alleviates lipopolysaccharide-induced liver damage in rats via antioxidant effect
  Pages 125 - 132
  Behzat Çimen, Leyla Çimen, İhsan Çetin, Aysun Cetin
 16. Comparison of prostate biopsy pathology and radical prostatectomy pathologies
  Pages 133 - 139
  Ahmet Camtosun, Hasan Gökçe
 17. Survival outcomes in patients with undifferentiated endometrial carcinoma
  Pages 141 - 147
  Alpaslan Kaban, Samet Topuz
 18. Yenidoğan sepsisinde tam kan sayımı parametrelerinin tanısal değeri
  Pages 149 - 158
  Nurten Seringeç Akkeçeci, Büşra Seğmen, Sadık Yurttutan, Can Acıpayam, Zübeyde Dinçer, Gözen Öksüz
 19. Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi
  Pages 159 - 165
  Selahattin Balsak, Zeynep Gürsel Özkurt
 20. Moleküler Hpv Uygulanan Olgularda Hpv Sonuçları ile Patolojik Materyallerin Karşılaştırılması
  Pages 167 - 172
  İbrahim Halil Erdoğdu
 21. Laminektomi operasyonu olan ileri yaş hastalarda genel anestezi ile spinal anestezinin postoperatif ağrı ve analjezik tüketimi üzerine etkileri: retrospektif deneyimlerimiz
  Pages 173 - 177
  Ertugrul Kılıc
 22. A Stuttering Case Getting Well During Bipolar Disorder Manic Episode
  Pages 179 - 182
  Betül Uyar Ekmen
 23. Bariatrik Cerrahi Sonrası Gelişen ve Guillain Barre Sendromu’nu Taklid Eden Poliradikülonöropati Olgusu
  Pages 183 - 187
  Abdulkadir Tunç, Azize Esra Gürsoy, Vildan Güzel