Dicle Medical Journal
Cover Image
ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Dicle University | http://www.diclemedj.org/

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Dicle Medical Journal

ISSN 1300-2945 | e-ISSN 1308-9889 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Dicle University | http://www.diclemedj.org/
Cover Image

263.944

1.071.217

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organı olan açık erişim bir dergidir. Dergimiz makale değerlendirme ve kabul etmede hangi kurumdan gelirse gelsin, özellikle Araştırma Yazıları için pozitif yapıcı bir yaklaşım sergilemekte ancak Olgu sunumları için özellikle orijinal olmasını istemektedir. Dicle Tıp Dergisi 1963 yılından beri düzenli ve kesintisiz olarak yayınlanmakta olup, 2003 yılından itibaren internet ortamında yazıların PDF formatı www.diclemedj.org ve www.dergipark.gov.tr web adresimizde arşivlenmektedir. Dergimizin web sayfası "açık erişim" olup ücretsiz olarak makalelere erişmek ve indirmek mümkündür.  

Dergimiz "çift-hakem- peer-review" yöntemiyle çalışmakta olup, İngilizce ve Türkçe yazılmış Özgün araştırmaları değerlendirerek Hakemlerce uygun görülenleri yayınlamaktadır. Kısa rapor/Brief report, Olgu sunumu/Case report, Derleme/Review ve Editöre mektup/Letter to Editor türünde yazılar ancak orijinal özellikler taşıdığı taktirde kabul edilmektedir.

Dergimiz ilk sayıdan itibaren düzenli, kesintisiz ve zamanında yayınlanmıştır. Bize gelen yazıları olabildiğince hızlı değerlendirip, özellikle araştırma makalelerini kabul tarihini takip eden ilk sayıda yayınlamayı prensip edinmiş bulunmaktayız.

Dergimiz Doçentlik başvurusu ve birçok üniversite akademik başvurularında gerekli olan “Hakemli Dergi” şartını yerine getirmektedir. Çünkü dergimiz TÜBİTAK- ULAKBİM Türk Tıp Dizini’nde ilk yılından itibaren yer almakta ve ayrıca yazılara DOI numarası vermektedir. Böylece kabul edilen yazı baskıya girmemiş olsa bile Doçentlik başvuru dosyasına konabilmektedir.

Dergimiz şu anda DOAJ, ProQuest, Index Copernicus, CrossRef, Google Scholar, ULAKBİM Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir.

Volume 46 - Issue 2 - Jun 2019
 1. The effect of oral micronized progesterone on first trimester screening test markers and neonatal outcome
  Pages 195 - 200
  Ilknur Col Madendag, Yusuf Madendag, Mehmet Ak, Erdem Sahin, Mefkure Eraslan Sahin
 2. Evaluation Of The Causes Of Blindness In Patients Admitted To The Health Board Of A Hospital Servicing Souteastern Anatolia
  Pages 209 - 214
  Seyfettin Erdem
 3. Prognostic importance of primary tumor location in RAS mutant metastatic colorectal cancer
  Pages 247 - 253
  Nadiye Akdeniz, Muhammet Ali Kaplan, Mehmet Küçüköner, Zuhat Urakçı, Yasin Sezgin, Senar Ebinç, Erkan Bilen, Oğur Karhan, Şahin Laçin, Hüseyin Büyükbayram, Abdurrahman Işıkdoğan
 4. Investigation of the Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms of TLR4 gene in Rheumatoid Arthritis
  Pages 255 - 268
  İbrahim Halil Yildirim, Ramazan Uzen
 5. Prevalence of Various Hemoglobinopathies-An Experience from Tertiary Care Centre
  Pages 269 - 276
  Promil Jain, Monika Gupta, Shivani Dua, Nisha Marwah, Meenu Gill, Rajeev Sen
 6. The effect of Hashimoto's thyroiditis on platelets in terms of the their number, size, and distribution
  Pages 277 - 281
  Bulent Guvendi, Fatih Kara, Gulname Findik Guvendi, Yasemen Adali, Tugba Toyran, Kenan Binnetoglu, Mahmut Can Yagmurdur
 7. Determination of ANAE and AcP-ase Positivity in the Peripheral Blood of Pregnant Women with Hypothyroidism
  Pages 307 - 313
  Fatma Çolakoğlu, Hasan Hüseyin Dönmez, Fatma Kılıç
 8. Thiol – Disulphide Homeostasis in Polycythemia Vera
  Pages 315 - 320
  Aysun Şentürk Yıkılmaz, Şule Mine Bakanay, Sema Akinci, Senem Maral, Fuad Mustafayev, Murat Alisik, Özcan Erel, İmdat Dilek
 9. The Proper use of Inhalers in a Third Step Hospital and its Effect on Treatment: Original Study
  Pages 321 - 325
  Bariş Çil, Mehmet Kabak, Ayşe Füsun Topçu, Mahşuk Taylan, Cengizhan Sezgi
 10. Inter-stimulus Interval Effect on Tactile Habituation: An Electrophysiological Approach
  Pages 327 - 333
  Güliz Akın, Çağdaş Güdücü
 11. Evaluation of The Occupational Exposures Among Residents in a Tertiary Hospital
  Pages 355 - 360
  Heval Can Bilek, Hakan Leblebicioğlu
 12. The releationship between serum levels of gamma glutamyl transferase, mean thrombocyte volume, red blood cell distribution width, neutrophil to lymphocyte ratio with prognose and mortality in patients admitted emergency department with acute ischemic stroke
  Pages 361 - 368
  Nazlı Görmeli Kurt, Cahfer Güloğlu, Yusuf Tamam, Mehmet Üstündağ, Murat Orak
 13. Diyarbakır İlindeki Gebe Kadınlarda Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı
  Pages 189 - 194
  Mehmet Obut, Yasemin Doğan, Muhammed Hanifi Bademkıran, Sedat Akgöl, Bekir Kahveci, Nurullah Peker, Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Erdal Özbek, Talip Gül
 14. Helikobakter Pilori Pozitifliği İle Nötrofil Lenfosit Oranı ve Mpv İlişkisi
  Pages 201 - 207
  Murat Akarsu, Okan Dikker
 15. Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım
  Pages 215 - 223
  Abuzer Uludağ, Hacı Bayram Tosun, Necati Çiçek, Mehmet Şirik, Öznur Uludağ, Ramazan Atiç
 16. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Obstetrik ve Obstetrik Olmayan Hastaların Maliyet ve Sağkalım Analizlerinin Karşılaştırılması
  Pages 225 - 234
  Mehmet Erel, Abdulmenap Güzel, Feyzi Çelik, Zeynep Baysal Yıldırım, Gönül Ölmez Kavak
 17. Diyabetik Makula Ödeminde Bevacizumab Tedavisi: Gerçek Bir Yaşam Çalışması
  Pages 235 - 240
  Yasin Şakir Göker, Kemal Tekin, Hasan Kızıltoprak, Cemile Üçgül Atılgan, Pınar Kosekahya
 18. İstanbul İlinde ABO ve Rh Kan Grupları Dağılımının Analizi
  Pages 241 - 246
  Canan Eren
 19. İnme Sonrası Erken Mobilizasyon Hakkında Profesyonel Görüşlerin İncelenmesi
  Pages 261 - 55
  Yeliz Salcı, Ayla Fil Balkan, Ali Naim Ceren, Ecem Karanfil, Barış Çetin, Melike Sümeyye Cengiz, Ali Ulvi Uca, Kadriye Armutlu
 20. Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi
  Pages 283 - 288
  Pınar Çiçek, Alper Akın, Meki Bilici, Mehmet Ture, Hasan Balık, Kamil Yılmaz
 21. Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması
  Pages 289 - 298
  Ümran Muslu, Emre Demir, Hakan Kör, Engin Şenel
 22. Spinal veya Genel Anestezi ile Yapılan Elektif Sezeryanlar ve Anestezi Verilmeyen Normal Doğumların Neonatal Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Pages 299 - 305
  Elif Ağaçayak, Mustafa Yavuz, Senem Yaman Tunç, Gamze Akın, Sabahattin Ertuğrul, Zeynep Baysal Yıldırım, Talip Gül
 23. Obez Çocuk ve Adölesanlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
  Pages 335 - 343
  Edip Unal, Funda Feryal Taş, Mustafa Mesut Kaya, Ruken Yıldırım, Fesih Aktar, Yusuf Kenan Haspolat
 24. Fetal Anomalilerde Beta-2 Mikroglobulin Düzeyleri ve Pre·Postnatal Ultrasonografi ile Tanı ve Takip
  Pages 345 - 353
  Erol Basuguy, Abdurrahman Önen, Ahmet Yalınkaya, Murat Yayla
 25. Kardiyopulmoner Baypass Sırasında Homosistein, Vitamin B12 ve Folik Asit Seviyelerinin Değişimi ve Birbirleri ile Olan İlişkilerinin İncelenmesi
  Pages 369 - 377
  HATİCE BİLGE AÇIK, MUSTAFA GÖZ, MEHMET SALİH AYDIN, MAHMUT PADAK, REŞAT DİKME, ÖMER GÖÇ
 26. Olanzapine Bağlı Obsesif-Kompülsif Semptomlar Oluşan Bir Capgras Sendromu Olgusu
  Pages 379 - 382
  Betül Uyar Ekmen
 27. Nekrotizan Fasiit: Vitamin D eksikliği predispozan bir faktör olabilir mi? Olgu sunumu
  Pages 383 - 387
  Mervan Bekdaş, Ali Gökkaya
 28. A Case Report: Acute Myopia and Angle-Closure Glaucoma Attack after Topiramate use
  Pages 389 - 392
  Adar Aslan, Uğur Keklikçi, Kadir Bilgen
 29. Primer Plazma Hücreli Lösemi: Olgu Sunumu
  Pages 393 - 396
  Sinan Demircioğlu, Ali Doğan, Murat Altınbaşak, Cengiz Demir